Akademický senát Univerzity Karlovy

Akademický senát Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem univerzity. Na Univerzitě Karlově působí od listopadové revoluce, kdy se začal rodit moderní, demokratický vysokoškolský život.


Orgány senátu

Orgány senátu jsou předseda, místopředseda, předsednictvo a komise.


Pro koordinaci činnosti senátu je voleno šestičlenné předsednictvo. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání pléna a k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje Akademický senát pracovní komise, člen komise nemusí být nutně členem AS UK. V současné době má senát legislativní, ekonomickou, sociální, studijní, ediční a petiční komisi.

Podkladové materiály pro zasedání pléna AS UK

Datum zasedání

Program

Usnesení

Zápis

31. března 2017

Program *

Usnesení

3. února 2017

Program

Usnesení

Zápis

20. ledna 2017

Program

Usnesení

Zápis


Kalendář termínů AS UK

Datum

Zasedání

Čas

Místo

03. 5. 2017

04. 5. 2017   


16. 5. 2017  

17. 5. 2017 

23. 5. 2017 

24. 5. 2017


29. 5. 2017

01. 6. 2017


07. 6. 2017 

14. 6. 2017

19. 6. 2017

Legislativní komise AS UK

Společné zasedání Sociální a Studiní komise AS UK

Legislativní komise AS UK

Legislativní komise AS UK

Legislativní komise AS UK

Legislativní komise AS UK

Ediční komise AS UK

Legislativní komise AS UK

Společné zasedání Sociální a Studiní komise AS UK

Legislativní komise AS UK

Legislativní komise AS UK

Legislativní komise AS UK

14:00

16:00


14:00

14:00

14:00

14:00

18:00

14:00

16:00


14:00

14:00

12:00


Velká zasedací síň


Malá zasedací síň


Malá zasedací síň

Malá zasedací síň

Zelená posluchárna

Malá zasedací síň

Velká zasedací síň


Malá zasedací síň

Malá zasedací síň

Malá zasedací síň


Poslední změna: 25. duben 2017 13:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám