I. úplné znění Přílohy č. 10 Statutu UK ze dne 28. února 2013

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

přílohy č. 10 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZNAK UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZE DNE 28. ÚNORA 2013Znak Univerzity Karlovy v Praze
*****Změny Statutu Univerzity Karlovy v Praze, změny každé přílohy a z těchto změn vyplývající úplná znění jsou vedeny v samostatně číslovaných řadách.

Změna Přílohy č. 10 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 18. ledna 2013. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 28. února 2013 a účinnosti nabývá 1. března 2013.Za správnost I. úplného znění:JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UK
Poslední změna: 12. listopad 2014 14:57 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám