Chile

Výběrová řízení pro výměnné pobyty na partnerských univerzitách se vyhlašují pravidelně jednou za semestr. Pro pobyty v akademickém roce 2018/19 budou vyhlášena následující výběrová řízení:Universidad de Chile


uchile.cl/


Participující fakulty: FF, FSV, PřF

Počet míst na druhý semestr 2018 (červenec - prosinec): 1

Počet míst na první semestr 2019 (březen – červenec): 1


Výměnní studenti UK neplatí poplatky za školné. Náklady se odhadují na 800 USD za měsíc. Výměnný student se může zapsat na max. čtyři kurzy za semestr. Přehled kurzů najdete na webové stránce oferta académica.


Další podrobné informace jsou na webových stránkách univerzity: uchile.cl/info


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK kontaktní údaje a čestné prohlášení (čeští studenti v ČJ, zahraniční v AJ).


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 stran A4 se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).


--------------------------------------------------------------------------------

Rektorátní termín pro odevzdání podkladů k výběrovému řízení:

Na druhý semestr: 15. listopadu 2017

Na první semestr: 15. května 2018


Zájemci odevzdají níže uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta sama určí.PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ na uvedené univerzity (v češtině, nikoli španělštině):


  • CV (uveďte e-mail a mobil)

  • motivační dopis

  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě s názvy kurzů

  • doporučující dopis od vyučujícího z katedry

  • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ

  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.)

  • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


Vybraní studenti budou informováni, jaké dokumenty předloží k přijímacímu řízení na příslušnou univerzitu.

Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.


Referent: PhDr. Jana Pištorová, e-mail:


Poslední změna: 28. srpen 2018 14:47 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám