Opatření kvestora

Seznam opatření kvestora UK (účinných od 14. 3. 2001)


2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001


Barevně

jsou vyznačena platná a aktuální opatření.


2016

Číslo

Název

Účinnost

Gestor*

9/2016

K vedení pokladních míst a operací s tím spojených na rektorátu UK, součástech UK zabezpečovaných rektorátem, SBZ a Centru Krystal ZRUŠENO. Nahrazeno Opatřením kvestorky č. 3/2018

1. 5. 2017

EO

8/2016

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2016 na rektorátě Univerzity Karlovy a součástech Univerzity Karlovy zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2016.

31. 10. 2016

EO

7/2016

Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK v roce 2016 na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami.

12. 7. 2016

EO

6/2016

Stanovení podrobností oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů na rektorátě a dalších součástech univerzity, které dle opatření rektora č. 25/2001 tvoří jednu účetní jednotku a vedou účetnictví pod specifickými symboly 41 a 42.ZrZRUŠENO. Nahrazeno Opatřením kvestorky č. 4/2018

28. 6. 2016

EO


5/2016

Povinnost čerpání dovolené za kalendářní rok 2016 do 31. prosince 2016

1. 6. 2016

Pers. odbor

4/2016

Stanovení podmínek pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům rektorátu UK a součástí při pracovních cestách

ZRUŠENO. Nahrazeno Opatřením kvestorky č. 7/2018

1. 5. 2016

EO

3/2016

Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru

1. 5. 2016

SBZ

2/2016

Provoz ve výcvikových střediscích SBZ UK

1. 2. 2016

SBZ

1/2016

Dislokační opatření v objektu CDMS Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín, pro potřeby Ústřední knihovny Univerzity Karlovy v Praze

1. 3. 2016

PO


2015

Číslo

Název

Účinnost

Gestor*

25/2015

Povinná specifikace evidenčního čísla vystaveného daňového dokladu v rámci univerzity

1. 1. 2016

EO

24/2015

Dislokační opatření v objektu CDMS Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín, pro potřeby Fakulty sociálních věd

1. 1. 2016

PO

23/2015

Vymezení relevantní entity a výzkumné infrastruktury na rektorátě a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze, jejichž ředitelům není svěřena správa majetkuZRUŠENO. ZRUŠENO. Nahrazeno Opatřením kvestorky č. 5/2018

EO


22/2015

Příspěvek ze sociálního fondu na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a soukromé životní pojištění na některých dalších součástech a na rektorátě UK

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 4/2017.

Formulář žádosti o příspěvek k penzijnímu připojištění, doplňkovému penzijnímu spoření (DPS) a životnímu pojištění

20/2015

K předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2015 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2015.

23. 10. 2015

EO

19/2015

Kouření na pracovišti

22. 9. 2015

SVZ

18/2015

Dislokační opatření v Archivním a depozitním středisku Lešetice pro potřeby Fakulty sociálních věd

1. 9. 2015

PO

17/2015

Poskytování příspěvku zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK v roce 2015 na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

18. 8. 2015

EO

16/2015

K vedení pokladních míst a operací s tím spojených na rektorátu UK, součástech UK zabezpečovaných rektorátem a SBZ

21. 7. 2015

EO

15/2015

Povinnost čerpání dovolené za kalendářní rok 2015 do 31. prosince 2015

1. 8. 2015

Pers. odbor

14/2015

Projednávání škod vzniklých na rektorátu a dalších součástech Univerzity Karlovy v Praze.

17. 4. 2015

PO

11/2015

Stanovení cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích ve správě SBZ a cen pronájmu sportovišť ve Sportovním centru

1. 5. 2015

SBZ

10/2015

Výkon spisové služby na Rektorátě UK

1. 4. 2015

OSS

9/2015

Dislokační opatření v objektu CDMS Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 - Veleslavín, pro potřeby Centra pro otázky životního prostředí

23. 2. 2015

PO

8/2015

Dislokační opatření ve výukové budově areálu U Kříže 661/8, Praha 5 - Jinonice, pro potřeby Fakulty humanitních studií

23. 2. 2015

PO

7/2015

Dislokační opatření v objektu "Buqoy", Celetná 562/20, Praha 1 pro potřeby Fakulty sociálních věd

23. 2. 2015

PO

6/2015

Dislokační opatření v objektu "Nová Astorie", Ovocný trh 563/9, Praha 1 pro potřeby Filozofické fakulty

23. 2. 2015

PO

5/2015

Dislokační opatření v objektu "Nová Astorie", Ovocný trh 563/9, Praha 1 pro potřeby Fakulty sociálních věd

23. 2. 2015

PO

4/2015

Ceník poplatků a služeb poskytovaných Ústavem dějin Univerzity Karlovy a archivem Univerzity Karlovy v Praze

13. 2. 2015

ÚDAUK

3/2015

Opatření kvestorky o zrušení opatření kvestora vydaného dne 4. 5. 2001 k aplikaci zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

9. 2. 2015

OVZ

2/2015

Stanovení podrobností oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů na rektorátě a dalších součástech univerzity, které dle opatření rekotra č. 25/2001 tvoří jednu účetní jednotku a vedou účetnictví pod specifickými symboly 41 a 42.

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 6/2016.

1/2015

Vedení pokladních míst a operací s tím spojených na rektorátu UK, součástech UK zabezpečovaných rektorátem a SBZ.

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestorky č. 16/2015.


2012

Číslo

Název

Účinnost

Gestor*

11/2012

Dodatek č. 1 k opatření kvestora č. 6/2011 - Stanovení podrobností oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů na rektorátě a dalších součástech univerzity, které dle opatření rektora č. 25/2001 tvoří jednu účetní jednotku a vedou účetnictví pod specifickými symboly 41 a 42.

ZRUŠENO. Nahrazeno Opatřením kvestorky č. 2/2015.


Příloha č. 1 - Objednávka

Příloha č. 2 - úplné znění Opatření kvestora č. 6/2011 ve znění opatření kvestora č. 11/2012

10/2012

Změna opatření kvestora č. 9/2012 k předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2012 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2012.

15. 11. 2012

EO

9/2012

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2012 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2012.

17. 10. 2012

EO

7/2012

Poskytování příspěvků zaměstnancům na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK

24. 8. 2012

EO

6/2012

Dislokační  opatření   v objektu   CDMS  Krystal,  José  Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín

1. 8. 2012 / 1. 9. 2012

PO

5/2012

Dislokační  opatření  v objektu Kolejí a menz Albertov 7/3a, Praha 2

1. 8. 2012

PO

4/2012

Dislokační  opatření  v objektu Fakulty tělesné výchovy a sportu José Martího 269/31, Praha 6 - Veleslavín

1. 8. 2012

PO

3/2012

Dislokační  opatření  v Archivním a depozitním středisku Lešetice č.p. 60

15. 6. 2012

PO

2/2012

Povinnost vyčerpat dovolenou na zotavenou za rok 2012 do 31.12.2012

Pers. odbor

1/2012

Stanovení cen za ubytovací a stravovací služby ve výcvikových střediscích Univerzity Karlovy v Praze a cen vstupného a pronájmů sportovišť v SC UK

1. 5. 2012

SBZ


2010

Číslo

Název

Účinnost

Gestor*

8/2010

Stanovení cen za ubytovací a stravovací služby ve výcvikových střediscích UK a cen vstupného a pronájmů sportovišť ve Sportovním centru Univerzity Karlovy v Praze

1. 5. 2010

SBZ

7/2010

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2010 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2010.

14. 10. 2010

EO

6/2010

Dislokační  opatření   v objektu   CDMS  Krystal,  José  Martího 407/2, Praha 6 – Veleslavín

1. 7. 2010

PO

5/2010

Poskytování příspěvků zaměstnancům na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK

31. 8. 2010

EO

4/2010

Metodika alokace skutečných způsobilých nepřímých nákladů

(novelizováno Dodatkem č. 1 - Opatření kvestora č. 3/2011 )

18. 5. 2010

EO

3/2010

Povinnost vyčerpat čtyři týdny dovolené na zotavenou za rok 2010 do 31.12.2010

Pers. odbor

2/2010

Stanovení cen za ubytovací a stravovací služby ve výcvikových střediscích UK a cen vstupného a  pronájmů sportovišť ve Sportovním centru UK

1. 5. 2010

SBZ

1/2010

Poskytování příspěvků zaměstnancům na úroky z úvěru na bytové potřeby ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK

ZRUŠENO. Nahrazeno Opatřením kvestorky č. 7/2017.

Příloha: Formulář žádosti o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

25. 1. 2010

2007

Číslo

Název

Účinnost

Gestor*

5/2007

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2007 na rektorátě Univerzity Karlovy v Praze a součástech Univerzity Karlovy v Praze zabezpečovaných rektorátem a k provedení inventarizace za rok 2007

23. 10. 2007

EO

4/2007

Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 1/2010.

1. 7. 2007

Dodatek č. 2 k opatření kvestora č. 4/2007

Podání první žádosti k poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK, jejich maximální výše a termín vyplacení.

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 1/2010.

Dodatek č. 1 k opatření kvestora č. 4/2007

Předběžná registrace k poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálních fondů vedených na některých dalších součástech a rektorátě UK

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 1/2010.

3/2007

Stanovení podrobností oběhu účetních dokladů a podpisových vzorů na rektorátě a dalších součástech univerzity, které dle opatření rektora č. 25/2001 vedou účetnictví pod specifickými symboly 41 a 42.

ZRUŠENO, nahrazeno Opatřením kvestora č. 1/2011.

2. 7. 2007

2/2007

Stanovení cen za ubytovací a stravovací služby ve VS UK a cen za pronájem sportovišť ve Sportovním centru UK

11. 5. 2007

SBZ


2002

Číslo

Název

Účinnost

Gestor*

1/2002

Pokladní operace na pracovištích rektorátu

18. 1. 2002

EO


2001

Číslo

Název

Účinnost

Gestor*

4/2001

K předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2001 na rektorátě UK v Praze a součástech UK v Praze zabezpečovaných rektorátem

23. 11. 2001

EO

Opatření k aplikaci zákona č. 199/1994 Sb.

O zadávání veřejných zakázek v platném znění

ZRUŠENO Opatřením kvestorky č. 3/2015.

1764/2001/II

Postup při uplatňování DPH v roce 2001

24. 4. 2001

EO

1293/2001II

Stanovení kurzu pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na měnu českou

14. 3. 2001

EO

1292/2001/II

Stanovení limitu pokladního zůstatku (Pokladního limitu)

ZRUŠENO. Nahrazeno Opatřením kvestorky č. 3/2018

14. 3. 2001

EO

1291/2001/II

Provádění inventury pokladní hotovosti

ZRUŠENO. Nahrazeno Opatřením kvestorky č. 3/2018

14. 3. 2001

EO


* Vysvětlení použitých zkratek:

CCŽV – Centrum celoživotního vzdělávání

CPPT – Centrum pro přenos poznatků a technologií

EO – Ekonomický odbor

IPSC – Informační, poradenské a sociální centrum

NK – Nakladatelství Karolinum

OK – Oddělení kontroly

OKVA – Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

OSS – Oddělení spisové služby

OSZS – Odbor pro studium a záležitosti studentů

OVaV – Odbor pro vědu a výzkum

OVV – Odbor vnějších vztahů

OVZ – Odbor veřejných zakázek

OZV – Odbor zahraničních vztahů

PO – Právní odbor

SBZ – Správa budov a zařízení

ÚDAUK – Ústav dějin UK a Archiv UK

ÚK – Ústřední knihovna

ÚVT – Ústav výpočetní techniky
Poslední změna: 30. červenec 2018 14:50 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám