Přehled běžících řízení

Habilitační řízení probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících habilitačních řízení na UK k 1. dubnu 2018.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Aldhoon Hainerová

Irena

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

pediatrie

Klinika dětí a dorostu 3.LF UK a FNKV

01.09.17

Bártů

Václav

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Pneumologická klinika 2.LF UK a FN Motol; Medicon, a.s.

01.11.17

Bojar

Ondřej

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - matematická lingvistika

ÚFAL MFF UK

14.09.17

Brom

Cyril

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - didaktika a historie matematiky a informatiky

KSVI MFF UK

22.03.17

Bužga

Marek

Mgr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

lékařská fyziologie a patologická fyziologie

Ústav fyziologie a patofyziologie LF OU

20.09.17

Čakrt

Ondřej

PhDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

Klinika rehabilitacfe a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol

15.05.17

Chejnová

Pavla

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Katedra českého jazyka PedF UK

29.11.17

Froňková

Eva

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská biologie

Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol

09.03.17

Gabrhelík

Roman

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Klinika adiktologie 1.LF UK; UPJŠ v Košicích (Slovensko)

19.09.16

Halama

Ota

Mgr., Th.D.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

ETF UK

14.02.18

Havránková

Zuzana

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

IES FSV UK

04.09.17

Hejlová

Denisa

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

mediální studia

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

10.02.17

Honzík

Radek

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

KL FF UK

10.10.17

Hořák

David

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

ekologie

Katedra ekologie PřF UK

22.05.17

Houfek

Karel

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ÚTF MFF UK

02.03.18

Huth

Radan

RNDr., DrSc.

Přírodovědecká fakulta

fyzická geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK; AV ČR; Univerzita J.E.Purkyně

20.11.17

Janský

Petr

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

IES FSV UK

23.11.17

Jedlička

Přemysl

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

KM TF ČZU v Praze

16.11.16

Ješina

Pavel

MUDr. RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

klinická biochemie

Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN; Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

12.10.17

Kalíková

Květa

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyzikální chemie

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK

30.08.17

Kalivodová

Eva

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

translatologie

Ústav translatologie FF UK

23.05.17

Kieslichová

Eva

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

anesteziologie a resuscitace

IKEM; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF UK a VFN

20.11.17

Kočandrle

Radim

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Katedra filozofie ZČU v Plzni

18.05.17

Kodyš

Peter

RNDr., CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

23.11.17

Košťálová

Petr

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

etnologie

Katedra psychologie PEF ČZU

20.12.16

Krámský

David

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

filozofie

Policejní akademie ČR; Národní ústav duševního zdraví

01.06.16

Krejčiřík

David

Mgr., Ph.D., DSc.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - matematická analýza

FJFI ČVUT; ÚJF AV ČR, v.v.i.

14.09.17

Krulová

Magdaléna

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

buněčná a vývojová biologie

Katedra buněčné biologie PřF UK; Ústav experimentální medicíny AV ČR

20.03.17

Křížová

Eva

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociologie

Katedra pastorační a sociální práce ETF UK

20.06.17

La Matia

Marco

Dr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

02.03.18

Liška

Jiří

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

pediatrie

Fakulta zdravotních studií ZČU v Plzni

19.01.17

Machová

Mariana

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglická a americká literatura

FF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

20.01.18

Martínek

Lubomír

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

chirurgie

Chirurgická klinika 2.LF UK a FN Motol

27.06.17

Matějek

Jaromír

MUDr. ThLic., Ph.D., Th.D.

Katolická teologická fakulta

katolická teologie

3.LF UK a KTF UK

24.10.17

Matějka

Filip

RNDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.; CERGE - UK

16.02.17

Matoulek

Martin

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

III. interní klinika 1.LF UK a VFN

31.10.17

Míčka

Roman

PhDr., Th.D., Ph.D.

Katolická teologická fakulta

katolická teologie

Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Teologická fakulta Jihočeská Univerzita

24.03.17

Morée

Pieter Cornelis Adrianus

PharmDr., Ph.D.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

ETF UK

14.02.18

Mravčík

Viktor

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

hygiena a epidemiologie

Klinika adiktologie 1.LF UK; Úřad vlády ČR; IPVZ; Národní ústav duševního zdraví

08.06.17

Murin

Ivan

PhDr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Univerzita Mateje Bela v Banské Bystrici; Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

05.06.17

Nedbalová

Linda

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

ekologie

Katedra ekologie PřF UK; Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

28.11.17

Němec

Václav

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Katedra filozofie a religionistiky FF UK

15.09.17

Novák

František

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

IV. interní klinika 1.LF UK a VFN

21.06.17

Omelka

Marek

Ing., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

KPMS MFF UK

09.05.17

Ošťádal

Martin

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

ortopedie

Ortopedická klinika 1.LF UK a Nemocnice Na Bulovce

18.05.17

Palich Fučíková

Jitka

PharmDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská imunologie

Ústav imunologie 2.LF UK a FN Motol

24.10.17

Palkoska

Jan

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Ústav filozofie a religionistky FF UK

20.12.17

Pánek

Radomír

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika plazmatu

UFP AV ČR, Praha

27.10.16

Plaček

Michal

Ing., Ph.D., MSc.

Fakulta sociálních věd

veřejná a sociální politika

Městský úřad Znojmo; Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

14.08.17

Pluháček

Jan

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.; ZOO Ostrava; Ostravská univerzita

10.08.17

Prokop

Jakub

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

Katedra zoologie PřF UK

27.06.17

Roraback

Erik Sherman

D.Phil

Filozofická fakulta

anglická a americká literatura

Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK; FAMU

04.01.17

Řečková Hroudová

Jana

PharmDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská farmakologie

Farmakologický ústav 1.LF UK a VFN; Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN

14.12.17

Řezníčková

Dana

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK

29.05.17

Salzman

Richard

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

otorinolaryngologie

Otorinolaryngologická klinika LF UP a FN Olomouc

12.10.17

Skoumalová

Alice

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

Ústav lékařské chemie a biochemie 2.LF UK a FN Motol

22.09.17

Spousta

Martin

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

16.03.17

Spurný

Matěj

Mgr. et Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

moderní hospodářské a sociální dějiny

Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

22.12.16

Stančo

Ladislav

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

archeologie

Ústav pro klasickou archeologii FF UK

04.07.17

Starý

Marek

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

právní dějiny

PF UK

12.10.17

Strnadová

Věra

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Fakulta informatiky a managementu UHK

07.12.16

Šolc

Petr

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

buněčná a vývojová biologie

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR; PřF UK

12.01.18

Šperl

Jan

MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Interní klinika 1.LF UK a ÚVN; IKEM

26.10.17

Šteffl

Michal

Mgr., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra fyziologie FTVS UK

04.12.17

Štych

Přemysl

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

obecná geografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK

21.12.17

Švelch

Jaroslav

Mgr. et Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

mediální studia

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

31.07.17

Tomášková

Hana

Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

hygiena a epidemiologie

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF Ostravská univerzita; Zdravotní ústav Ostrava

14.12.17

Tomčík

Michal

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Revmatologická klinika 1.LF Uk a Revmatologického ústavu

08.06.17

Tuka

Vladimír

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

Centrum kardiovaskulární rehabilitace III. interní klinika 1.LF UK a VFN

17.01.18

Vlach

Martin

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KVOF MFF UK

04.01.17

Vlastimil

Vančura

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

II. interní klinika LF UK v Plzni

10.11.16

Zieg

Jakub

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

pediatrie

Pediatrická klinika 2.LF UK a FN Motol

27.06.17

Zouhar

Jakub

PhDr. Mgr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

české a československé dějiny

FF Univerzita Hradec Králové

19.06.14
Řízení ke jmenování profesorem probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících jmenovacích řízení na UK k 1. dubnu 2018.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Albrecht

Tomáš

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

Ústav biologie obratlovců AV ČR; Katedra zoologie PřF UK

21.03.17

Báča

Václav

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

anatomie, histologie a embryologie

Ústav anatomie 3.LF UK; Vysoká škola polytechnická v Jihlavě

12.01.17

Bahbouh

Radvan

doc. PhDr. MUDr. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Katedra psychologie FF UK

02.10.17

Broďák

Miloš

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Urologická klinika LF UK a FN HK

08.06.17

Bureš

Tomáš

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KDSS MFF UK

02.03.18

Čepička

Ivan

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

Katedra zoologie PřF UK

09.01.17

Čermák

Jaroslav

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Ústav klinické a experimentální hematologie 1.LF UK a ÚHKT

12.10.17

Čížek

Jakub

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

13.06.16

Drgonec

Ján

doc. JUDr., DrSc.

Právnická fakulta

ústavní právo a státověda

Katedra ústavního práva PF Univerzity Komenského Bratislava, SK

27.04.17

Fajt

Jiří

doc. DP Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny umění

Univerzität Leipzig

14.11.13

Fatka

Oldřich

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

geologie

Ústav geologie a paleontologie PřF UK

14.03.17

Foltán

René

doc. MUDr. et MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

stomatologie

Stomatologická klinika 1.LF UK a VFN

18.05.17

Frynta

Daniel

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

Katedra zoologie PřF UK; NÚDZ

03.01.18

Glanc

Tomáš

doc., Dr.

Filozofická fakulta

slavistika

KTIML a IÚ UK MFF UK

04.04.17

Grünerová-Lippertová

Marcela

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

Klinika rehabilitačního lékařství 3.LF UK a FNKV

18.05.17

Gřivna

Tomáš

doc. JUDr. Bc., Ph.D.

Právnická fakulta

trestní právo, kriminalogie a kriminalistika

Katedra trestního práva PF UK

25.10.17

Hamplová

Dana

doc. PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.; FF UK; PedF UK

27.09.16

Havlas

Vojtěch

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

ortopedie

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LF UK a FN Motol

17.10.17

Javorský

Pavel

doc. Mgr., Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFKL MFF UK

27.09.16

Jensterle-Doležalová

Alenka

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

19.09.17

Ježek

Josef

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

aplikovaná geologie

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky PřF UK

27.09.17

Kacerovská

Denisa

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

patologie

Šiklův patologický ústav LF UK a FN Plzeň

16.01.18

Kanďár

Roman

doc. Mgr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

biochemie

Katedra biologických a biochemických věd FChT Univerzita Pardubice

16.02.17

Kleibl

Zdeněk

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1.LF UK

03.11.16

Klézl

Zdeněk

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

chirurgie

Ortopedicko-traumatologická klinika 3.LF UK a FN KV; I. chirurgická klinika 1.LF UK a VFN

09.02.17

Klimešová

Marie

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakuklta

dějiny umění

Ústav pro dějiny umění FF UK

27.01.17

Korabečná

Marie

doc. RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biologie a genetika

Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN

04.05.17

Koucký

Michal

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

Universität Zürich, Slavisches Seminar

11.05.17

Křížová

Markéta

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

iberoamerikanistika

Středisko ibero-amerikanistických studií FF UK

25.09.17

Kubín

Peter

doc. PhDr., Th.D., Ph.D.

Filozofická fakulta

pomocné vědy historické

Ústav křesťanského umění KTF UK

17.06.16

Laco

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

patologie

Fingerlandův ústav patologie LF a FN HK

27.04.17

Masopust

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

psychiatrie

Psychiatrická klinika LF UK a FN HK

26.10.17

Matěj

Radoslav

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

patologie

Odd. patologie a molekulární medicíny Thomayerovy nem.

12.09.17

Mayer

Otto

doc. MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

II. interní klinika LF UK v Plzni

10.11.16

Musílek

Kamil

doc. PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmaceutická chemie

Katedra chemie PřF UHK; Katedra toxikologie a vojenské farmacie FVZ UO Brno

09.11.17

Netuka

Ivan

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

kardiochirurgie

IKEM;II. chirurgická klinika 1.LF UK a VFN

20.01.17

Netuka

David

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurochirurgie

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1.LF UK a ÚVN

26.10.17

Ondřej

Jan

doc. JUDr., CSc., DSc.

Právnická fakulta

mezinárodní právo

Soukromá VŠ ekonomických studií, s.r.o.; PF UK

08.06.17

Opluštil

Stanislav

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

Ústav geologie a paleontologie PřF UK

09.05.17

Penčev

Vladimír

doc. Ph.D.

Fakula humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Ústav etnologie a folkloristiky sEtnografickým muzeem BAV ,Filologická fakulta JZU  Neofita Rilského v Blagoevgradu - Katedra etnologie a balkanistiky

16.01.13

Piťha

Jan

doc. MUDr., CSc.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Interní klinika 2LF UK a FN Motol; IKEM

03.10.17

Procházka

Marek

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

FÚ UK

15.03.17

Procházka

Marek

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

FÚ UK

15.03.17

Ptáček

Radek

doc. PhDr. et PhDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská psychologie

Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN; FF UK; University of New York in Prague; ČLK;Justiční akademie; Národní instut pro děti a rodinu, z.s.

07.09.17

Skopal

Tomáš

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KSI MFF UK

03.01.18

Slabý

Ondřej

doc. RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

Masarykův onkologický ústav; PřF MU Brno; Středoevropský technologický institut MU; Ústav biochemie a experimentální onkologie 1.LF UK

15.09.16

Smolej

Lukáš

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN HK

25.05.17

Sukop

Andrej

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

chirurgické obory

Klinika plastické chirurgie 3.LF UK a FNKV

19.02.18

Štangová

Věra

doc. JUDr., CSc.

Právnická fakulta

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Právnická fakulta UK

19.05.17

Štengl

Milan

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

lékařská fyziologie a patologická fyziologie

Ústav fyziologie 3.LF

25.01.18

Švestková

Olga

doc. MUDr., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK

09.09.16

Tesařová

Petra

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

onkologie

Onkologická klinika 1.LF UK a VFN

20.11.17

Tůma

Petr

doc. RNDr. Ing., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

analytická chemie

Ústav hygieny 3.LF UK

07.11.17

Vaňková

Irena

doc. PhDr., CSc., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

30.10.17

Varga

Ivan

doc. RNDr., Ph.D. et Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

anatomie, histologie a embryologie

Ústav histologie a embryologie LF UKo Bratislava

03.10.17

Ventura

Václav

doc., ThDr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

HTF UK v Praze - Katedra církevních dějin

20.06.12

Vokurka

Samuel

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

03.10.17

Vrablík

Michal

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III. interní klinika 1.LF UK a VFN

08.06.17

Zahálka

František

doc. Ing., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

FTVS UK v Praze

23.12.15

Zikán

Michal

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN

22.05.17

Zimčík

Petr

doc. PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmaceutická chemie

Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy FaF UK

30.08.17
Stav jednotlivých řízení na fakultách

Níže naleznete přehled habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem tak, jak probíhají na jednotlivých fakultách UK.


Katolická teologická fakulta

Evangelická teologická fakulta

Husitská teologická fakulta

Právnická fakulta

1. lékařská fakulta

2. lékařská fakulta

3. lékařská fakulta

Lékařská fakulta v Plzni

Lékařská fakulta v Hradci Hrálové

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Filozofická fakulta

Přírodovědecká fakulta

Matematicko-fyzikální fakulta

Pedagogická fakulta

Fakulta sociálních věd

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Fakulta humanitních studií


Poslední změna: 27. březen 2018 13:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám