20. ledna 2012

Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 20. ledna 2012

 1. AS UK schválil program zasedání.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 2. prosince 2011.

 3. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 4. AS UK schválil Zprávu o činnosti AS UK za období únor 2011 až leden 2012.

 5. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Zásadám udělování finančního bonusu za významné granty.

 6. AS UK schválil Principy rozdělování prostředků a dotací na UK v roce 2012.

 7. AS UK schválil:

  • Změna Volebního a jednacího řádu AS FSV (č. j. 165a/2011) a

  • Změna Disciplinárního řádu FSV (č. j. 165b/2010).

 8. AS UK se ostře ohrazuje proti včerejšímu osočení rektora prof. Václava Hampla z podněcování k nepokojům a považuje prohlášení ministra Dobeše za hanebnost. Napětí ve společnosti vyvolávají ti, kdo dychtivě a bezostyšně prosazují nepromyšlené pseudoreformy, nikoli ti, kdo vnímají nebezpečí z toho vyplývající. Pozvat představitele samosprávné akademické obce „k podání vysvětlení“ na ministerstvo velice nepříjemně zavání totalitními manýrami.

 9. AS UK bere na vědomí, že pracovní povinnosti znemožnily prof. Ivanu Wilhelmovi zúčastnit se dnešního jednání senátu.

  AS UK proto pověřuje předsednictvo, aby s náměstkem ministra školství domluvilo alternativní termín setkání, a to nejdříve na příští zasedání 10. února 2012, kde bude zařazen bod, jehož předmětem bude diskuse o rozdílných pohledech na reformu vysokých škol.

 10. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 11. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám