Sociální komise

Poslání a kompetence

Posláním komise je spolupodílet se na vytváření takových podmínek, které podporují demokracii, sociální soudržnost a svobodu všech aktérů univerzitního života. Sociální komise AS UK se zabývá především otázkami souvisejícími s postavením studentů na Univerzitě, jejich sociální situací a podporou univerzity studentům, pracovníkům univerzity a případně dalším osobám, které se účastní života Univerzity jak v oblastech akademického života, tak v oblastech dalších. Mezi konkrétní agendy komise patří například  Koleje a menzy UK, témata související s problematikou poplatků za studium, finanční podpora studentských akcí a spolků působící na UK a v neposlední řadě problematika zaměřená na studenty se speciálními potřebami.


Kompetence:

- přijímá vyjádření a usnesení k projednávaným věcem

- nominuje členy do Rady Kolejí a menz

- poskytuje stanoviska k žádostem o finanční podporu zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy (postup pro podávání žádostí)

- projednává témata související s posláním komise z podnětu orgánů univerzity, členů akademické obce nebo z vlastního podnětu.

Předseda komise

Bc. Miroslav Čermák (FSV)Emailová konference komise:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Bc. Daniela Čechová (PedF)

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF)

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF)

PhDr. Karel Höfer (FSV)

Josef Holub (1. LF)

Mgr. Jakub Horký (PF)

Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Martin Chaloupka (LF P)

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

Mgr. David Pavlorek (FF)

Martin Pehr (1. LF)

Bc. David Půlpán (FTVS)

Metoděj Renza (3. LF)

Mgr. Michal Říha (PF)

Tomáš Sychra (3. LF)


Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Bc. Tomáš Bederka (PedF)

Michael Glogr (PF)

Jakub Hajný (1. LF)

Mgr. Jan Kretschmer (PřF)

Eliška Kryčerová (PedF)

Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV)

David Marvan (3. LF)

Bronislav Poul (FF)

František Vaňásek (1. LF)

Mgr. Bc. Michal Zima (PřF)

Adam Zvonař (PF)


Jednání komise ve funkčním období únor 2018 - leden 2019

Datum zasedání

Zápis

Poznámka

09.05.2018

Zápis

04.04.2018

Zápis

28. 2. 2018

Zápis

30. 1. 2018

Zápis


Archiv zápisů ze zasedání sociální komise


Poslední změna: 14. říjen 2018 22:17 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám