Akademický senát Univerzity Karlovy

Akademický senát Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem univerzity. Na Univerzitě Karlově působí od listopadové revoluce, kdy se začal rodit moderní, demokratický vysokoškolský život.


Orgány senátu

Orgány senátu jsou předseda, místopředseda, předsednictvo a komise.


Pro koordinaci činnosti senátu je voleno šestičlenné předsednictvo. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání pléna a k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje Akademický senát pracovní komise, člen komise nemusí být nutně členem AS UK. V současné době má senát legislativní, ekonomickou, sociální, studijní, ediční a petiční komisi.

Kalendář termínů AS UK

Datum

Zasedání

Čas

Místo

20. 11. 2017

Sociální komise AS UK

18:00

Malá zasedací síň

21. 11. 2017

Ekonomická komise AS UK

16:00

Malá zasedací síň

4. 12. 2017

Předsednictvo AS UK

17:00

sekretariát AS UK

15. 12. 2017

AS UK

10:00

Malá aula


Poslední změna: 20. listopad 2017 13:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám