Opatření rektora UK č. 30/2014

Název:

Vyhlášení 6. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2015)

K provedení:

čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze

Účinnost:

1. listopad 2014

[zrušeno OR č. 12/2017]


Vyhlášení 6. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (rok 2015)

Čl. 1 Vyhlášení, podávání přihlášek

  1. Projekty specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově v Praze (dále jen „Soutěž SVV“, „UK“) se pro rok 2015 vyhlašují dnem 15. listopadu 2014.

  2. Přihlášky projektů se podávají písemně, a to na formulářích dostupných na www.cuni.cz/uk-3362.html. Přihlášky se doručují na adresu rektorátu a označují se textem „Soutěž SVV“.

  3. Přihlášky projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem vyhlášení soutěže.

  4. Lhůtu pro podání přihlášek projektů na fakultě stanoví děkan; tato lhůta musí být na fakultě obvyklým způsobem zveřejněna do 30. listopadu 2014 a musí připadnout na období po 15. lednu 2015.

  5. Lhůta pro podání přihlášek projektů na rektorát se stanovuje na 30. leden 2015.


Čl. 2 Posouzení přihlášek Grantovou radou UK, zveřejnění výsledků

  1. Grantová rada UK přihlášky podle čl. 6 odst. 2 Zásad Soutěže SVV posoudí a návrhy na udělení nebo neudělení projektů rektorovi předloží nejpozději do 13. března 2015.

  2. Výsledky Soutěže SVV budou zveřejněny nejpozději do čtrnácti dnů ode dne schválení rozpočtu UK Akademickým senátem UK.


Čl. 3 Závěrečné zprávy

  1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených projektů se podávají písemně, a to na formulářích dostupných na www.cuni.cz/uk-3362.html.

  2. Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanoví děkan.

  3. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na rektorát se stanovuje na 29. leden 2016.V Praze dne 14. října 2014


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.doc ke stažení


Poslední změna: 3. březen 2017 13:43 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám