Opatření rektora UK v roce 2007

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


Barevně

jsou vyznačena platná a aktuální opatření.


Název

K provedení

Účinnost

1/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 3

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (Řád přijímacího řízení)

15. leden 2007

2/2007

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na FF

čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

19. leden 2007

3/2007

Ubytovací řád vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

čl. 13 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

23. leden 2007

4/2007

Postup při posuzování některých žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

[doplňuje OR č. 12/2003]

čl. 4 přílohy č. 6 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

1. únor 2007

5/2007

Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2007

odst. 6 Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze

1. únor 2007

6/2007

Provádění sběru údajů o výzkumu a vývoji

nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje a čl. 17 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

15. únor 2007

7/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 4

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

15. únor 2007

8/2007

Požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise a hodnotící komise

čl. 13 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

20. únor 2007

9/2007

Harmonogram akademického roku 2007/2008

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. březen 2007

10/2007

Změna Opatření rektora č. 22/2006

čl. 2 odst. 4 Grantového řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. březen 2007

11/2007

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na HTF

čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

30. březen 2007

12/2007

Změna Opatření rektora č. 20/2006

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

30. březen 2007

13/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 5

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. duben 2007

14/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 6

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. duben 2007

15/2007

Vyhlášení rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Karlovy o zřízení Katedry tělesné výchovy v Hradci Králové

-

1. duben 2007

16/2007

Zásady ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2007/2008

čl. 5 a čl. 3 odst. 6 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. květen 2007

17/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 7

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

5. duben 2007

18/2007

Opatření rektora, kterým se prozatímně stanoví pravidla pro přiznávání stipendií na FHS

čl. 16 odst. 2 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

16. duben 2007

19/2007

Čerpání dovolené akademických pracovníků a dalších zaměstnanců

§ 218 odst. 1 zákoníku práce

1. květen 2007

20/2007

Zásady prázdninového ubytování v kolejích Univerzity Karlovy v Praze v roce 2007 - dodatek k opatření č. 15/2006

čl. 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

14. květen 2007

21/2007

Vzor smlouvy o ubytování ve vysokoškolských kolejích Univerzity Karlovy v Praze

čl. 10 odst. 2 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

1. červenec 2007

22/2007

Stanovení standardních cen pro ubytování na kolejích UK

čl. 3 odst. 3 až 5 Řádu vysokoškolské koleje Univerzity Karlovy v Praze

19. září 2007

23/2007

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

[změněno OR č. 6/2009 a č. 7/2013]

čl. 3 odst. 5 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

1. červen 2007

24/2007

Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2007/2008

čl. 7a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. říjen 2007

25/2007

Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2007/2008

čl. 7b Stipendijního řádu Univerzity Karlovy v Praze

1. říjen 2007

26/2007

Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu

[změněno OR č. 26/2009, doplněno OR č. 25/2009 a č. 50/2014]

čl. 16b odst. 2 písm. b) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy

1..červen 2007

27/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 8

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. červenec 2007

28/2007

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem

čl. 5 a čl. 11 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze

1. červenec 2007

29/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 - dodatek č. 9

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

1. srpen 2007

30/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 – dodatek č. 10

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

24..srpen 2007

31/2007

Vyhlášení 5. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze (rok 2008)

čl. 4 odst. 7 Zásad vnitřního grantového systému Univerzity Karlovy v Praze

9. říjen 2007

32/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009

čl. 4 odst. 1 a čl. 8 odst. 3 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze


(Řád přijímacího řízení)

1. listopad 2007

33/2007

Harmonogram přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 - dodatek č. 1

čl. 4 odst. 1 přílohy číslo 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

(Řád přijímacího řízení)

34/2007

Stanovení cen za stravování v menzách UK pro studenty

čl. 3 odst. 3 Řádu menzy Univerzity Karlovy v Praze

10. prosinec 2007

35/2007

Pravidla pro stanovení podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a pro rozdělování výsledku hospodaření univerzity

[změněno OR č. 7/2011]

Čl. 12a odst. 3, Čl. 12b odst. 4, Čl. 13 odst. 1, Čl. 14 odst. 1, Čl. 16 odst. 1, Čl. 16c odst. 1 a Čl. 25 odst. 2 přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Pravidel hospodaření

1. leden 2008

36/2007

Statut Ceny za tvůrčí počin Univerzity Karlovy v Praze

-

1. leden 2008

37/2007

Statut Ceny za prezentaci Univerzity Karlovy v Praze

-

1. leden 2008


Poslední změna: 22. leden 2018 15:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám