Právnická fakulta

Vnitřní předpisy Právnické fakulty UK


V případě potřeby kontaktujte, prosím: .


Vnitřní předpis

Schváleno

AS fakulty

Schváleno

AS UK

Datum

účinnosti

K nahlédnutí a stažení

Úplné znění

Statut

25. 5. 2017

2. 6. 2017

2. 6. 2017


doc

pdf

- 1. změna Statutu

26. 4. 2018

15. 6. 2018

1. 10. 2018

doc

pdf

Úplné znění

Volební řád AS

25. 5. 2017

2. 6. 2017

2. 6. 2017

doc

pdf

Jednací řád AS

25. 5. 2017

2. 6. 2017

2. 6. 2017

doc

pdf

Jednací řád Vědecké rady

25. 5. 2017

2. 6. 2017

1. 10. 2017


doc

pdf

Disciplinární řád pro studenty

25. 5. 2017

2. 6. 2017

2. 6. 2017

doc

pdf

Pravidla pro organizaci studia

25. 5. 2017

2. 6. 2017

1. 10. 2017

doc

pdf

- 1. změna Pravidel pro organizaci studia

26. 4. 2018

15. 6. 2018

1. 10. 2018*

doc

pdf

Úplné znění

Úplné znění

Pravidla pro přiznávání stipendií

25. 5. 2017

2. 6. 2017

1. 10. 2017

doc

pdf

- 1. změna Pravidel pro přiznávání stipendií

15. 5. 2018

15. 6. 2018

1. 10. 2018

doc

pdf

Úplné znění

Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky

25. 5. 2017

2. 6. 2017

2. 6. 2017

doc

pdf

- 1. změna Pravidel pro organizaci státní rigorózní zk.

26. 4. 2018

15. 6. 2018

1. 10. 2018

doc

pdf

Úplné znění

Ediční řád

25. 5. 2017

2. 6. 2017

2. 6. 2017

doc

pdf


Archiv vnitřních předpisů PF

____________________________

Poznámky: * Tato změna pravidel nabývá účinnosti dnem 1. října 2018 s výjimkou čl. I bodů 26, 27, 29 a 37 až 40, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2019.
Poslední změna: 29. červen 2018 13:48 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám