Rukověť senátora

Stručný nástin procesu projednávání a schvalování některých důležitých materiálů. Přesné postupy samozřejmě vycházejí ze znění příslušných právních norem, zejm. zákona č. 111/1998 Sb. (o vysokých školách) a vnitřních předpisů Univerzity Karlovy v Praze.


Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy

Vnitřní předpisy součástí UK

Volba kandidáta na funkci rektora UK

Soukromoprávní úkony

Dlouhodobý záměr UK

Volba předsednictva AS UK

Delegace do RVŠ

Výroční zprávy UK


Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Statut Univerzity Karlovy a další vnitřní předpisy


Poslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám