Kolektivní smlouva

Kolektivní smlouva uzavřená dle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a jejich vzájemná práva a povinnosti nejen v oblastech pracovněprávních závazků, ale též při péči o zaměstnance, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, mzdových nárocích a spolupráci mezi zaměstnavatelem a odborovými orgány.


V kolektivní smlouvě zmocnil rektor děkany fakult a pověřené ředitele dalších součástí UK k doplnění příslušných částí kolektivní smlouvy s ohledem na specifické podmínky pracoviště na základě jejich jednání se zástupci příslušných odborových orgánů odborových organizací.


Kolektivní smlouva s účinností ode dne 1. prosince 2016.Předchozí znění:

Kolektivní smlouva ze dne 29. 6. 2005

Kolektivní smlouva ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 6. 2007

Dodatek č. 1 ze dne 12. 6. 2007

znění dodatku

příloha č. 1 dodatku - změny kolektivní smlouvy

příloha č. 2 - úplné znění kolektivní smlouvy

Poslední změna: 22. leden 2018 00:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám