Sociální komise

Poslání a kompetence

Posláním komise je spolupodílet se na vytváření takových podmínek, které podporují demokracii, sociální soudržnost a svobodu všech aktérů univerzitního života. Sociální komise AS UK se zabývá především otázkami souvisejícími s postavením studentů na Univerzitě, jejich sociální situací a podporou univerzity studentům, pracovníkům univerzity a případně dalším osobám, které se účastní života Univerzity jak v oblastech akademického života, tak v oblastech dalších. Mezi konkrétní agendy komise patří například  Koleje a menzy UK, témata související s problematikou poplatků za studium, finanční podpora studentských akcí a spolků působící na UK a v neposlední řadě problematika zaměřená na studenty se speciálními potřebami.


Kompetence:

- přijímá vyjádření a usnesení k projednávaným věcem

- nominuje členy do Rady Kolejí a menz

- poskytuje stanoviska k žádostem o finanční podporu zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy (postup pro podávání žádostí)

- projednává témata související s posláním komise z podnětu orgánů univerzity, členů akademické obce nebo z vlastního podnětu.

Předseda komise

Mgr. Peter Korcsok (MFF)


Emailová konference komise:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Bc. Daniela Čechová (PedF)

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF)

Mgr. Jakub Horký (PF)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Martin Chaloupka (LFP)

MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP)

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

Mgr. David Pavlorek (FF)

Metoděj Renza (3.LF)

JUDr. Michal Říha (PF)

Daniel Slovák (2.LF)

Kristýna Švárová (FSV)

Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF)


Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Bc. Miroslav Čermák (OVV)

Michael Glogr (PF)

Jakub Hajný (1. LF)

Mgr. Jan Kretschmer (PřF)

Eliška Kryčerová (FF)

David Marvan (3. LF)

Bronislav Poul (FF)

František Vaňásek (1. LF)

Mgr. Bc. Michal Zima (PřF)


Jednání komise ve funkčním období únor 2019 - leden 2020


  Archiv zápisů ze zasedání sociální komise


  Poslední změna: 17. únor 2019 13:32 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz ?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Ovocný trh 560/5

  Praha 1, 116 36

  Česká republika


  Identifikátor datové schránky: piyj9b4

  IČO: 00216208 

  DIČ: CZ00216208


  Jak k nám