Projednávané vnitřní předpisy

A. Vnitřní předpisy k projednání AS UK

1. Pravidla pro přiznávání stipendíí na 3. LF UK (čj. 207/2018)


AS UK doručeno dne 23. srpna 2018.

AS UK má projednat dne 19. října 2018.


Návrh

Na základě konzultace s Legislativní komisí AS UK předložil předkladatel novou verzi návrhu.

Upravená verze návrhu


Pravidla pro přiznávání stipendíí na 3. LF UK (čj. 273/2018)

Návrh před legislativně technickými opravami

Návrh po provedení legislativně technických oprav


2. Změna Jednacího řádu Akademického senátu FF UK (čj. 200/2018)


AS UK doručeno dne 26. července 2018.

AS UK má projednat dne 19. října 2018.


Návrh


3. Změna Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (čj. 198/a/2018) a změna Pravidel pro přiznávání stipendií na PřF UK (čj. 198/b/2018)


AS UK doručeno dne 23. července 2018.

AS UK má projednat dne 19. října 2018.


Návrh POS

Návrh PPS

Na základě konzultace s Legislativní komisí AS UK předložil předkladatel novou verzi návrhu.


Upravená verze návrhů

a) změna Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (čj. 239/a/2018)

b) změna Pravidel pro přiznávání stipendií na PřF UK (čj. 239/b/2018)

Návrhy a úplná znění


4. Jednací řád Akademického senátu FSV UK (čj. 161/2018)


AS UK doručeno dne 30. května 2018.

AS UK má projednat dne 19. října 2018.


Návrh


5. Změna Statutu FaF UK (čj. 194/a/2018) a Jednacího řádu AS FaF UK (čj. 194/b/2018)


AS UK doručeno dne 10. července 2018.

AS UK má projednat dne 19. října 2018.


Návrhy


6. Změna přílohy č. III Statutu MFF UK (čj. 176/2018)


AS UK doručeno dne 4. června 2018.

AS UK má projednat dne 19. října 2018.


Návrh

Konečná formální podoba materiálu bude upřesněna.


Aktualizovaný soubor materiálů (čj. 242/2018)7. Volební řád AS ETF UK (č.j. 122/2018), Jednací řád AS ETF UK (č.j. 123/2018), Jednací řád VR ETF UK (č.j. 124/2018)


AS UK doručeno dne 17. dubna 2018.


Návrhy


Volební řád AS ETF UK (č.j. 148/2018)

Volební řád AS ETF UK (č.j. 148/2018) byl schválen na zasedání AS UK dne 11. května 2018.


C. Vnitřní předpisy, jejichž projednávání bylo odloženo nebo přerušeno


Vnitřní předpisy, jejichž projednávání bylo odloženo nebo přerušeno naleznete zde.Poslední změna: 10. říjen 2018 13:41 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám