Přehled běžících řízení

Habilitační řízení probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících habilitačních řízení na UK k 1. únoru 2019.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Adámková

Iva

Mgr. et Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

řecká a latinská studia

Ústav řeckých a latinských studií FF UK

07.11.18

Alušík

Tomáš

PhDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

dějiny lékařství

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1.LF UK

10.05.18

Baláž

Petr

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

chirurgické obory

Chirurgická klinika 3.LF UK a FNKV

27.02.18

Bártů

Václav

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Pneumologická klinika 2.LF UK a FN Motol; Medicon, a.s.

01.11.17

Bortík

Martin

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Interní klinika 1.LF UK a ÚVN

10.05.18

Branda

Martin

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

KPMS MFF UK

17.05.18

Brunclík

Miloš

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

IPS FSV UK

21.03.18

Bulej

Lubomír

Ing., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KDSS MFF UK

09.07.18

Červený

Lukáš

PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

humánní a veterinární farmakologie

Katedra farmakologie a toxikologie FaF UK

29.10.18

Chejnová

Pavla

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Katedra českého jazyka PedF UK

29.11.17

Chocholoušová Havlíková

Lucie

PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

analytická chemie

Katedra analytické chemie FaF UK

23.08.18

Dostalík

Petr

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

římské právo

PF UP Olomouc; FPR ZČU Plzeň

05.06.18

Fiala

Ondřej

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

onkologie

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

15.03.18

Fialová

Daniela

PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

klinická a sociální farmacie

Katedra klinické a sociální farmacie FaF UK

12.11.18

Fila

Libor

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Pneumologická klinika 2.LF UK a FN Motol

13.11.18

Gabalec

Filip

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

IV. interní hematologická klinika LF HK a FNHK

13.09.18

Halama

Ota

Mgr., Th.D.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

ETF UK

14.02.18

Havlíček

Tomáš

RNDr. Mag.Phil., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

regionální a politická geografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

03.10.18

Hejduk

Tomáš

Mgr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

filozofie

Katedra filozofie FF UP

09.03.18

Hejsek

Libor

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

oční lékařství

Oční klinika LF HK a FN HK

25.10.18

Heneberg

Petr

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

3.LF UK

02.11.18

Honzík

Radek

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

KL FF UK

10.10.17

Horváth

Rudolf

MUDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

lékařská imunologie

Oddělení revmatologie FN Motol; Ústav imunologie 2.LF UK a FN Motol

16.10.18

Houfek

Karel 

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ÚTF MFF UK

02.03.18

Hrdlička

Josef

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny české literatury a teorie literatury

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK

27.06.18

Janeček

Petr

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

etnologie

Ústav etnologie FF UK

28.08.18

Kalbáč

Martin

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

anorganická chemie

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i.

22.10.18

Kalivodová

Eva

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

translatologie

Ústav translatologie FF UK

23.05.17

Klír

Tomáš

Mgr. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Ústav pro archeologii FF UK

04.12.18

Kočandrle

Radim

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Katedra filozofie ZČU v Plzni

18.05.17

Kolář

František

PhDr., CSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

FTVS UK

12.02.18

Krátký

Martin

PharmDr. Mgr., Ph.D.

PharmDr. Mgr., Ph.D.

farmaceutická chemie

Katedra organické a bioorganické chemie FaF UK

08.11.18

Krejčová Morávková

Lenka

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogická psychologie

Katedra psychologie FF UK

15.11.18

Křížová

Eva

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociologie

Katedra pastorační a sociální práce ETF UK

20.06.17

La Matia

Marco

Dr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

02.03.18

Liška

Jiří

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

pediatrie

Fakulta zdravotních studií ZČU v Plzni

19.01.17

Máca

Jan

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

anesteziologie a intenzivní medicína

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava

13.11.18

Machová

Mariana

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglická a americká literatura

FF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

20.01.18

Maršálek

Jakub

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

Ústav Dálného východu FF UK

23.08.18

Matoušková

Petra

Ing., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

biochemie

Katedra biochemických věd FaF UK

07.09.18

Míčka

Roman 

PhDr., Th.D., Ph.D.

Katolická teologická fakulta

katolická teologie

Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Teologická fakulta Jihočeská Univerzita

24.03.17

Muchová

Lucie

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

Ústav lékařské chemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN

22.02.18

Mužáková

Monika

PhDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

speciální pedagogika

Katedra speciální pedagogiky PedF UK

15.11.18

Nosek

Dalibor

RNDr., Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

23.03.18

Numerato

Dino

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Institut sociologických studií FSV UK

09.07.18

Ondřejková

Jana

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

teorie, filozofie a sociologie práva

Katedra politologie a sociologie PF UK

15.02.18

Palich Fučíková

Jitka

PharmDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská imunologie

Ústav imunologie 2.LF UK a FN Motol

24.10.17

Palkoska

Jan

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Ústav filozofie a religionistky FF UK

20.12.17

Randák

Jan

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

české dějiny

Ústav českých dějin FF UK

18.06.18

Rosa

Ján

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

15.03.18

Slobodyan

Sergey

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE UK a NHÚ; NRH HSE St. Petersburg

07.08.18

Strnadová

Věra

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Fakulta informatiky a managementu UHK

07.12.16

Svoboda

David

Mgr., Bc., Ph.D.

Filozofická fakulta

filosofie

Katedra filosofie KTF UK

14.06.18

Šafránek

Roman

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

III. interní klinika LF UK a FN HK

10.05.18

Šolc

Petr

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

buněčná a vývojová biologie

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR; PřF UK

12.01.18

Šouša

Jiří

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

právní dějiny

Ústav právních dějin PF UK

18.10.18

Šťastný

Eduard

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

ortopedie

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LF UK a FN Motol

04.09.18

Tůma 

František

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglický jazyk

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UK

27.06.18

Večeř

Jan

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

KPMS MFF UK

09.07.18

Vlastimil

Vančura

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

II. interní klinika LF UK v Plzni

10.11.16

Zemanová

Lucie

RNDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

biochemie

Katedra chemie PřF Univerzita Hradec Králové

06.09.18

Zouhar

Jakub

PhDr. Mgr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

české a československé dějiny

FF Univerzita Hradec Králové

19.06.14

Ženka

Jan

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje OU

27.06.18

Žurmanová

Jitka

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyziologie živočichů

Katedra fyziologie PřF UK

07.03.18Řízení ke jmenování profesorem probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících jmenovacích řízení na UK k 1. únoru 2019.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Andrýs

Ctirad

doc. RNDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

lékařská imunologie

ÚKIA FN HK

08.11.18

Bahbouh

Radvan

doc. PhDr. MUDr. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Katedra psychologie FF UK

02.10.17

Beran

Karel

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

teorie, filozofie a sociologie práva

PF UK

18.10.18

Bureš

Tomáš

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KDSS MFF UK

02.03.18

Čížek

Jakub

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

13.06.16

Doležal

Zdeněk

doc. RNDr., Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

20.06.18

Fajt

Jiří

doc. DP Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny umění

Univerzität Leipzig

14.11.13

Frynta

Daniel

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

Katedra zoologie PřF UK; NÚDZ

03.01.18

Glanc

Tomáš

doc., Dr.

Filozofická fakulta

slavistika

Universität Zürich, Slavisches Seminar

04.04.17

Grünerová-Lippertová

Marcela

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

Klinika rehabilitačního lékařství 3.LF UK a FNKV

18.05.17

Gřivna

Tomáš

doc. JUDr. Bc., Ph.D.

Právnická fakulta

trestní právo, kriminalogie a kriminalistika

Katedra trestního práva PF UK

25.10.17

Halaška

Michael

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a FNKV

15.05.18

Heller

Jan

doc. MUDr., CSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

FTVS UK

09.04.18

Hirsch

Ivan

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK

08.03.18

Honzík

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

pediatrie

Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN

10.05.18

Hůrka

Petr

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení PF UK

18.10.18

Jelen

Karel

doc. PaedDr., CSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK

12.07.18

Jensterle-Doležalová

Alenka

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

19.09.17

Kacerovská

Denisa

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

patologie

Šiklův patologický ústav LF UK a FN Plzeň

16.01.18

Kanďár

Roman

doc. Mgr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

biochemie

Katedra biologických a biochemických věd FChT Univerzita Pardubice

16.02.17

Koldinská

Kristina

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení PF UK

19.04.18

Laczó

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

neurologie

Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol

02.10.18

Malečková

Jitka

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

Ústav Blízkého východu a Afriky FF UK

28.08.18

Mára

Michal

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN

12.04.18

Münzbergová

Zuzana

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

botanika

Katedra botaniky PřF UK; Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

14.06.18

Musílek

Kamil

doc. PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmaceutická chemie

Katedra chemie PřF UHK; Katedra toxikologie a vojenské farmacie FVZ UO Brno

09.11.17

Navrátil

Tomáš

doc. Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

Ústav lékařské chemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN

10.05.18

Neustupa

Jiří

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

botanika

Katedra botaniky PřF UK

12.03.18

Nováková

Lucie

doc. PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

analytická chemie

Katedra analytické chemie FaF UK

05.11.18

Novotný

Karel

doc., M.A., Ph.D., DSc.

Fakulta humanitních studií

filozofie

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.; FHS UK

12.10.18

Ondřej

Jan

doc. JUDr., CSc., DSc.

Právnická fakulta

mezinárodní právo

Soukromá VŠ ekonomických studií, s.r.o.; PF UK

08.06.17

Ošťádal

Petr

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Nemocnice Na Homolce; Interní klinika 2.LF UK a FN Motol

04.09.18

Penčev

Vladimír

doc. Ph.D.

Fakula humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Ústav etnologie a folkloristiky sEtnografickým muzeem BAV ,Filologická fakulta JZU  Neofita Rilského v Blagoevgradu - Katedra etnologie a balkanistiky

16.01.13

Petráček

Tomáš

doc. PhDr., Ph.D., Th.D.

Filozofická fakulta

moderní hospodářské a sociální dějiny

Katedra kulturních a náboženských studií Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

28.06.18

Piťha

Jan

doc. MUDr., CSc.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Interní klinika 2LF UK a FN Motol; IKEM

03.10.17

Prázný

Martin

doc. MUDr., CSc., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III. interní klinika 1.LF UK a VFN

05.04.18

Robová

Helena

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a FNKV

10.05.18

Selucká

Markéta

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

občanské právo

Katedra občanského práva PF MU Brno

14.06.18

Skopal

Tomáš

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KSI MFF UK

03.01.18

Smolej

Lukáš

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN HK

25.05.17

Soumarová

Renata

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

radiologie

Komplexní onkologické centrum FNKV

07.06.18

Stellner

František

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

světové dějiny a obecné dějiny

Katedra humanitních studií - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

23.11.18

Sukop

Andrej

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

chirurgické obory

Klinika plastické chirurgie 3.LF UK a FNKV

19.02.18

Štengl

Milan

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

lékařská fyziologie a patologická fyziologie

Ústav fyziologie 3.LF

25.01.18

Tesařová

Petra

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

onkologie

Onkologická klinika 1.LF UK a VFN

20.11.17

Tonar

Zbyněk

doc. MUDr. Mgr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

anatomie, histologie a embryologie

Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni

07.05.18

Toušek

Petr

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III. interní klinika 3.LF UK a FNKV

26.04.18

Tůma

Petr

doc. RNDr. Ing., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

analytická chemie

Ústav hygieny 3.LF UK

07.11.17

Vaňková

Irena

doc. PhDr., CSc., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

30.10.17

Ventura

Václav

doc., ThDr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

HTF UK v Praze - Katedra církevních dějin

20.06.12

Zachoval

Roman

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

urologie

Urologické odd. Thomayerovy nemocnice; Urologická klinika 1.LF UK a VFN; Urologická klinika 3.LF UK a FNKV

05.04.18

Zuna

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékřská fakulta

lékařská biologie

Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol

06.03.18

Žáček

Pavel

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

kardiochirurgie

Kardiochirurgická klinika LF UK a FNHK0

15.03.18

Žárský

Viktor

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

experimentální biologie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

14.06.18

 Poslední změna: 30. leden 2019 18:04 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám