Ekonomická komise


Poslání a kompetence

Ekonomická komise je stálým poradním orgánem akademického senátu a projednává témata související především s hospodařením s finančními prostředky a majetkem Univerzity. Mezi hlavní úkoly ekonomické komise patří zejména příprava stanovisek k rozpočtu a rozpisu finančních prostředků Univerzity, která jsou předpokladem pro následné projednání na zasedání AS UK. Mezi další úkoly ekonomické komise patří projednání výroční zprávy o hospodaření a příprava stanovisek k majetkoprávním a soukromoprávním úkonům týkajícím se movitého a nemovitého majetku Univerzity.


Předseda komise

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)

Emailová konference:

Členové komise, kteří jsou členy AS UK

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF)

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Bc. Daniela Čechová (PedF)

Bc. Miroslav Čermák (FSV)

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

PaedDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D (FTVS)

Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF)

Josef Holub (1. LF)

ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF)

Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS)

Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV)

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF)

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LF HK)

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS)

Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LF P)

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF)

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

Mgr. David Pavlorek (FF)

Bc. Daniel Pražák (PedF)

Mgr. Zdeněk Pressl (součásti)

Bc. David Půlpán (FTVS)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF)

Metoděj Renza (3. LF)

Mgr. Michal Říha (PF)

Mgr. Aleš Svoboda (FHS)

Tomáš Sychra (3. LF)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF)

Josef Štorm (2. LF)

Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. (FaF HK)

Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)


Členové komise, kteří nejsou členy AS UK

JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D. (PF)

Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF)

MUDr. Josef Fontana (3. LF)

Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF)

Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV)

Doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. (LF P)

Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)

Mgr. Dan Thiel (FTVS)

Mgr. Samuel Zajíček (FF)

Mgr. Michal Zima (PřF)

Jednání komise ve funkčním období únor 2018 - leden 2019

20. listopadu 2018

Zápis

16. října 2018

Zápis

12. června 2018

Zápis

3. dubna 2018

Zápis

27. března 2018

Zápis

16. ledna 2018

Zápis


Archiv zápisů ze zasedání ekonomické komise


Poslední změna: 20. listopad 2018 18:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám