Opatření rektora UK v roce 2010

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


Barevně

jsou vyznačena platná a aktuální opatření.


Název

K provedení

Účinnost

1/2010Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2010

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

1. únor 2010

2/2010

Změna Opatření rektora č. 27/2009

[zrušeno OR č. 27/2014]

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. únor 2010

3/2010

Organizační řád rektorátu Univerzity Karlovy

čl. 17 odst. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

1. únor 2010

4/2010

Změna  Opatření rektora č. 39/2009

čl. 18a odst. 7  Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 7 Rigorózního řádu UK

22. únor 2010


5/2010

Harmonogram akademického roku 2010/2011

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. duben 2010

6/2010

Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací

[doplněno OR č. 8/2011, změněno OR č. 14/2014]

[zrušeno OR č. 23/2016]

čl. 18a odst. 7 Studijního a zkušebního řádu UK a čl. 6a odst. 7 Rigorózního řádu UK

3. května 2010

7/2010

Oprávnění ředitele Agentury Rady vysokých škol k jednání jménem Univerzity Karlovy v Praze

[zrušeno OR č. 25/2017]

čl. 3 odst. 7 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

3. května 2010

8/2010

Čerpání dovolené akademických pracovníků a dalších zaměstnanců

§ 218 odst. 1 zákoníku práce

17. května 2010

9/2010

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu pro akademický rok 2011/2012

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. září 2010

10/2010

Změna Opatření rektora č. 34/2009

[zrušeno OR č. 41/2017]

čl. 2. odst. 2 Grantového řádu Univerzity Karlovy

15. září 2010

11/2010

Vzor žádosti a výčet povinně přikládaných písemností dokládajících splnění podmínek podle opatření rektora č. 31/2009, kterým se vydávají Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

čl. 2 odst. 3 opatření rektora č. 31/2009, kterým se vydávají Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově

15. září 2010

12/2010

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2010/2011

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

29. září 2010

13/2010

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2010/2011

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

29. září 2010

14/2010

Kvalifikační podmínky programu Erasmus pro praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2010/2011

-

29. září 2010

15/2010

Vyhlášení 8. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2011)

čl. 4 odst. 7 Zásad vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze

8. říjen 2010

16/2010

Změna Opatření rektora č. 36/2009

[změněno OR č. 17/2016]

čl. 6a odst. 1 Grantového řádu Univerzity Karlovy

15. listopadu 2010

17/2010

Vyhlášení 2. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2011)

čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze

15. listopadu 2010

18/2010

Změna Opatření rektora č. 9/2010

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

15. listopadu 2010

19/2010

Zásady studentské grantové soutěže na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2011

Čl. 3 písm. b) usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021

30. listopadu 2010


Poslední změna: 22. leden 2018 14:58 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám