Vědecko-pedagogické tituly

O zahájení řízení ke jmenování docentem i profesorem může požádat každý uchazeč, který splňuje požadavky stanovené zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy a dokumenty UK. Představujeme vám podmínky a kritéria pro možné udělení vědecko-pedagogických titulů docent a profesor na Univerzitě Karlově a informace o čestných akademických titulech doctor honoris causa, emeritních a hostujících profesorech a titulech udílených in memoriam


Univerzita Karlova udržuje tradici slavnostních předávání jmenovacích dekretů na shromáždění ve Velké aule Karolina a uplatňují se v nich univerzitní insignie a obřadní obleky (taláry). Termíny naleznete v kalendáři slavnostních promocí.V roce 2018 bylo k 1. 8. 2018 jmenováno celkem 18 nových profesorů UK, jejichž průměrný věk je 50,2 let a 76 nových docentů UK, jejichž průměrný věk je 43,9 let.


V roce 2018 (stav k 1. 8. 2018) se konaly:


  • 1 docentské promoce,

  • 2 profesorské promoce (promoce v lednu - účinnost jmenování profesorů je k 13. 12. 2017),

  • 6 promocí čestného doktorátu honoris causa.


V roce 2017 bylo jmenováno celkem 36 nových profesorů UK, jejichž průměrný věk je 48 let a 91 nových docentů UK, jejichž průměrný věk je 43,6 let.


V roce 2017 se konaly:


  • 2 docentské promoce,

  • 1 profesorská promoce,

  • 3 promoce čestného doktorátu honoris causa.Poslední změna: 29. srpen 2018 14:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám