Historická komise

Historická komise univerzity je poradním orgánem rektora v otázkách univerzitních tradic a památkové péče. Její členy jmenuje rektor.

Předseda

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

prorektor pro tvůrčí a ediční činnost UK a ředitel Ústavu pro dějiny umění FF UK

Členové

prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

PhDr. Helena Koenigsmarková

ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

prof. PhDr. Josef Petráň

Ústav dějin UK a Archiv UK

PhDr. Lubomír Sršeň

kurátor oddělení starších českých dějin Národního muzea

doc. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

ředitel Ústavu dějin UK a Archivu UK

doc. ak. mal. Ivan Špirk

vedoucí katedry výtvarné výchovy PedF UK

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

ředitel Sbírky starého umění Národní galerie, katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK

prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.

Ústav pro dějiny umění FF UK

Tajemnice

Bc. Věra Barnová


Poslední změna: 21. leden 2018 23:17 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám