Senátorky a senátoři AS UK

V současnosti je Akademický senát složen ze 70 členů (34 studentů a 36 pracovníků).


Informace o organizaci a výsledcích voleb do senátu

1. lékařská fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

člen ekonomické komise

tel.: 224965344

Petra Kňažeková

členka sociální komiseProf. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

člen ediční komise

tel.: 224964283

František Vaňásek

předseda ediční komise
2. lékařská fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Drahomír Kolenčík

člen sociální komise

člen studijní komise


Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.

člen ekonomické komise

Josef Štorm

člen ekonomické komise3. lékařská fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

členka předsednictva AS

členka ekonomické komise

Eva Dominiková
Prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

člen petiční komiseMiroslav Kyselica

člen sociální komise

člen studijní komise

člen ekonomické komise


Lékařská fakulta UK v Plzni


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

MUDr. Jan Barcal, Ph.D.Mgr. Tereza Kubíková

členka sociální komise


Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.

člen petiční komise


Ing. et Ing. Jiří Polívka
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc.

člen studijní komise

Tomáš Filipský

člen studijní komise

člen sociální komise

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

člen ekonomické komise

tel.: 495833454, 723862126

Lucie Sýkorová

členka studijní komise

členka sociální komise


Evangelická teologická fakulta UK

zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.


tel.: 221988322

David CielontkoDoc. Petr Sláma, Th.D.


tel.: 221988418

Benjamin Roll
Fakuta humanitních studií UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

předseda petiční komise

člen ekonomické komise

člen ediční komise

Petr Konůpka
Mgr. Aleš Svoboda

člen ekonomické komise

člen studijní komise

člen ediční komiseFakulta sociálních věd UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D

člen ekonomické komise


tel.: 251080267

Bc. Miroslav Čermák

předseda sociální komise

člen ekonomické komise

člen studijní komise


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK

člen legislativní komise

člen ekonomické komise

tel.: 251080296

PhDr. Karel Höfer

člen sociální komise

člen studijní komise
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

PhDr. Libor Flemr, Ph.D.

člen petiční komiseBc. Mikuláš Hank

člen sociální komiseDoc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

člen předsednictva AS

předseda ekonomické komise

tel.: 220172297

Mgr. Dan Thiel

člen ekonomické komise

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

člen ekonomické komise

Veronika Skalická

členka sociální komise


Ing. Vladimír Kubíček, CSc.


tel.: 495067478

Mgr. Petr Matouš

člen legislativní komiseFilozofická fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

člen ekonomické komise

člen studijní komise


Mgr. David Pavlorek

člen legislativní komise

člen sociální komise

člen ekonomické komise

Mgr. Lea Takács, Ph.D.

Bc. Sára Drahokoupil Vidímová

členka ediční komise

členka petiční komise

členka sociální komise


Husitská teologická fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

ThDr. Jaroslav Hrdlička

člen ekonomické komise

tel.: 608166655

Mgr. Veronika Matějková

členka studijní komise


ThDr. Pavel Helan, Th.D.Bc. Filip Sedlák

člen ediční komiseKatolická teologická fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Prof. PhLic. Vojtěch Novotný Th.D.
Klára Nechvílová

členka ediční komiseDavid Vopřada, Dr.
Mgr. David Kučerka, O. Crucig.
Matematicko-fyzikální fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

člen ediční komise

člen ekonomické komise


Mgr. Jan Musílek

člen legislativní komise

člen studijní komise

člen sociální komise


Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

člen ediční komise

člen ekonomické komise

člen studijní komise

Mgr. Peter Korcsok

člen předsednictva AS

člen sociání komise

člen studijní komise

člen ediční komise

člen legislativní komise


Pedagogická fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

PaedDr. Eva Marádová, CSc.

členka studijní komise

členka legislativní komise

tel.: 221900186

Bc. Daniel Pražák
PhDr. Josef Stracený, CSc.

člen ekonomické komise


tel.: 221900258, 221900299

Bc. Tomáš Bederka

člen sociální komise

člen ediční komise

člen petiční komise


Právnická fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

člen předsednictva AS

předseda legislativní komise


tel.: 221005318, 221005308

Michal Říha

předseda studijní komise

člen ediční komise

člen ekonomické komise

člen legislativní komise

člen sociální komise

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

člen legislativní komise

člen studijní komise

Jakub Horký

člen legislativní komise

člen studijní komise


Přírodovědecká fakulta UK


zástupci akademických pracovníků:

zástupci studentů:

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Mgr. et Mgr. David Hurný

místopředseda AS UK

člen studijní komise

člen sociální komise

člen ediční komise

člen petiční komise

člen legislativní komise

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.

člen ekonomické komise

člen studijní komise

tel.: 221951286

Mgr. Jan Kříž

člen ediční komise

člen sociální komise

člen studijní komise


RUK a součásti UK


zástupci akademických pracovníků:

Mgr. Zdeněk Pressl

člen ekonomické komise

tel.: 224990414, 602265085

fax 24990440

Doc. Dr. Věra Hoffmannová

členka petiční komiseTajemnice AS UK


Eliška Kryčerová


tel.: (+420) 224 215 632

tel.: (+420) 224 491 311Tajemnice Legislativní komise AS UK


Eliška Kadlecová

tel.: (+420) 224 215 632

tel.: (+420) 224 491 311Původní adresář členů AS UK


Poslední změna: 25. duben 2017 16:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám