Ekonomická komise


Poslání a kompetence

Ekonomická komise je stálým poradním orgánem akademického senátu a projednává témata související především s hospodařením s finančními prostředky a majetkem Univerzity. Mezi hlavní úkoly ekonomické komise patří zejména příprava stanovisek k rozpočtu a rozpisu finančních prostředků Univerzity, která jsou předpokladem pro následné projednání na zasedání AS UK. Mezi další úkoly ekonomické komise patří projednání výroční zprávy o hospodaření a příprava stanovisek k majetkoprávním a soukromoprávním úkonům týkajícím se movitého a nemovitého majetku Univerzity.


Předseda komise

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

Emailová konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Martin Béreš (ETF)

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF)

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

PhDr. David Greger, Ph.D (PedF)

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS)

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS)

Mgr. Jakub Horký (PF)

ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF)

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Tomáš Jan (FaF)

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV)

Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS)

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (PřF)

Mgr. Jan Pačes (PřF)

Mgr. David Pavlorek (FF)

Bc. David Půlpán (FTVS)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF)

Metoděj Renza (3. LF)

JUDr. Michal Říha (PF)

Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF)

Tomáš Sychra (3. LF)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.(1. LF)

Josef Štorm (2. LF)

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF)

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D. (PF)

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF)

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF)

Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV)

Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P)

Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)

Mgr. Dan Thiel (FTVS)

Mgr. Samuel Zajíček (FF)

Mgr. Michal Zima (PřF)

Jednání komise ve funkčním období únor 2019 - leden 2020


  Archiv zápisů ze zasedání ekonomické komise


  Poslední změna: 17. únor 2019 14:48 
  Sdílet na:  
  Máte dotaz ?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Ovocný trh 560/5

  Praha 1, 116 36

  Česká republika


  Identifikátor datové schránky: piyj9b4

  IČO: 00216208 

  DIČ: CZ00216208


  Jak k nám