Mobilita studentů

Univerzita Karlova nabízí svým studentům zahraniční aktivity v podobě semestrálních nebo ročních studijních pobytů, praktických stáží, letních škol, jazykových kurzů či vědecko-výzkumných cest a tuto nabídku se snaží neustále rozšiřovat.

Mezi tradičně nejvyužívanější mobilitní aktivity patří program Erasmus a výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních a fakultních dohod.


V levém rozcestníku najdete úplnou nabídku zahraničních aktivit a informace o možnostech čerpání stipendií od prestižních organizací, nadací a fondů, včetně Fondu mobility Univerzity Karlovy. Přehled nejen o těchto aktivitách, ale i o všech mezinárodních akcích získáte níže či v Aktualitách pro mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků.Aktuální nabídky:

Nabídka stipendií pro studijní program MBA na University of Cyprus

University of Cyprus v Nikósii organizuje magisterský (MBA) studijní program pod názvem University of Cyprus MBA Program, a to na své School of Economics and Management.


Škola nabízí pro akademický rok 2017/2018 celkem 3 stipendia speciálně pro uchazeče z České republiky, z toho 1 stipendium spočívající v úplném prominutí školného a 2 stipendia spočívající v prominutí poloviny školného. Výše školného jinak pro akademický rok 2017/2018 činí 10 250 EUR.


Žadatelé o tato stipendia musí splňovat následující podmínky:

- občanství ČR

- mít vysokoškolský diplom („degree“) u uznávané vysoké školy a výborné studijní výsledky

- mít dobrou znalost angličtiny (v níž je studium vedeno)

- předložit 2 doporučující dopisy od vysokoškolských učitelů („academics“) nebo jiných vhodných osob

- absolvovat úspěšný pohovor („personal interview“)

- mít 3 roky praxe (ve výjimečných případech lze tento požadavek zmírnit)


Dne 13. března (od 17 do 19 hodin) uspořádá univerzita „Den otevřených dveří“, kdy se budou zájemci moci podrobněji seznámit s tímto studijním programem.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 31. března 2017.

Kontakt a bližší informace:

www.mba.ucy.ac.cy


Nabídka stipendijních pobytů v Číně nad rámec mezinárodní smlouvy

Čínská vláda nabízí českým zájemcům stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2017/2018, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2017/2018.


Termín pro odevzdání přihlášek je do 21. února 2017 do 15 hod na MŠMT.


Podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách DZS/AIA


Stipendia francouzské vlády

Francouzské velvyslanectví v České republice nabízí vysokoškolským studentům české národnosti možnost obdržet stipendium francouzské vlády na uskutečnění:


 • výzkumné stáže o délce 1 až 3 měsíců nebo

 • doktorát pod dvojím vedením s francouzskou univerzitou (doctorat en cotutelle)


Žádosti lze podávat do 10. března 2017 a to ve všech vědních oborech (a jejich podoborechú, zejména v následujících oblastech:


 • přírodní vědy a vědy o Zemi

 • exaktní a inženýrské vědy

 • ekonomické a právní vědy

 • humanitní a společenské vědy

 • lékařství


Bližší informace naleznete na Doktorát pod dvojím vedením (Cotutelle) či 1-3 měsíční stáž. Informace jsou také k nalezení na webových stránkách Francouzského institutu.


„European Integration Summer School“ v Norsku

University of Agder, Kristiansand nabízí především studentům magisterského studia relevantních oborů dva letní kurzy a podzimní online kurz. Velkou výhodou je, že není vyžadováno žádné školné. Přihlášky zasílejte od 1. ledna do 1. března 2017.


KURZ I: History, Institutions, and Politics of European Integration (27. června – 14. července 2017).

KURZ II: The European Union n Crisis: Differenciation or Disintegration? (18. července – 4. srpna 2017).


Více informací, podmínky a online přihlášku naleznete přímo na: www.uia.no/eiss.


Nabídka postdoktorských výzkumných pobytů na Harvardově univerzitě, Center for European Studies

Nabídka postdoktorských výzkumných pobytů na Harvardově univerzitě, Center for European Studies, v oborech zkoumajících z různých hledisek Evropu a transatlantické vztahy, včetně možnosti získání postgraduálního stipendia. Termín pro podání přihlášek je 15. leden, více podrobností zde.


Termíny uzávěrky stipendijních nabídek v rámci národních oboustranných smluv jsou již 15. 12. 2016

Termín uzávěrky o stipendium do jedné z níže uvedených zemí je již 15. 12. 2016. Pro více informací klikněte na danou zemi:Veškeré informace najdete také přímo na webové stránce http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/ - Mezinárodní smlouvy – VŠ stipendia.


Zahraniční stáž ve Velké Británii

MM Barcoding (společnost sídlící v St. Helens - mezi Liverpoolem a Manchesterem) nabízí studentům i čestvým absolventům praktickou stáž v oblasti jejich oboru (více níže), kde mohou získat zkušenosti pro svou budoucí kariéru.


Stáž umožní studentům či absolventům prakticky si vyzkoušet nabyté znalosti, zúžit si specializaci a zároveň získat nové kontakty nebo i kredity, pokud stále ještě studují. Je zde i možnost následného výdělku. Stáže se nabízejí v těchto oborech:


 • Finance Department

 • Human Resource Department

 • IT Department

 • Service/Marketing Department

 • Supply Chain


Pro více informací klikněte na tento odkaz: http://www.mmbarcoding.com/internships-2/.

Kontakt: .


Postragudální Stipendium pro studium v Hong Kongu

Research Grants Council of Hong Kong spustilo osmé kolo Hong Kong PhD Fellowship Scheme (the “Scheme”) s cílem přilákat nadané mezinárodní studenty. Postgraduální stipendium je poskytováno na částku HK$20,000 (zhruba US$2,600) a příspěvek na cestovné a konferenci ve výši HK$10,000 (zhruba US$1,300). Pro akademický rok 2017/18 se počítá s udělením 230 stipendií. Deadline pro podání žádosti je 1. prosince 2016.


Bliží informace naleznete v přiloženém letáku či na webové stránce www.rgc.edu.hk/hkphd. Kontaktní email: .


Letní škola European and International Studies 2017

University of Vienna pořádá mezinárodní letní školu European and International Studies 2017 ve městě Strobl na jezeru Wolfgansee. Čtyřtýdenní program zahrnuje široce pojatou nabídku seminářů, jejíž hlavním tématem je Evropa a Evropská unie. Více informací naleznete v brožuře Letní školy, přihlašovacích dokumentech či formuláři pro žádost o stipendium.


Podrobnosti včetně přihlášky lze nalézt na webové stránce: http://shs.univie.ac.at. Pro více informací lze kontaktovat koordinátory letní školy na mailu: .


Studijní a výzkumné pobyty v Izraeli

Dům zahraniční spolupráce, Akademická informační agentura nabízí stipendijní pobyty na základě mezinárodních (bilaterálních)smluv pro absolventy bakalářských studijních programů, studijní, výzkumné nebo přednáškové pobyty pro akademické pracovníky a Letní kursy hebrejštiny.


Nabídka je určena nejen pro humanitní a společenskovědní obory, ale také pro technické a přírodovědné obory. Uzávěrka přihlášek je 25. 11. 2016. Bližší informace naleznete na následujících webových stránkách: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=17.


Termíny pro stipendijní programy a nabídka stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv

Nabídka bilaterálních a multilaterálních stipendijních programů AKTION ČR - RAKOUSKO, CEEPUS, NORSKÉ FONDY a FONDY EHP spravovaných Domem zahraniční spolupráce. V příloze naleznete aktuální Newsletter 4/2016 o nabídce stipendií pro vysokoškolské studenty a akademické pracovníky a o možnostech projektové spolupráce, případně o nabídce podpory pro další pracovníky ve vzdělávání.


Informace o dalších aktivitách a nabídkách, které spravuje Dům zahraniční spolupráce, naleznete na internetových stránkách www.dzs.cz a www.naerasmusplus.cz.


Stipendium pro magisterské studium ve Velké Británii

I

nternetový portál Study Without Borders nabízí studentům Univerzity Karlovy možnost získat stipendium pro magisterské studium ve Velké Británii. Podmínkou je zpracování eseje na téma Vašeho vysněného zahraničního pobytu nebo zahraničního pobytu, který jste už absolvovali. Bližší infromace naleznete na těchto webových stránkách: www.study-without-borders.com/scholarships.Poslední změna: 21. únor 2017 16:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám