Etická komise

Dne 11. července 2013 byl slavnostně podepsán a zveřejněn Etický kodex UK, který tímto dnem vstoupil v platnost. Pro posuzování podnětů ve věci dodržování tohoto kodexu byla rektorem UK jmenována sedmičlenná Etická komise. Dva členy komise jmenuje rektor na návrh vědecké rady a tři členy na návrh akademického senátu. Funkční období členů komise je tříleté. Činnost komise se řídí Jednacím řádem Etické komise.


Složení komise

Předseda

MUDr. Martin Havrda

Členové

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

MUDr. Josef Fontana

prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc.

prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Benjamin Roll

Michal Říha

Administrativní pracovník

Bc. Věra Barnová

Kontakt


Podněty Etické komisi

Podněty Etické komisi UK mohou podávat členové Akademické obce UK a pracovníci UK. Komise přijímá pouze podněty týkající se dodržování Etického kodexu UK.


Instrukce k podání podnětu


Stanoviska komise

Stanoviska komise jsou zveřejňována v souladu s článkem 3, odst. 8 Jednacího řádu komise: "Vyjádření komise se, s výjimkou důvěrných informací a při zachování příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zveřejňuje na webových stránkách univerzity."


Úplný text vyjádření zasílá komise předkladateli podnětu, zúčastněným osobám, rektorovi a předsedovi Akademického senátu univerzity.


Podnět č. 1/2014

Podnět č. 2/2014

Podnět č. 3/2014

Podnět č. 4/2014

Podnět č. 5/2014

Podnět 1/2015 byl odložen Rozhodnutí komise

Podnět č. 2/2015

Podnět č. 3/2015

Podnět 4/2015 byl odložen

Podnět č. 5/2015

Podnět č. 6/2015

Podnět 1/2016 byl odložen Rozhodnutí komise

Podnět 2/2016 byl odložen Rozhodnutí komise

Podnět 4/2016

Podnět 5/2016 byl odložen (anonymní předkladatel)
Zápisy ze zasedání komise


1/2014 - 3. 3. 2014

2/2014 - 23. 6. 2014

3/2014 - 3. 11. 2014

1/2015 - 25. 6. 2015

1/2016 - 21. 1. 2016

2/2016 - 17. 3. 2016

3/2016 - 16. 6. 2016


Poslední zasedání Etické komise UK se uskutečnilo dne 24. 1. 2017.


Odkazy

Etický kodex Univerzity Karlovy


Jednací řád Etické komise (Opatření rektora č. 27/2013)


Interní stránky Etické komisePoslední změna: 10. březen 2017 16:10 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám