Mezinárodní smlouvy


Česká republika má s některými zeměmi uzavřeny mezinárodní smlouvy, které jsou v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR). V rámci těchto smluv jsou České republice nabízeny stipendijní pobyty v zahraničí. Je v nich stanoven počet míst, délka pobytu, požadavky na uchazeče atd.


Pobyty zprostředkovává Akademická informační agentura (AIA) MŠMT ČR.



Stipendijní pobyty jsou obsazovány:



  • rozpisem kvót (Univerzitě Karlově jsou přiděleny určité počty stipendií, výběr provádí přímo Univerzita Karlova)

  • konkurzem (stipendia jsou určena pro všechny vysoké školy v ČR, výběrová řízení probíhají v AIA).


Podrobné informace na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR


Aktuální nabídka na akademický rok 2017/2018


Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2017/2018 - na základě rozpisu kvót pro Univerzitu Karlovu



Zájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních následující doklady:



1. Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)


2. Studijní záměr


3. Studijní průměr




Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání je třeba, abyste vyplnili příslušný formulář online



Vyplněnou přihlášku s dalšími doklady odevzdejte na zahraničním oddělení své fakulty k dřívějším termínům, které si Vaše fakulta sama stanoví. O tomto termínu se musíte informovat přímo na své fakultě.



Nominace s pořadím uchazečů poté postupují zahraniční oddělení fakult na Rektorát Univerzity Karlovy – Odbor zahraničních vztahů nejpozději do níže uvedených termínů:


do 19. 10. 2016 Rusko


do 14. 12. 2016 Čína, Egypt, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Švédsko


do 04. 01. 2017 Itálie, Řecko


do 20. 02. 2017 Slovensko



Úhrada jízdních výdajů u studijních pobytů v zahraničí uskutečněných v rámci mezinárodních smluv


Od 1. ledna 2013 došlo ke změně v úhradě jízdních výdajů studentů veřejných vysokých škol, kteří uskutečnili studijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv.



Nově budou tyto jízdní výdaje veřejným vysokým školám refundovány formou účelové dotace poskytované čtvrtletně.



Pokud uskutečníte studijní pobyt v zahraničí v rámci těchto smluv, budete si na své fakultě žádat o refundaci jízdních výdajů k termínům, které si Vaše fakulta stanoví.



Informace k žádosti o refundaci obdržíte na zahraničním oddělení své fakulty.




Poslední změna: 23. srpen 2016 15:46 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám