Vnitřní předpisy UK


____________________________________________________________________________________


Statut

aktuální znění: Statut

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění (včetně příloh) a jejich překlad


- Příloha č. 1 - Organizační řád

aktuální úplné znění (včetně změn): I. úplné znění Přílohy č. 1 Statutu - Organizační řád

platnost: 22. 11. 2017

účinnost: 1. 1. 2018


předchozí znění: Příloha č. 1 Statutu - Organizační řád

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017

1. změna: novela Přílohy č. 1 Statutu - Organizační řád z 22. listopadu 2017

platnost: 22. 11. 2017

účinnost: 1. 1. 2018

- Příloha č. 2 - Poplatky spojené se studiem

aktuální úplné znění (včetně změn): II. úplné znění Přílohy č. 2 Statutu - Poplatky spojené se studiem

platnost: 23. 10. 2017

účinnost: 1. 11. 2017


předchozí znění: Příloha č. 2 Statutu - Poplatky spojené se studiem

platnost: 14. 12. 2016 - 24. 7. 2017

účinnost: 1. 1. 2017 - 31. 7. 2017

1. změna: novela Přílohy č. 2 Statutu UK z 25. července 2017

I. úplné znění Přílohy č. 2 Statutu - Poplatky spojené se studiem

platnost: 25. 7. 2017

účinnost: 1. 8. 2017

2. změna: novela Přílohy č. 2 Statutu UK z 23. října 2017

platnost: 23. 10. 2017

účinnost: 1. 11. 2017

- Příloha č. 3 - Insignie

aktuální znění: Příloha č. 3 Statutu - Insignie

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017

- Příloha č. 4 - Znak

aktuální znění: Příloha č. 4 Statutu - Znak

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


Studijní a zkušební řád

úplné znění (včetně změn): II. úplné znění Studijního a zkušebního řádu

platnost: 25. 7. 2016

účinnost: 1. 10. 2017


původní znění: Studijní a zkušební řád

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 10. 2017

1. změna: novela Studijního a zkušebního řádu ze dne 25. července 2017

platnost: 25. 7. 2016

účinnost: 1. 10. 2017

I. úplné znění Studijního a zkušebního řádu

2. změna: novela Studijního a zkušebního řádu ze dne 8. února 2018

platnost: 8. 2. 2018

účinnost: 1. 3. 2018


předchozí znění

Disciplinární řád pro studenty

aktuální znění: Disciplinární řád pro studenty

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Stipendijní řád

aktuální úplné znění (včetně změn): I. úplné znění Stipendijního řádu

platnost: 25. 7. 2017

účinnost: 1. 10. 2017


předchozí znění: Stipendijní řád

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 10. 2017

1. změna: novela Stipendijního řádu ze dne 25. července 2017

platnost: 25. 7. 2016

účinnost: 1. 10. 2017


předchozí znění

Rigorózní řád

aktuální znění: Rigorózní řád

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Řád celoživotního vzdělávání

aktuální znění: Řád CŽV

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Řád přijímacího řízení pro uchazeče

aktuální znění: I. úplné znění Řádu přijímacího řízení pro uchazeče

platnost: 8. 2. 2018

účinnost: 1. 3. 2018


předchozí znění: Řád přijímacího řízení pro uchazeče

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 10. 2017

1. změna: novela Řádu přijímacího řízení pro uchazeče ze dne 8. února 2018

platnost: 8. 2. 2018

účinnost: 1. 3. 2018


předchozí znění (příloha Statutu)

Řád imatrikulací a promocí

aktuální znění: Řád imatrikulací a promocí

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Vnitřní mzdový předpis

aktuální znění: Vnitřní mzdový předpis

platnost: 21. 12. 2017

účinnost: 22. 12. 2017


předchozí znění

Řád výběrového řízení

aktuální znění: Řád výběrového řízení

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Volební řád Akademického senátu

aktuální znění: Volební řád Akademického senátu

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění (jako Volební a jednací řád AS)

Jednací řád Akademického senátu

aktuální znění: Jednací řád Akademického senátu

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění (jako Volební a jednací řád AS)

Jednací řád Vědecké rady

aktuální znění: Jednací řád Vědecké rady

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

předchozí znění Řádu pro udělování doktorátů honoris causa (nyní je materie součástí Jednacího řádu Vědecké rady)

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

aktuální znění: Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

aktuální znění: Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

platnost: 31.1.2017

účinnost: 1. 2. 2017

Akreditační řád

aktuální znění: I. úplné znění Akreditačního řádu

platnost: 8. 2. 2018

účinnost: 1. 3. 2018


předchozí znění: Akreditační řád

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017

1. změna: novela Akreditačního řádu ze dne 8. února 2018

platnost: 8. 2. 2018

účinnost: 1. 3. 2018


předchozí znění Akreditačního řádu pro studijní programy

předchozí znění Akreditačního řádu pro habilitační a jmenovací obory

Řád rady pro vnitřní hodnocení

aktuální znění: Řád rady pro vnitřní hodnocení

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017

Řád pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy

aktuální znění: Řád pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění (Řád pro hodnocení výuky studenty)

Grantový řád

aktuální znění: Grantový řád

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Ediční řád

aktuální znění: I. úplné znění Edičního řádu ze dne 14. 12. 2016

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb

aktuální znění: Řád pro poskytování ubytovacích a stravovacích služeb

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Pravidla hospodaření

aktuální znění: Pravidla hospodaření

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění (příloha Statutu)

Pravidla pro správu majetku

aktuální znění: Pravidla pro správu majetku

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Zásady používání a ochrany znaku univerzity

aktuální znění: II. úplné znění Zásad používání a ochrany znaku univerzity ze dne 14. 12. 2016

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Řád pro udělování medailí univerzity a fakult

aktuální znění: II. úplné znění Řádu pro udělování medailí univerzity a fakult ze dne 14. 12. 2016

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí znění

Pravidla podpory zájmové činnosti studentů

aktuální znění: II. úplné znění Pravidel podpory zájmové činnosti studentů ze dne 14. 12. 2016

platnost: 14. 12. 2016

účinnost: 1. 1. 2017


předchozí zněníPoslední změna: 12. březen 2018 15:47 
print
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám