Ediční komise


Poslání a kompetence

Ediční komise sbírá podněty z akademické obce týkající se těchto okruhů. Vyjadřuje se k návrhům vnitřních předpisů UK věnujících se těmto bodům. Výstup práce ediční komise slouží jako podklad pro jednání Akademického Senátu UK a také jako zpětná vazba zaměstnancům UK, kteří se dané problematice věnují.


Ediční komise slouží jako prostor pro diskusi nad tématy, které se týkají zejména těchto okruhů:

nakladatelská politika UK

- vydavatelství UK

- zpřístupňování výukových materiálů UK přes Internet

- rozvoj Open Accessu na UK

- problematika autorských práv

informační systém a ústřední knihovna UK

- repozitáře UK

- fungování knihoven na UK

- rozvoj Intranetu na UK

vnější vztahy

- jednotný vizuální styl UK

- vnější web UK

- propagační materiály UK

- popularizační a informační akce pro veřejnost pořádané UK

- prezentace UK v médiích

- sponzoring

- spolupráce UK s komerční sférou

- vztahy s alumni

Předseda komise

Tomáš Sychra (3. LF)

Emailová konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS)

Mgr. David Hurný (PřF)

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

Martin Pehr (1. LF)

PhDr. Milan Pech, Ph.D. (KTF)

Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LF HK)

Mgr. Michal Říha (PF)

Mgr. Aleš Svoboda (FHS)

Tomáš Sychra (3. LF)

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF)

Mgr. Kateřina Volfová (KTF)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Bc. Tomáš Bederka (PedF)

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (ÚK UK)

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Michael Glogr (PF)

Anna Kalašnikovová (PF)

Eliška Kryčerová (PedF)

Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV)

Martin Samek (PF)

RNDr. Daniel Toropila, Ph.D. (UVT)

František Vaňásek (1. LF)

Mgr. Bc. Michal Zima (PřF)Jednání komise ve funkčním období únor 2018 - leden 2019

Datum zasedání

Zápis

Přílohy/Poznámky

13. června 2018

Zápis

10. dubna 2018

Zápis

24. ledna 2018

Zápis


Repozitář podkladových materiálů ediční komise

Archiv zápisů ze zasedání ediční komise


Poslední změna: 11. září 2018 17:35 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám