Akademický senát Univerzity Karlovy

Akademický senát Univerzity Karlovy je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem univerzity. Na Univerzitě Karlově působí od listopadové revoluce, kdy se začal rodit moderní, demokratický vysokoškolský život.

Orgány senátu

Orgány senátu jsou předseda, místopředseda, předsednictvo a komise.


Pro koordinaci činnosti senátu je voleno šestičlenné předsednictvo. K přípravě podkladů a stanovisek pro jednání pléna a k podrobnému řešení jednotlivých problémů zřizuje Akademický senát pracovní komise, člen komise nemusí být nutně členem AS UK. V současné době má senát legislativní, ekonomickou, sociální, studijní, ediční a petiční komisi.

Podkladové materiály pro zasedání pléna AS UK

Datum zasedání

Program

Usnesení

Zápis

8. prosince 2016

Program

25. listopadu 2016

Program

Usnesení

21. října 2016

Program

Usnesení

3. června 2016

Program

Usnesení

Zápis

8. dubna 2016

Program

Usnesení

Zápis

5. února 2016

Program

Usnesení

Zápis

22. ledna 2015

Program

Usnesení

Zápis

11. prosince 2015

Program

Usnesení

Zápis

23. října 2015

Program

Usnesení

Zápis Příloha

26. června 2015

Program

Usnesení

Příloha 1 + Příloha 2 Zápis

15. května 2015

Program

Usnesení

Zápis

27. března 2015

Program

Usnesení

Zápis

06. února 2015

Program

Usnesení

Zápis

23. ledna 2015

Program

Usnesení

Zápis

12. prosince 2014

Program

Usnesení

Zápis

21. listopadu 2014

Program

Usnesení

Zápis + příloha

10. října 2014

Program

Usnesení

Zápis

06. června 2014

Program

Usnesení

Zápis

21. března 2014

Program

Usnesení

Zápis

07. února 2014

Program

Usnesení

Zápis

24. ledna 2014

Program

Usnesení

Zápis

Kalendář termínů AS UK


Poslední změna: 8. prosinec 2016 13:59 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám