Ocenění ve vědě a výzkumu

Univerzita Karlova každý rokem nominuje své vědecké pracovníky na řadu cen a to prostřednictvím rektorátu nebo jednotlivých fakult.

Téměř každý rok je některému z významných pracovníků uděleno například státní vyznamenání prezidentem republiky, Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích nebo Medaile Josefa Hlávky, která je určena nestorům a dalším významným osobnostem české vědy. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje je udělováno formou Národní ceny vlády Česká hlava nebo Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu.

Na odboru pro vědu a výzkum se rovněž připravují nominace na Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin.


Naši vědci splňují také kritéria pro nominace na mezinárodní a zahraniční ceny. Pro začínající vědce je každoročně otevřena možnost účastnit se soutěží o vědecké ceny Francouzského velvyslanectví v ČR. Jedná se o tyto ceny v rámci 4 kategorií: Cena Jean-Marie Lehna za chemii, Cena Sanofi za farmacii, Cena Alberta Schweitzera za lékařství a Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy. Mezi další zahraniční ceny patří např. cena Pro ženy ve vědě The L'Oréal – Unesco Awards nebo Eppendorf Award for Young European Investigators a jiné.


Poslední změna: 15. leden 2015 15:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám