Přiznávání akademického titulu magistr

Postup pro přiznávání akademického titulu „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděn před jménem)

(vydání osvědčení o právu užívat akademický titul ve smyslu § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb.)  1. Vyplněnou žádost (ke stažení ve formátu docx nebo pdf) je třeba doručit na adresu:

    Rektorát Univerzity Karlovy, odbor pro studium a záležitosti studentů, Ovocný trh 5, 116 36  Praha 1, poštou nebo osobně do podatelny tamtéž.

  2. K žádosti je třeba doložit:

    úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, případně ekvivalentního dokladu o studiu – diplom je možné ověřit u notáře nebo na obecním úřadě

  3. Osvědčení bude žadateli odesláno do třiceti dnů a žadatel jej obdrží poštou jako doporučenou zásilku.Kontaktní osoba pro dotazy:

Ing. Kateřina Molová, katerina.molova@ruk.cuni.cz.
Poslední změna: 13. září 2017 10:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám