Projednávané vnitřní předpisy

A. Vnitřní předpisy k projednání AS UK

1. Jednací řád Akademického senátu FSV UK (čj. ...../2018)


AS UK doručeno dne ......

AS UK má projednat dne 19. října 2018.


Návrh


2. Změna Jednacího řádu AS a Statutu FaF UK (čj. ...../2018)


AS UK doručeno dne ......

AS UK má projednat dne 19. října 2018.


Návrhy


3. Dílčí změna Přílohy č. 3 Statutu UK (čj. 160/2018)


AS UK doručeno dne 25. května 2018.

AS UK má projednat dne 15. června 2018.


Podkladové materiály


4. Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (čj. 151/2018)


AS UK doručeno dne 9. května 2018.

AS UK má projednat dne 15. června 2018.


Podkladové materiály


5. Statut PF UK, Pravidla pro organizaci studia na PF UK, Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (čj. 143/a až c/2018), Pravidla pro přiznávání stipendií na PF UK (čj. 150/2018)


AS UK doručeno dne 2. května 2018.

AS UK má projednat dne 15. června 2018.


Návrhy (Statut, POS, Rigo)

Návrhy (PPS)


6. Volební řád AS ETF UK (č.j. 122/2018), Jednací řád AS ETF UK (č.j. 123/2018), Jednací řád VR ETF UK (č.j. 124/2018)


AS UK doručeno dne 17. dubna 2018.


Návrhy


Volební řád AS ETF UK (č.j. 148/2018)

Volební řád AS ETF UK (č.j. 148/2018) byl schválen na zasedání AS UK dne 11. května 2018.


C. Vnitřní předpisy, jejichž projednávání bylo odloženo nebo přerušeno


Vnitřní předpisy, jejichž projednávání bylo odloženo nebo přerušeno naleznete zde.Poslední změna: 16. červenec 2018 17:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám