Legislativní komise

Poslání a kompetence

Legislativní komise projednává návrhy vnitřních předpisů UK spolu s pozměňovacími návrhy členů AS UK a návrhy vnitřních předpisů součástí UK a zaujímá k nim stanovisko, které je předpokladem jejich projednání na zasedání AS UK.

Pověření členové legislativní komise poskytují na požádání orgánů součástí UK konzultace ke zpracovávaným návrhům jejich vnitřních předpisů.


Předseda komise

Předseda komise: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF)

Emailová konference:


Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF)

Doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF)

PaedDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

Mgr. Jakub Horký (PF)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

Mgr. Petr Matouš (FarmF)

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

Mgr. David Pavlorek (FF)

Mgr. Michal Říha (PF)

JUDr. Ing. Josef Staša, Ph.D. (PF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Michael Glogr (PF)

Mgr. Bc. Eliška Kadlecová (PF)

Mgr. Kateřina Volná (FF)

JUDr. Jan Wagner (RUK)

Mgr. Samuel Zajíček (FF)

Zápisy z jednání komise ve funkčním období únor 2018 - leden 2019

Datum zasedání

Zápis

16. ledna 2018

Zápis

27. února 2018

Zápis

3. a 11. května 2018

Zápis

12. června 2018

Zápis


Archiv zápisů ze zasedání Legislativní komise


Poslední změna: 14. říjen 2018 22:15 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám