Přehled běžících řízení

Habilitační řízení probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících habilitačních řízení na UK k 1. prosinci 2018.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Alušík

Tomáš

PhDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

dějiny lékařství

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1.LF UK

10.05.18

Baláž

Petr

MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

chirurgické obory

Chirurgická klinika 3.LF UK a FNKV

27.02.18

Bártů

Václav

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Pneumologická klinika 2.LF UK a FN Motol; Medicon, a.s.

01.11.17

Bojar

Ondřej

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - matematická lingvistika

ÚFAL MFF UK

14.09.17

Bortík

Martin

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Interní klinika 1.LF UK a ÚVN

10.05.18

Bradáč

Ondřej

MUDr. RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurochirurgie

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1.LF UK a ÚVN

14.06.18

Branda

Martin

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

KPMS MFF UK

17.05.18

Brunclík

Miloš

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

politologie

IPS FSV UK

21.03.18

Bulej

Lubomír

Ing., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KDSS MFF UK

09.07.18

Bušek

Petr

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

Ústav biochemie a experimentální onkologie 1.LF UK

18.05.18

Chejnová

Pavla

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Katedra českého jazyka PedF UK

29.11.17

Chocholoušová Havlíková

Lucie

PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

analytická chemie

Katedra analytické chemie FaF UK

23.08.18

Dostalík

Petr

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

římské právo

PF UP Olomouc; FPR ZČU Plzeň

05.06.18

Fiala

Ondřej

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

onkologie

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

15.03.18

Gabalec

Filip

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

IV. interní hematologická klinika LF HK a FNHK

13.09.18

Halama

Ota

Mgr., Th.D.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

ETF UK

14.02.18

Hejduk

Tomáš

Mgr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

filozofie

Katedra filozofie FF UP

09.03.18

Honzík

Radek

Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

KL FF UK

10.10.17

Houfek

Karel

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - teoretická fyzika

ÚTF MFF UK

02.03.18

Hrdlička

Josef

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny české literatury a teorie literatury

Ústav české literatury a komparatistiky FF UK

27.06.18

Janský

Petr

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

IES FSV UK

23.11.17

Kalivodová

Eva

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

translatologie

Ústav translatologie FF UK

23.05.17

Kočandrle

Radim

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Katedra filozofie ZČU v Plzni

18.05.17

Kodyš

Peter

RNDr., CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

23.11.17

Kolář

František

PhDr., CSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

FTVS UK

12.02.18

Křížová

Eva

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociologie

Katedra pastorační a sociální práce ETF UK

20.06.17

La Matia

Marco

Dr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

02.03.18

Landová

Tabita

Mgr., Ph.D.

Evangelická teologická fakulta

evangelická teologie

ETF UK

30.05.18

Liška

Jiří

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

pediatrie

Fakulta zdravotních studií ZČU v Plzni

19.01.17

Machová

Mariana

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglická a americká literatura

FF Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

20.01.18

Matoušková

Petra

Ing., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

biochemie

Katedra biochemických věd FaF UK

07.09.18

Míčka

Roman

PhDr., Th.D., Ph.D.

Katolická teologická fakulta

katolická teologie

Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Teologická fakulta Jihočeská Univerzita

24.03.17

Muchová

Lucie

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

Ústav lékařské chemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN

22.02.18

Murin

Ivan

PhDr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Univerzita Mateje Bela v Banské Bystrici; Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

05.06.17

Němec

Václav

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Katedra filozofie a religionistiky FF UK

15.09.17

Němejcová

Kristýna

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

patologie

Ústav patologie 1.LF UKL a VFN

22.02.18

Nodl

Martin

Mgr., Ph.D.

Fakulta humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Katedra antropologie FHS UK; Filozofický ústav AV ČR, v.v.i.

20.02.18

Nosek

Dalibor

RNDr., Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

23.03.18

Numerato

Dino

PhDr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

sociologie

Institut sociologických studií FSV UK

09.07.18

Ondřejková

Jana

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

teorie, filozofie a sociologie práva

Katedra politologie a sociologie PF UK

15.02.18

Palich Fučíková

Jitka

PharmDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

lékařská imunologie

Ústav imunologie 2.LF UK a FN Motol

24.10.17

Palkoska

Jan

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

filozofie

Ústav filozofie a religionistky FF UK

20.12.17

Pánek

Radomír

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika plazmatu

UFP AV ČR, Praha

27.10.16

Petrák

Ondřej

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

22.02.18

Pluháček

Jan

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.; ZOO Ostrava; Ostravská univerzita

10.08.17

Prokešová

Miriam

PaedDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

filozofie

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

17.05.18

Randák

Jan

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

české dějiny

Ústav českých dějin FF UK

18.06.18

Rosa

Ján

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III. interní klinika 1. LF UK a VFN

15.03.18

Rulíšek

Lubomír

Mgr., CSc., DSc.

Přírodovědecké fakulta

fyzikální chemie

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.; PřF UK

03.05.18

Slobodyan

Sergey

Ph.D.

Fakulta sociálních věd

ekonomické teorie

CERGE UK a NHÚ; NRH HSE St. Petersburg

07.08.18

Strnadová

Věra

PhDr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Fakulta informatiky a managementu UHK

07.12.16

Svoboda

David

Mgr., Bc., Ph.D.

Filozofická fakulta

filosofie

Katedra filosofie KTF UK

14.06.18

Šafránek

Roman

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

III. interní klinika LF UK a FN HK

10.05.18

Šín

Martin

MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

oční lékařství

Oční klinika LF UP a FN Olomouc

12.04.18

Šolc

Petr

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

buněčná a vývojová biologie

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR; PřF UK

12.01.18

Šouša

Jiří

JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

právní dějiny

Ústav právních dějin PF UK

18.10.18

Šteffl

Michal

Mgr., Ph.D.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra fyziologie FTVS UK

04.12.17

Štych

Přemysl

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

obecná geografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK

21.12.17

Švelch

Jaroslav

Mgr. et Mgr., Ph.D.

Fakulta sociálních věd

mediální studia

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK

31.07.17

Trojan

Václav

PhDr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

pedagogika

Pedagogická fakulta UK

17.05.18

Tuka

Vladimír

MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

Centrum kardiovaskulární rehabilitace III. interní klinika 1.LF UK a VFN

17.01.18

Tůma

František

Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

anglický jazyk

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UK

27.06.18

Včelák

Josef

MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

ortopedie

Ortopedická klinika 1.LF UK a Nemocnice Na Bulovce

15.03.18

Večeř

Jan

RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

KPMS MFF UK

09.07.18

Vlastimil

Vančura

MUDr., CSc.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

II. interní klinika LF UK v Plzni

10.11.16

Vondrášek

Jiří

RNDr., CSc.

Přírodovědecké fakulta

fyzikální chemie

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.; PřF UK

14.05.18

Zemanová

Lucie

RNDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

analytická chemie

Katedra chemie PřF Univerzita Hradec Králové

06.09.18

Zouhar

Jakub

PhDr. Mgr., Ph.D.

Pedagogická fakulta

české a československé dějiny

FF Univerzita Hradec Králové

19.06.14

Ženka

Jan

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

sociální geografie a regionální rozvoj

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje OU

27.06.18

Žurmanová

Jitka

RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

fyziologie živočichů

Katedra fyziologie PřF UK

07.03.18


Řízení ke jmenování profesorem probíhající na UK

Následující tabulka obsahuje přehled aktuálně běžících jmenovacích řízení na UK k 1. prosinci 2018.


Příjmení

Jméno

Tituly

Fakulta

Obor

Zaměstnavatel

Zahájení řízení

Albrecht

Tomáš

doc. Mgr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

Ústav biologie obratlovců AV ČR; Katedra zoologie PřF UK

21.03.17

Bahbouh

Radvan

doc. PhDr. MUDr. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

sociální psychologie

Katedra psychologie FF UK

02.10.17

Beran

Karel

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

teorie, filozofie a sociologie práva

PF UK

18.10.18

Broďák

Miloš

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

chirurgie

Urologická klinika LF UK a FN HK

08.06.17

Bureš

Tomáš

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KDSS MFF UK

02.03.18

Čermák

Jaroslav

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Ústav klinické a experimentální hematologie 1.LF UK a ÚHKT

12.10.17

Čížek

Jakub

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

KFNT MFF UK

13.06.16

Doležal

Zdeněk

doc. RNDr., Dr.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - subjaderná fyzika

ÚČJF MFF UK

20.06.18

Fajt

Jiří

doc. DP Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.

Filozofická fakulta

dějiny umění

Univerzität Leipzig

14.11.13

Frynta

Daniel

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

zoologie

Katedra zoologie PřF UK; NÚDZ

03.01.18

Glanc

Tomáš

doc., Dr.

Filozofická fakulta

slavistika

Universität Zürich, Slavisches Seminar

04.04.17

Grünerová-Lippertová

Marcela

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

Klinika rehabilitačního lékařství 3.LF UK a FNKV

18.05.17

Gřivna

Tomáš

doc. JUDr. Bc., Ph.D.

Právnická fakulta

trestní právo, kriminalogie a kriminalistika

Katedra trestního práva PF UK

25.10.17

Halaška

Michael

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a FNKV

15.05.18

Havlas

Vojtěch

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékařská fakulta

ortopedie

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2.LF UK a FN Motol

17.10.17

Heller

Jan

doc. MUDr., CSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

FTVS UK

09.04.18

Hirsch

Ivan

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

genetika, molekulární biologie a virologie

Katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK

08.03.18

Honzík

Tomáš

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

pediatrie

Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN

10.05.18

Hůrka

Petr

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení PF UK

18.10.18

Jelen

Karel

doc. PaedDr., CSc.

Fakulta tělesné výchovy a sportu

kinantropologie

Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK

12.07.18

Jensterle-Doležalová

Alenka

doc. PhDr., CSc.

Filozofická fakulta

slavistika

Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

19.09.17

Ježek

Josef

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

aplikovaná geologie

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky PřF UK

27.09.17

Kacerovská

Denisa

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

patologie

Šiklův patologický ústav LF UK a FN Plzeň

16.01.18

Kanďár

Roman

doc. Mgr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

biochemie

Katedra biologických a biochemických věd FChT Univerzita Pardubice

16.02.17

Klimešová

Marie

doc. PhDr., Ph.D.

Filozofická fakuklta

dějiny umění

Ústav pro dějiny umění FF UK

27.01.17

Koldinská

Kristina

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení PF UK

19.04.18

Korabečná

Marie

doc. RNDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská biologie a genetika

Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN

04.05.17

Koucký

Michal

doc. Mgr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - teoretická informatika

KTIML a IÚ UK MFF UK

11.05.17

Křížová

Markéta

doc. Mgr., Ph.D.

Filozofická fakulta

iberoamerikanistika

Středisko ibero-amerikanistických studií FF UK

25.09.17

Mára

Michal

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN

12.04.18

Masopust

Jiří

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

psychiatrie

Psychiatrická klinika LF UK a FN HK

26.10.17

Matěj

Radoslav

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

patologie

Odd. patologie a molekulární medicíny Thomayerovy nem.

12.09.17

Münzbergová

Zuzana

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

botanika

Katedra botaniky PřF UK; Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

14.06.18

Musílek

Kamil

doc. PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmaceutická chemie

Katedra chemie PřF UHK; Katedra toxikologie a vojenské farmacie FVZ UO Brno

09.11.17

Navrátil

Tomáš

doc. Ing., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská chemie a biochemie

Ústav lékařské chemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN

10.05.18

Netuka

David

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

neurochirurgie

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1.LF UK a ÚVN

26.10.17

Neustupa

Jiří

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

botanika

Katedra botaniky PřF UK

12.03.18

Novotný

Karel

doc., M.A., Ph.D., DSc.

Fakulta humanitních studií

filozofie

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.; FHS UK

12.10.18

Ondřej

Jan

doc. JUDr., CSc., DSc.

Právnická fakulta

mezinárodní právo

Soukromá VŠ ekonomických studií, s.r.o.; PF UK

08.06.17

Opluštil

Stanislav

doc. RNDr., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

geologie

Ústav geologie a paleontologie PřF UK

09.05.17

Penčev

Vladimír

doc. Ph.D.

Fakula humanitních studií

sociální a kulturní antropologie

Ústav etnologie a folkloristiky sEtnografickým muzeem BAV ,Filologická fakulta JZU  Neofita Rilského v Blagoevgradu - Katedra etnologie a balkanistiky

16.01.13

Petráček

Tomáš

doc. PhDr., Ph.D., Th.D.

Filozofická fakulta

moderní hospodářské a sociální dějiny

Katedra kulturních a náboženských studií Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

28.06.18

Piťha

Jan

doc. MUDr., CSc.

2. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

Interní klinika 2LF UK a FN Motol; IKEM

03.10.17

Prázný

Martin

doc. MUDr., CSc., Ph.D.

1. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III. interní klinika 1.LF UK a VFN

05.04.18

Procházka

Marek

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

FÚ UK

15.03.17

Ptáček

Radek

doc. PhDr. et PhDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

lékařská psychologie

Psychiatrická klinika 1.LF UK a VFN; FF UK; University of New York in Prague; ČLK;Justiční akademie; Národní instut pro děti a rodinu, z.s.

07.09.17

Robová

Helena

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a FNKV

10.05.18

Selucká

Markéta

doc. JUDr., Ph.D.

Právnická fakulta

občanské právo

Katedra občanského práva PF MU Brno

14.06.18

Skopal

Tomáš

doc. RNDr., Ph.D.

Matematicko-fyzikální fakulta

informatika - softwarové systémy

KSI MFF UK

03.01.18

Smolej

Lukáš

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

vnitřní nemoci

IV. interní hematologická klinika LF UK a FN HK

25.05.17

Soumarová

Renata

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

radiologie

Komplexní onkologické centrum FNKV

07.06.18

Sukop

Andrej

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

chirurgické obory

Klinika plastické chirurgie 3.LF UK a FNKV

19.02.18

Štengl

Milan

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

lékařská fyziologie a patologická fyziologie

Ústav fyziologie 3.LF

25.01.18

Tesařová

Petra

doc. MUDr., CSc.

1. lékařská fakulta

onkologie

Onkologická klinika 1.LF UK a VFN

20.11.17

Tonar

Zbyněk

doc. MUDr. Mgr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

anatomie, histologie a embryologie

Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni

07.05.18

Toušek

Petr

doc. MUDr., Ph.D.

3. lékařská fakulta

vnitřní nemoci

III. interní klinika 3.LF UK a FNKV

26.04.18

Tůma

Petr

doc. RNDr. Ing., Ph.D.

Přírodovědecká fakulta

analytická chemie

Ústav hygieny 3.LF UK

07.11.17

Vaňková

Irena

doc. PhDr., CSc., Ph.D.

Filozofická fakulta

český jazyk

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK

30.10.17

Varga

Ivan

doc. RNDr., Ph.D. et Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

anatomie, histologie a embryologie

Ústav histologie a embryologie LF UKo Bratislava

03.10.17

Ventura

Václav

doc., ThDr., Th.D.

Husitská teologická fakulta

teologie

HTF UK v Praze - Katedra církevních dějin

20.06.12

Vokurka

Samuel

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Plzni

vnitřní nemoci

Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň

03.10.17

Zachoval

Roman

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

urologie

Urologické odd. Thomayerovy nemocnice; Urologická klinika 1.LF UK a VFN; Urologická klinika 3.LF UK a FNKV

05.04.18

Zikán

Michal

doc. MUDr., Ph.D.

1. lékařská fakulta

gynekologie a porodnictví

Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN

22.05.17

Zimčík

Petr

doc. PharmDr., Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

farmaceutická chemie

Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy FaF UK

30.08.17

Zuna

Jan

doc. MUDr., Ph.D.

2. lékřská fakulta

lékařská biologie

Klinika dětské hematologie a onkologie 2.LF UK a FN Motol

06.03.18

Žáček

Pavel

doc. MUDr., Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

kardiochirurgie

Kardiochirurgická klinika LF UK a FNHK0

15.03.18

Žárský

Viktor

doc. RNDr., CSc.

Přírodovědecká fakulta

experimentální biologie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK

14.06.18Poslední změna: 26. listopad 2018 17:18 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám