Národní cena vlády Česká hlava

Národní cena vlády Česká hlava vyjadřuje uznání za celoživotní úspěšné a prvotřídní působení ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti. O nositeli ceny rozhoduje vláda České republiky na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Oceněný musí být státním občanem České republiky. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je udělováno buď vládou jako Národní cena vlády Česká hlava formou finančního ocenění ve výši 1 000 000,- Kč, anebo poskytovatelem formou finančního nebo věcného ocenění ve výši (hodnotě) až 500 000,- Kč.


Návrh na udělení ocenění Národní ceny vlády obsahuje:


a) jméno a příjmení kandidáta,

b) datum narození,

c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,

d) životopis,

e) pracovní zařazení a adresu pracoviště,

f) popis dosažených výsledků práce kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí,

g) u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,

h) doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.


Přehled oceněných za UK


Ročník

Jméno

Fakulta/obor

Uděleno za

2015

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE

FF

za jeho celoživotní přínos v oblasti anglistiky

2013

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Dr.h.c. mult.

Centrum medievistických studií

Prof. František Šmahel je vynikající český historik, který se soustřeďuje na dějiny středověku, hlavně pak na období lucemburské dynastie a české reformace.

2012

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

LF1

Proslul zejména jako odborník na poli chemoterapie zhoubných nádorů a neváháme jej označit za průkopníka této terapeutické modality u nás. Již v roce 1974 vydal první českou monografii věnovanou chemoterapii a těsné spojení s ní jej doprovází do dnešních dnů.

2011

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

LF3

Profesor Widimský patří mezi přední české kardiology a je špičkovým a mezinárodně uznávaným odborníkem v oboru, který zásadním způsobem změnil způsob léčby akutního infarktu myokardu v celosvětovém rozsahu.

2009

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

LF2

za celoživotní dílo a výzkum v oboru dětské onkologie


Poslední změna: 21. leden 2018 23:47 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám