Opatření rektora UK v roce 2005

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


Barevně

jsou vyznačena platná a aktuální opatření.


Název

K provedení

Účinnost

1/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 1

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

1. leden 2005

2/2005

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2005

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

1. únor 2005

3/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 2

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

10. únor 2005

4/2005

Harmonogram akademického roku 2005/2006

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. březen 2005

5/2005

Správa nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze Kolejemi a menzami UK

[zrušeno OR č. 30/2017]

čl. 49 a 53 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy v Praze

1. březen 2005

6/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 3

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

10. březen 2005

7/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 4 a 5

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

1. duben 2005

8/2005

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2005/2006 POZOR, nahrazeno Opatřením 20/2005

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

15. květen 2005

9/2005

Stanovení režijních cen pro ubytování na kolejích UK

čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

20. květen 2005

10/2005

Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v roce 2005

čl. 13 odst. 1 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

20. květen 2005

11/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 6

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

15. květen 2005

12/2005

Čerpání dovolené akademických pracovníků

Zákoníku práce

1. červen 2005

13/2005

Zásady prázdninového ubytování v kolejích UK v roce 2005 - dodatek

čl. 13 odst. 1 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

15. červen 2005

14/2005

Zásady pro sjednávání smluvní mzdy

[zrušeno OR č. 28/2017]

čl. 3 odst. 2 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze

20. červen 2005

15/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2005/2006 - dodatek č. 7

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

15. červen 2005

16/2005

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

19. září 2005

17/2005

Vyhlášení řízení na udělení interních grantů Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2006 (3. kolo) a Změna opatření č. 17/2003

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze

a Opatření rektora č. 17/2003

15. září 2005

18/2005

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

12. říjen 2005

19/2005

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007

Čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze(Řád přijímacího řízení)

1. listopad 2005

20/2005

Změna Opatření rektora č. 8/2005, změna a doplnění opatření rektora č. 9/2005

Čl. 3 odst. 3 až 5 a čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

15. listopad 2005
Poslední změna: 22. leden 2018 15:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám