Komise

K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání pléna a k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje Akademický senát pracovní komise, člen komise nemusí být nutně členem AS UK. V současné době má senát legislativní, ekonomickou, sociální, studijní, ediční a petiční komisi.


Komise AS UK a jejich jednání - obecné informace

Ediční komise

agenda: nakladatelská politika UK (vydavatelství UK, zpřístupňování výukových materiálů UK přes Internet, rozvoj Open Accessu na UK, problematika autorských práv), informační systém a ústřední knihovna UK (repozitáře UK, fungování knihoven na UK, rozvoj Intranetu na UK), vnější vztahy (jednotný vizuální styl UK, vnější web UK, propagační materiály UK, popularizační a informační akce pro veřejnost pořádané UK, prezentace UK v médiích, sponzoring, spolupráce UK s komerční sférou, vztahy s alumni)


Stránky ediční komise

Ekonomická komise

agenda: právní jednání UK, hospodaření na UK (rozpočet a rozpis UK)


Stránky ekonomické komise

Legislativní komise

agenda: vnitřní předpisy UK, fakult a dalších součástí


Stránky legislativní komise

Sociální komise

agenda: finanční podpora studentských akcí a studentských spolků působící na UK, Koleje a menzy UK, problematikoa poplatků za studium, problematika zaměřená na studenty se speciálními potřebami.


Stránky sociální komise

Studijní komise

agenda: koncepce rozvoje studia a studijních oblastí na UK, doktorandské studijní programy, Grantová agentura UK, hodnocení výuky studenty


Stránky studijní komise

Petiční komise

agenda: podněty vzešlé od členů akademické obce nespadající do agendy jiných komisí AS UK


Stránky petiční komisePředsedové pracovních komisí AS UK od roku 1991Poslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám