Studijní komise

Poslání a kompetence

Studijní komise Akademického senátu UK je orgánem Akademického senátu UK zřizovaným mandatorně (Statut UK, čl. 7, odst. 13) a vykonávajícím iniciační a kontrolní funkci v oblastech působnosti Akademického senátu UK dotýkajících se studijní agendy. V rámci výkonu této své funkce komise projednává vnitřní předpisy a strategické dokumenty týkající se studia na UK, poskytuje prostor pro podrobnější diskusi aktuálních problémů se členy vedení UK, shromažďuje podněty z řad akademické obce a zapojuje se (zejména prostřednictvím delegovaných členů komise) do tvorby koncepce studia na UK.


Konkrétně se v současné době komise zabývá následujícími tématy:

- hodnocení kvality výuky

- fungování Grantové agentury UK

- mezifakultně sdílená výuka

- fungování Studijního informačního systému

- rozvoj doktorského studia

- koncepce celoživotního vzdělávání

- plagiátorství a psaní prací na zakázku

Předseda komise

Mgr. Michal Říha (PF)

Elektronická konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF)

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Mgr. David Cielontko (ETF)

Bc. Daniela Čechová (PedF)

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

PaedDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF)

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF)

PhDr. Karel Höfer (FSV)

Josef Holub (1. LF)

Mgr. Jakub Horký (PF)

Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Martin Chaloupka (LF P)

Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2. LF)

Mgr. Peter Korcsok (MFF)

Mgr. Veronika Matějková (HTF)

Martin Pehr (1. LF)

PhDr. Milan Pech, Ph.D. (KTF)

Bc. Daniel Pražák (PedF)

Prof. MUDr. Radek Pudil, CSc. (LF HK)

Bc. David Půlpán (FTVS)

Metoděj Renza (3. LF)

Mgr. Michal Říha (PF)

Mgr. Aleš Svoboda (FHS)

Tomáš Sychra (3. LF)

Mgr. Lea Takács, Ph.D. (FF)

Bc. Barbora Uchytilová (KTF)

Mgr. Kateřina Volfová (KTF)


Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

Barbora Beranová (3. LF)

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Michael Glogr (PF)

Mgr. Helena Houšková (RUK)

Mgr. Bc. Eliška Kadlecová (PF)

Anna Kalašnikovová (PF)

Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV)

Adam Láznička (2.LF)

PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF)

Martina Němčoková (3. LF)

Barbora Ohnoutková (PF)

Kamila Řehořová (PřF)

Mgr. Bc. Michal Zima (PřF)


Zápisy z jednání ve funkčním období únor 2018 - leden 2019

Datum zasedání

Zápis

17. ledna 2018

Zápis

2. a 28. února 2018

Zápis

4. dubna 2018

Zápis

10. května 2018

Zápis

13. června 2018

Zápis


Archiv zápisů ze zasedání Studijní komise


Poslední změna: 14. říjen 2018 22:18 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám