Opatření kvestora

Seznam opatření kvestora UK (účinných od 14.3.2001)


2001

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20172018

Opatření kvestorky č. 1/2018

Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centruStanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru


2017

Opatření kvestorky č. 8/2017

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2017 na rektorátě Univerzity Karlovy a součástech Univerzity Karlovy zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2017


Opatření kvestorky č. 7/2017

Poskytování příspěvků zaměstnancům na úroky z úvěru na bytové potřeby ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK


Opatření kvestorky č. 6/2017

Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK v roce 2017 na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami


Opatření kvestorky č. 4/2017

Příspěvek ze sociálního fondu na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění na některých dalších součástech a na rektorátě UK


Opatření kvestorky č. 3/2017

Příspěvek ze sociálního fondu na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění na Centru Krystal UK


Opatření kvestorky č. 2/2017

Dislokační opatření v objektu Centra Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín, pro potřeby Ústavu jazykové a odborné přípravy


Opatření kvestorky č. 1/2017

Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru


2016

Opatření kvestorky č.9/2016

K vedení pokladních míst a operací s tím spojených na rektorátu UK, součástech UK zabezpečovaných rektorátem, SBZ a Centru Krystal


Opatření kvestorky č. 8/2016

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2016 na rektorátě Univerzity Karlovy a součástech Univerzity Karlovy zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2016.


Opatření kvestorky č. 7/2016

Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK v roce 2016 na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami.


Opatření kvestorky č. 6/2016

Stanovení podrobností oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů na rektorátě a dalších součástech univerzity, které dle opatření rektora č. 25/2001 tvoří jednu účetní jednotku a vedou účetnictví pod specifickými symboly 41 a 42.


Opatření kvestorky č. 5/2016

Povinnost čerpání dovolené za kalendářní rok 2016 do 31. prosince 2016


Opatření kvestorky č. 4/2016

Stanovení podmínek pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům rektorátu UK a součástí při pracovních cestách

Příloha č. 1 - Návrh na zahraniční pracovní cestu

Příloha č. 2 - Návrh na tuzemskou pracovní cestu

Příloha č. 3 - Vyúčtování

Příloha č. 4 - Čerpání poskytnuté zálohy


Opatření kvestorky č. 3/2016

Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru


Opatření kvestorky č. 2/2016

Provoz ve výcvikových střediscích SBZ UK


Opatření kvestorky č. 1/2016

Dislokační opatření v objektu CDMS Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín, pro potřeby Ústřední knihovny Univerzity Karlovy v Praze2015

Opatření kvestorky č. 25/2015

Povinná specifikace evidenčního čísla vystaveného daňového dokladu v rámci univerzity


Opatření kvestorky č. 24/2015

Dislokační opatření v objektu CDMS Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín, pro potřeby Fakulty sociálních věd


Opatření kvestorky č. 23/2015

Vymezení relevantní entity a výzkumné infrastruktury na rektorátě a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze, jejichž ředitelům není svěřena správa majetku


Opatření kvestorky č. 22/2015

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 4/2017.

Příspěvek ze sociálního fondu na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění na některých dalších součástech a na rektorátě UK

Formulář žádosti o příspěvek k penzijnímu připojištění, doplňkovému penzijnímu spoření (DPS) a životnímu pojištění


Opatření kvestorky č. 20/2015

K předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2015 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2015.


Opatření kvestorky č. 19/2015

Kouření na pracovišti


Opatření kvestorky č. 18/2015

Dislokační opatření v Archivním a depozitním středisku Lešetice pro potřeby Fakulty sociálních věd


Opatření kvestorky č. 17/2015

Poskytování příspěvku zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK v roce 2015 na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami


Opatření kvestorky č. 16/2015

K vedení pokladních míst a operací s tím spojených na rektorátu UK, součástech UK zabezpečovaných rektorátem a SBZ


Opatření kvestorky č. 15/2015

Povinnost čerpání dovolené za kalendářní rok 2015 do 31. prosince 2015


Opatření kvestorky č. 14/2015

Projednávání škod vzniklých na rektorátu a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze.Opatření kvestorky č. 11/2015

Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích ve správě SBZ a cen pronájmu sportovišť ve Sportovním centruOpatření kvestorky č. 10/2015

Výkon spisové služby na Rektorátě UKOpatření kvestorky č. 9/2015

Dislokační opatření v objektu CDMS Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 - Veleslavín, pro potřeby Centra pro otázky životního prostředíOpatření kvestorky č. 8/2015

Dislokační opatření ve výukové budově areálu U Kříže 661/8, Praha 5 - Jinonice, pro potřeby Fakulty humanitních studiíOpatření kvestorky č. 7/2015

Dislokační opatření v objektu "Buqoy", Celetná 562/20, Praha 1 pro potřeby Fakulty sociálních vědOpatření kvestorky č. 6/2015

Dislokační opatření v objektu "Nová Astorie", Ovocný trh 563/9, Praha 1 pro potřeby Filozofické fakultyOpatření kvestorky č. 5/2015

Dislokační opatření v objektu "Nová Astorie", Ovocný trh 563/9, Praha 1 pro potřeby Fakulty sociálních vědOpatření kvestorky č. 4/2015

Ceník poplatků a služeb poskytovaných Ústavem dějin Univerzity Karlovy a archivem Univerzity Karlovy v PrazeOpatření kvestorky č. 3/2015

Opatření kvestorky o zrušení opatření kvestora vydaného dne 4. 5. 2001 k aplikaci zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázekOpatření kvestorky č. 2/2015 ZRUŠENO - nahrazeno opatřením 6/2016

Stanovení podrobností oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů na rektorátě a dalších součástech univerzity, které dle opatření rekotra č. 25/2001 tvoří jednu účetní jednotku a vedou účetnictví pod specifickými symboly 41 a 42.Opatření kvestorky č. 1/2015 ZRUŠENO - nahrazeno opatřením 16/2015

Vedení pokladních míst a operací s tím spojených na rektorátu UK, součástech UK zabezpečovaných rektorátem a SBZ.


2014

Opatření kvestorky č. 4/2014

Povinnost vyčerpat dovolenou za rok 2014 do 31. prosince 2014.   Opatření kvestorky č. 3/2014

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2014 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2014.Opatření kvestorky č. 2/2014

Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK v roce 2014 na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebamiOpatření kvestora č. 1/2014

Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích Univerzity Karlovy v Praze a cen vstupného a pronájmů sportovišť ve Sportovním centru


2013

Opatření kvestora č. 7/2013

Dislokační opatření v Archivním a depozitním středisku Lešetice č.p. 60Opatření kvestora č. 6/2013

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2013 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2013.Opatření kvestora č. 5/2013

Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK v roce 2013 na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebamiOpatření kvestora č. 4/2013

Povinnost vyčerpat dovolenou za rok 2013 do 31. prosince 2013.   


Opatření kvestora č. 3/2013

Dislokační  opatření   v objektu   CDMS  Krystal,  José  Martího 407/2, Praha 6 – VeleslavínOpatření kvestora č. 2/2013

Stanovení cen za ubytovací a stravovací služby ve výcvikových střediscích Univerzity Karlovy v Praze a cen vstupného a pronájmů sportovišť v SC UK


Opatření kvestora č. 1/2013

Povinnost vyčerpat dovolenou za rok 2012 do 30. června 2013.   


2012

Opatření kvestora č. 11/2012

ZRUŠENO. Nahrazeno Opatřením kvestorky č. 2/2015.

Dodatek č. 1 k opatření kvestora č. 6/2011 - Stanovení podrobností oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů na rektorátě a dalších součástech univerzity, které dle opatření rektora č. 25/2001 tvoří jednu účetní jednotku a vedou účetnictví pod specifickými symboly 41 a 42.


Příloha č. 1 - Objednávka

Příloha č. 2 - úplné znění Opatření kvestora č. 6/2011 ve znění opatření kvestora č. 11/2012Opatření kvestora č. 10/2012

Změna opatření kvestora č. 9/2012 k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2012 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2012.Opatření kvestora č. 9/2012

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2012 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2012.Opatření kvestora č. 7/2012

Poskytování příspěvků zaměstnancům na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UKOpatření kvestora č. 6/2012

Dislokační  opatření   v objektu   CDMS  Krystal,  José  Martího 407/2, Praha 6 – VeleslavínOpatření kvestora č. 5/2012

Dislokační  opatření  v objektu Kolejí a menz Albertov 7/3a, Praha 2Opatření kvestora č. 4/2012

Dislokační  opatření  v objektu Fakulty tělesné výchovy a sportu José Martího 269/31, Praha 6 - VeleslavínOpatření kvestora č. 3/2012

Dislokační  opatření  v Archivním a depozitním středisku Lešetice č.p. 60Opatření kvestora č. 2/2012

Povinnost vyčerpat dovolenou na zotavenou za rok 2012 do 31.12.2012Opatřeni kvestora č. 1/2012

Stanovení cen za ubytovací a stravovací služby ve výcvikových střediscích Univerzity Karlovy v Praze a cen vstupného a pronájmů sportovišť v SC UK2011

Opatření kvestora č. 6/2011

ZRUŠENO. Nahrazeno Opatřením kvestorky č. 2/2015.

Stanovení podrobností oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů na rektorátě a dalších součástech univerzity, které dle opatření rektora č. 25/2001 vedou účetnictví pod specifickými symboly 41 a 42.Opatření kvestora č. 5/2011

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2011 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2011.Opatření kvestora č. 4/2011

Poskytování příspěvků zaměstnancům na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UKOpatření kvestora č. 3/2011

Dodatek č. 1 k Opatření kvestora č. 4/2010

Metodika alokace skutečných způsobilých nepřímých nákladůOpatření kvestora č. 2/2011

Povinnost vyčerpat čtyři týdny dovolené na zotavenou za rok 2011 do 31.12.2011Opatření kvestora č. 1/2011

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 6/2011

Stanovení podrobností oběhu účetních dokladů a podpisových vzorů na rektorátě a dalších součástech univerzity, které dle opatření rektora č. 25/2001 vedou účetnictví pod specifickými symboly 41 a 42.2010

Opatření kvestora č. 8/2010

Stanovení cen za ubytovací a stravovací služby ve výcvikových střediscích UK a cen vstupného a pronájmů sportovišť ve Sportovním centru Univerzity Karlovy v PrazeOpatření kvestora č. 7/2010

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2010 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2010.Opatření kvestora č. 6/2010

Dislokační  opatření   v objektu   CDMS  Krystal,  José  Martího 407/2, Praha 6 – VeleslavínOpatření kvestora č. 5/2010

Poskytování příspěvků zaměstnancům na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UKOpatření kvestora č. 4/2010

Metodika alokace skutečných způsobilých nepřímých nákladů (novelizováno Dodatkem č. 1 - Opatření kvestora č. 3/2011 )Opatření kvestora č. 3/2010

Povinnost vyčerpat čtyři týdny dovolené na zotavenou za rok 2010 do 31.12.2010Opatření kvestora č. 2/2010

Stanovení cen za ubytovací a stravovací služby ve výcvikových střediscích UK a cen vstupného a  pronájmů sportovišť ve Sportovním centru UKOpatření kvestora č. 1/2010

ZRUŠENO. Nahrazeno Opatřením kvestorky č. 7/2017.

Poskytování příspěvků zaměstnancům na úroky z úvěru na bytové potřeby ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK

Příloha: Formulář žádosti o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby


2009

Opatření kvestora č. 4/2009

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2009 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2009

DODATEK k Opatření kvestora č. 4/2009 včetně přílohy.Opatření kvestora č. 3/2009

Stanovení cen za ubytovací a stravovací služby ve výcvikových střediscích UK a cen vstupného a pronájmu sportovišť ve Sportovním centru UK


Opatření kvestora č. 2/2009

Povinnost vyčerpat čtyři týdny dovolené na zotavenou za rok 2009 do 31.12.2009


Opatření kvestora č. 1/2009

Provádění srážek ze mzdy zaměstnanců na základě dohody o srážce ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek a dále za účelem úhrady příspěvků zaměstnance na jeho penzijní připojištění či splátek pojistného na životní pojištění na některých dalších součástech a rektorátě UK

Přílohy:

Formulář dohody o srážkách ze mzdy za stravenky

Formulář dohody o srážkách ze mzdy na příspěvek zaměstnance na jeho penzijní připojištění či splátek pojistného na životní pojištštení


2008

Opatření kvestora č. 3/2008

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2008 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2008


Opatření kvestora č. 2/2008

Stanovení cen za ubytovací a stravovací služby ve výcvikových střediscích UK a cen vstupného a pronájmu sportovišť ve Sportovním centru UK


Dodatek č. 3 k opatření kvestora č. 4/2007

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 1/2010.

Podání žádosti k poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK, jejich maximální výše a termín vyplacení.


Opatření kvestora č. 1/2008

Povinnost vyčerpat čtyři týdny dovolené na zotavenou za rok 2008 do 31.12.2008


2007

Opatření kvestora č. 5/2007

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2007 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2007


Dodatek č. 2 k opatření kvestora č. 4/2007

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 1/2010.

Podání první žádosti k poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK, jejich maximální výše a termín vyplacení.


Dodatek č. 1 k opatření kvestora č. 4/2007

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 1/2010.

Předběžná registrace k poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK


Opatření kvestora č.  4/2007

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 1/2010.

Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK


Opatření kvestora č. 3/2007

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 1/2011.

Stanovení podrobností oběhu účetních dokladů a podpisových vzorů na rektorátě a dalších součástech univerzity, které dle opatření rektora č. 25/2001 vedou účetnictví pod specifickými symboly 41 a 42.


Opatření kvestora č. 2/2007

Stanovení cen za ubytovací a stravovací služby ve VS UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru UK


2006

Opatření kvestora č. 9/2006

Stanovení cen za ubytovací a stravovací služby ve VS UK Patejdlova bouda a VS UK Pec pod Sněžkou


Opatření kvestora č. 7/2006

Stanovení cen  pronájmů sportovišť Sportovního centra pro zimní sezónu   2006 - 2007


Opatření kvestora č. 6/2006

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 22/2015.

Stanovení podmínek a dalších podrobností užití dílčích sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK

Formulář k vyplnění - Žádost o příspěvek ze sociálního fondu na PP a ŽP


Opatření kvestora č. 5/2006

K předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2006 na rektorátě UK v Praze a součástech UK v Praze zabezpečovaných rektorátem


Opatření kvestora č. 3/2006

Stanovení cen za ubytovací a stravovací služby ve VS UK Albeř, Dobronice a Poříčí a cen pronájmu sportovišť ve Sportovním centru Hostivař


Opatření kvestora č. 2/2006

Povinnost vyčerpat čtyři týdny dovolené na zotavenou za rok 2006 do 31.12.20062005

Opatření kvestora č. 4/2005

K předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2005 na rektorátě UK v Praze a součástech UK v Praze zabezpečovaných rektorátem2004

Opatření kvestora č. 9/2004

K předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2004 na rektorátě UK v Praze a součástech UK v Praze zabezpečovaných rektorátem


Opatření kvestora č. 2/2004

Ke stanovení kurzu pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na měnu českou2002

Opatření kvestora č. 1/2002

Pokladní operace na pracovištích rektorátu2001

Opatření kvestora č. 4/2001

K předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2001 na rektorátě UK v Praze a součástech UK v Praze zabezpečovaných rektorátem


Opatření k aplikaci zákona č. 199/1994 Sb.

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 3/2015.

O zadávání veřejných zakázek v platném znění


Opatření kvestora č. 1764/2001/II

Postup při uplatňování DPH v roce 2001


Opatření kvestora č. 1293/2001/II

Stanovení kurzu pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na měnu českou


Opatření kvestora č. 1292/2001/II

Stanovení limitu pokladního zůstatku (Pokladního limitu)


Opatření kvestora č. 1291/2001/II

Provádění inventury pokladní hotovosti
Poslední změna: 15. únor 2018 14:52 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám