Studentské spolky

Možnost získání finanční podpory pro spolkovou studentskou činnost

Studentské organizace působící v rámci UK mohou, v případě splnění předepsaných náležitostí, získat na svou činnost finanční podporu.

Postup při podávání žádosti pro přiznání finanční podpory zájmové činnosti studentů UK a podmínky pro její přiznání upravují:Podpora může dle výše uvedených předpisů být poskytnuta zájmové činnosti na univerzitě či na fakultě.


Termíny pro podávání žádostí o podporu jsou následující:


  • žádost o pravidelnou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě

    – do 30. září běžného kalendářního roku

  • žádost o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě

    – do 15. listopadu běžného kal. roku

  • žádost o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na fakultě

    – do 28. února, 30. dubna a do 15. října


Žádost o finanční podporu se podává na předepsaném formuláři tvořícím přílohu výše uvedeného OR č. 37/2017:

Žádost se podává v tištěnné písemné formě k rukám J. M. pana rektora a současně v elektronické podobě na e-mailovou adresu .

Pro uplatnění nároku je rozhodující tištěná písemná forma žádosti, která musí být na univerzitu doručena nejpozději poslední den lhůty. Žádosti doručené po uplynutí lhůty, nebudou na daném zasedání komise projednány.

Nezbytné náležitosti žádosti jsou upraveny v čl. 7 zmíněného OR.


Jednou z podmínek žádosti je registrace spolku či nadace v seznamu vedeném univerzitou. Žádost o registraci se zasílá na adresu a musí obsahovat tyto údaje:


  a. 

název,

  b. 

právní forma,

  c. 

jméno osoby nebo osob oprávněných za spolek nebo nadaci jednat,

  d. 

sídlo,

  e. 

kontaktní adresa, spojení a

  f. 

případný odkaz na webovou stránku nebo jinou elektronickou prezentaci.Poslední změna: 8. březen 2018 09:50 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám