Akademický senát Univerzity Karlovy

Akademický senát Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem univerzity. Na Univerzitě Karlově působí od listopadové revoluce, kdy se začal rodit moderní, demokratický vysokoškolský život.


Orgány senátu

Orgány senátu jsou předseda, místopředseda, předsednictvo a komise.


Pro koordinaci činnosti senátu je voleno šestičlenné předsednictvo. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání pléna a k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje Akademický senát pracovní komise, člen komise nemusí být nutně členem AS UK. V současné době má senát legislativní, ekonomickou, sociální, studijní, ediční a petiční komisi.

Aktuální informace

Výsledky per rollam

Usnesení a protokoly o výsledku per rollam

Volby na součástech UK

Výsledky voleb do AS UK - součásti


Podkladové materiály pro zasedání pléna AS UK

Program

Usnesení

Zápis

25. ledna 2019

Program

14. prosince 2018

Program

Usnesení

19. října 2018

Program

Usnesení

Zápis

15. června 2018

Program

Usnesení

Zápis

11. května 2018

Program

Usnesení

Zápis

6. dubna 2018

Program

Usnesení

Zápis

2. března 2018

Program

Usnesení

Zápis

2. února 2018

Program 1 Program 2

Usnesení 1. zasedání

Usnesení 2. zasedání

Zápis

19. ledna 2018

Program

Usnesení

Zápis


Kalendář termínů AS UK

Datum

Zasedání

Čas

Místo

21.1.2019

22.1.2019

25.1.2019

Ekonomická komise AS UK

Legislativní komise AS UK

Plénum AS UK

16:30

17:30

10:00

Velká zasedací síň

Malá zasedací síň

Malá Aula

1. 2.2019

14.1.2019

Plénum AS UK

Předsednictvo AS UK

10:00

17:00

Malá Aula

Sekretariát AS UK
RSS


Poslední změna: 21. leden 2019 10:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám