Opatření rektora UK v roce 2018

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Barevně

jsou vyznačena platná a aktuální opatření.


Číslo

Název

K provedení

Účinnost

1/2018

Změna Opatření rektora č. 45/2017 ve znění Opatření rektora č. 67/2017 – Postup při posuzování žádosti o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

Čl. 3 odst. 5 přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy - Poplatky spojené se studiem

1.2.2018

2/2018

Pravidla pro účtový rozvrh, postupy účtování, číselné řady účetních dokladů a specifické symboly fakult na Univerzitě Karlově

Čl. 33 odst. 1 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy

15.1.2018

3/2018

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2018

Odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy

1.2.2018

4/2018

Vyhlášení 3. ročníku soutěže Primus UK (rok 2019)

Čl. 1 odst. 1 Zásad soutěže Primus

1.2.2018

5/2018

Změna opatření rektora č. 17/2017

-

1.2.2018

6/2018

Harmonogram akademického roku 2018/19

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

15.2.2018

7/2018

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Čl. 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy

15.2.2018

8/2018

Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově

-

1.3.2018

9/2018

Změna opatření rektora č. 16/2016

-

1.3.2018

10/2018

Evidence účastníků a způsob stanovení výše finančních bonifikací programů Progres

Čl. IV odst. 6 a čl. V odst. 3 Zásad programů Progres

1.3.2018

11/2018

Změna opatření rektora č. 78/2017 – katalog prací pro hospodářsko-správní, technické a odborné pracovníky a pro dělníky, obslužné pracovníky a obchodně provozní pracovníky Univerzity Karlovy

Čl. 4 odst. 4 písm. b) Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy

15.3.2018

12/2018

Působnost garantů studijních programů

čl. 22 Statutu Univerzity Karlovy

10.4.2018


Poslední změna: 10. duben 2018 14:31 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám