Mobilita studentů

Univerzita Karlova nabízí svým studentům zahraniční aktivity v podobě semestrálních nebo ročních studijních pobytů, praktických stáží, letních škol, jazykových kurzů či vědecko-výzkumných cest a tuto nabídku se snaží neustále rozšiřovat.

Mezi tradičně nejvyužívanější mobilitní aktivity patří program Erasmus a výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních a fakultních dohod.


V levém rozcestníku najdete úplnou nabídku zahraničních aktivit a informace o možnostech čerpání stipendií od prestižních organizací, nadací a fondů, včetně Fondu mobility Univerzity Karlovy. Přehled nejen o těchto aktivitách, ale i o všech mezinárodních akcích získáte níže či v Aktualitách pro mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků.Aktuální nabídky:

5 stipendijních míst do Mexika na studijní a výzkumné pobyty

Podrobnosti o stipendiích, podmínky a náležitosti naleznete na odkazu zde


Dokumentace kandidátů musí být odevzdána do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1) nejpozději do 19. září 2017 do 12:00 hod.8měsíční kurz novořečtiny a řecké kultury v Řecku - stipendia Státní stipendijní komise

Řecká Státní stipendijní komise (I.K.Y.) nabízí pro uchazeče ze zemí Evropské unie a několika dalších vyspělých zemí na akademický rok 2017/2018 celkem 50 stipendií umožňujících účast v osmiměsíčním kurzu novořečtiny a řecké kultury („Modern Greek Language and Culture“).

Uchazeči musí zejména splňovat následující požadavky:

- mít státní občanství příslušné země (v daném případě České republiky)

- mít dokončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářské úrovni a být absolventy jiné než řecké univerzity

- nesmějí mít trvalý pobyt v Řecku

- nesmějí mít řecké občanství (ani v případě, že by šlo o dvojí občanství)

- zájemci, kteří již v minulosti získali stipendium I-K.Y., o toto stipendium žádat nemohou

- zájemci, proti nimž je vedeno trestní stíhání, o toto stipendium žádat nemohou

Věkový limit je 40 let.


Výše stipendia činí 150 eur měsíčně, navíc studenti obdrží po příjezdu 200 eur na krytí počátečních výdajů. Kromě toho jim bude poskytnuto ubytování a stravování zdarma a v případě potřeby bezplatná naléhavá lékařská péče („free emergency medical treatment“), přičemž by s sebou měli mít příslušnou kartičku od své zdravotní pojišťovny („European Insurance Illness Card“).

Podrobné informace a formulář přihlášky jsou k dispozici na www.iky.gr (viz Scholarships - Foreign Nationals - Modern Greek Language Courses)

Uzávěrka podávání přihlášek pro akad. rok 2017/2018 je 6. září 2017.


Přihláška včetně všech vyžadovaných dokladů se zasílá na e-mailovou adresu: , kopie přihlášky včetně všech dokladů se zasílá řeckému velvyslanectví v Praze (Na Ořechovce 19, 162 00 Praha 6, na ).


Island - stipendijní nabídky islandského ministerstva školství, vědy a kultury pro studium moderní islandštiny na Islandské universitě (University of Iceland).

Rádi bychom Vás informovali o aktualizaci stipendijní nabídky islandského ministerstva školství, vědy a kultury, které poskytuje každoročně stipendia pro studium moderní islandštiny na Islandské universitě (University of Iceland).

Studium trvá osm měsíců (od 1. září do 30. dubna). O tato stipendia se mohou ucházet zájemci z vybraných zemí včetně České republiky. Celkem bude (pro akademický rok 2018/2019) k dispozici asi 15 stipendií.


Přednostně bude stipendium poskytováno vysokoškolským studentům, kteří již dokončili alespoň jeden nebo dva roky studia a mají určitou znalost islandštiny nebo jiného nordického jazyka.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 1. prosince 2017 (na akademický rok 2018/2019).


Podrobné informace najdete webové stránce DZS


Mexiko - vládní stipendia na Letní kurz jazyka a mexické kultury 2017

Velvyslanectví Mexika v České republice informuje o vypsání vládních stipendií Mexika za účelem realizace Letního kurzu jazyka a mexické kultury 2017, které je k dispozici na následující webové stránce:

https://embamex.sre.gob.mx/republicacheca/index.php/en/la-embajada/becas/441-becas-para-curso-de-verano-de-idioma-y-cultura-mexicana-2017


Dokumentace kandidátů musí být odevzdána na Velvyslanectví Mexika v České Republice (V Jirchářích 151/10, Praha 1) nejpozději do 21. června 2017 do 17:00 hod.


Více informací a seznam požadované dokumentace nalezente zde, formulář ke stažení zde.Stipendia pro magisterské a postgraduální programmy v Soulu

Velvyslanectví ČR v Korejské republice obdrželo nabídku až deseti stipendií pro české studenty (magisterský program a postgraduální pl) v oborech níže:

- Division of Bio-Medical Science & Technology

· Biomedical Engineering, Biological Chemistry, Neuroscience

- Division of Nano & Information Technology

· Human Computer Interaction & Robotics, Nanomaterials Science & Engineering

- Division of Energy & Environmental Technology

· Energy & Environment Engineering


KIST očekává, že ZÚ Soul doporučí studenty do 14. 6.

Vzhledem k uvedenému termínu (pošta do Korejské republiky jde cca týden) je nutné, aby zájemci své materiály doručili přímo ZÚ Soul k rukám pana Svačiny do 9. 6. 2017


Detailní informace lze nalézt zde, Akademická informační agentura bližšími podrobnostmi nedisponuje.


Stipendia kolumbijské vlády pro magisterské, doktorské a specializační studium


Kolumbijská vláda nabízí (v rámci otevřené mezinárodní nabídky) možnost ucházet se o stipendia pro magisterské studium („Maestría“, maximální délka studia 24 měsíců), specializační studium („Especialización“, maximální délka studia 12 měsíců) a doktoranturu („Doctorado“, maximální délka studia 36 měsíců). Studium musí začít v zimním semestru roku 2017, a to ještě v kalendářním roce 2017.


Nutnými podmínkami jsou dokončené pregraduální vysokoškolské vzdělání alespoň na úrovni bakaláře, dobrý studijní prospěch, alespoň 1 rok praxe v daném oboru, dobrá znalost španělštiny doložená složením jazykové zkoušky ELE a příslib přijetí od navrhované kolumbijské vysoké školy. Dolní věkový limit činí 25 let, horní věkový limit 50 let.


Přijatí uchazeči nebudou platit školné a budou pobírat stipendium ve výši 2 213 151 kolumbijských pesos měsíčně, což odpovídá trojnásobku minimální mzdy. Kromě toho obdrží některé příplatky (na počáteční výdaje, na nákup knih) a bude za ně uhrazeno zdravotní pojištění.


Podrobné informace a pokyny včetně seznamu všech vyžadovaných dokladů a příloh, které jsou součástí přihlášky, jsou zveřejněny na webové stránce http://ow.ly/LaLz30aja2Q


Přihlášky musí být předány kolumbijské straně nejpozději do 2. června 2017 prostřednictvím velvyslanectví České republiky v Kolumbii:

Embajada de la República Checa

Edificio AB Proyectos, Calle 98 No. 9A-41, Oficina 602

Bogota

Tel: 0057-1-742 9142

Fax: 0057-1-742 9164

E-mail:

Web: http://www.mzv.cz/bogota/cz


ITÁLIE - stipendia na základě mezinárodní smlouvy

Pro akademický rok 2017/2018 bylo pro Českou republiku vyčleněno 36 měsíců.

Termín podání on-line přihlášek na stránkách MAECI: 10. květen 2017

Informace viz:


Výběrové řízení pořádá MZV Itálie a zájemci mu podávají své žádosti přímo. Plátce stipendia vyžaduje registraci a podání přihlášky on-line.


JAPONSKO - nabídka stipendijních pobytů

– Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku

– Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců


Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku obou typů stipendií s nástupem v roce 2018.


Protože japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) do 19. května 2017 do 12.00 hodin na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.


Bližší informace zde


Stipendium - Wirthův institut - Kanada

Nabídka stipendia k ročnímu stipendijnímu pobytu v Kanadě pro doktorandy, termín pro podání přihlášek: 27. 4. 2017


Wirthův institut kanadské Univerzity v Albertě nabízí roční postgraduální stipendium v akademickém roce 2017/2018, které je určeno studentům/studentkám doktorských studijních programů se specializací v oblasti humanitních a sociálních věd nebo v uměleckých oborech.


Podrobné informace o nabídce včetně postupu podání přihlášky a kontaktních adres jsou k dispozici v angličtině zde: http://www.wirth.ualberta.ca/Awards/Czech.aspx


Zájemci/zájemkyně mohou svou přihlášku, která bude obsahovat požadované náležitosti, zaslat do 27. dubna 2017Slovensko - Nová výzva k podávání žádostí o stipendia na studijní, výzkumné a přednáškové pobyty v akademickém roce 2017/2018

Stipendia jsou určena pro studenty druhého stupně vysokoškolského studia - magisterského a doktorského a pro akademické, výzkumné a umělecké pracovníky z České republiky. Stipendium pokrývá životní náklady na tento pobyt.


O stipendium se mohou ucházet občané České republiky působící v ČR nebo v zahraničí (s výjimkou Slovenska) a zároveň občané dalších vybraných zemí, kteří působí v České republice.


Uzávěrka pro podávání žádostí je 30. 4. 2017 do 16:00 hod.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách DZS7 stipendijních míst k absolvování letního jazykového kursu korejštiny v Korejské republice

Podrobnou informaci o této nabídce najdete na webových stránkách DZS


Termín pro odevzdání přihlášek je 19. dubna 2017 do 12:00 hodin.Severoatlantická aliance (NATO) hledá stážisty

Využijite jedinečnou možnost a staňte se stážistou v jedné z nejvýznamějších mezinárodních organizací.


Termín přihlášek je do: 18. dubna


Veškeré podmínky a online přihlášku najdete zde:

http://www.nato.int/cps/en/natolive/72041.htm

Další informace jsou dostupné na:

http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htmStipendia pro účastníky konference ‘Geist & Gegenwart’ Whitsun Dialogues s hlavním tématem:

Hlavním tématem tohoto ročníku je: Europe.USA.3.0 – Values.Interests.Perspective a koná se v termínu od 31. kvěnta do 2. června 2017 na zámku Seggau (Leibnitz, Rakousko).


Termín přihlášek je do: 31. března 2017


Stipendium Vám zajistí:

- bezplatný vstup na konferenci

- ubytování a stravu


Více informací na: www.pfingstdialog-steiermark.at/en/ nebo přostřednictvím emailu:

Pro podání přihlášky klikněte zde: http://castmk.alpbach.network/gug/


Studijní stipendium GFPS na zimní semestr 2017/18

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.


Termín přihlášek je do: 31. března 2017

Podmínky, které musí uchazeči splňovat:

- student denního studia české VŠ

- věk maximálně 30 let

- zájem o kulturní spolupráci v rámci střední Evropy

- komunikativní znalost německého jazyka (min. B1)

- české občanství


Další podrobnosti na: http://www.gfps.cz/

nebo na letáku zde


Nadace Brücke/Most v Drážďanech - Evropská dobrovolná služba


Nadace Brücke/Most v Drážďanech hledá uchazeče/uchazečky o Evropskou dobrovolnou službu (EDS, program Erasmus+) pro rok 2017/18.


Termín přihlášek je do 31. března 2017.

Více informací v příloženém letáku.

Nabídka nadace


Nabídka stipendií pro studijní program MBA na University of Cyprus

University of Cyprus v Nikósii organizuje magisterský (MBA) studijní program pod názvem University of Cyprus MBA Program, a to na své School of Economics and Management.


Škola nabízí pro akademický rok 2017/2018 celkem 3 stipendia speciálně pro uchazeče z České republiky, z toho 1 stipendium spočívající v úplném prominutí školného a 2 stipendia spočívající v prominutí poloviny školného. Výše školného jinak pro akademický rok 2017/2018 činí 10 250 EUR.


Žadatelé o tato stipendia musí splňovat následující podmínky:

- občanství ČR

- mít vysokoškolský diplom („degree“) u uznávané vysoké školy a výborné studijní výsledky

- mít dobrou znalost angličtiny (v níž je studium vedeno)

- předložit 2 doporučující dopisy od vysokoškolských učitelů („academics“) nebo jiných vhodných osob

- absolvovat úspěšný pohovor („personal interview“)

- mít 3 roky praxe (ve výjimečných případech lze tento požadavek zmírnit)


Dne 13. března (od 17 do 19 hodin) uspořádá univerzita „Den otevřených dveří“, kdy se budou zájemci moci podrobněji seznámit s tímto studijním programem.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 31. března 2017.

Kontakt a bližší informace:

www.mba.ucy.ac.cy


Nabídka stipendijních pobytů v Číně nad rámec mezinárodní smlouvy

Čínská vláda nabízí českým zájemcům stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2017/2018, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2017/2018.


Termín pro odevzdání přihlášek je do 21. února 2017 do 15 hod na MŠMT.


Podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách DZS/AIA


Stipendia francouzské vlády

Francouzské velvyslanectví v České republice nabízí vysokoškolským studentům české národnosti možnost obdržet stipendium francouzské vlády na uskutečnění:


 • výzkumné stáže o délce 1 až 3 měsíců nebo

 • doktorát pod dvojím vedením s francouzskou univerzitou (doctorat en cotutelle)


Žádosti lze podávat do 10. března 2017 a to ve všech vědních oborech (a jejich podoborechú, zejména v následujících oblastech:


 • přírodní vědy a vědy o Zemi

 • exaktní a inženýrské vědy

 • ekonomické a právní vědy

 • humanitní a společenské vědy

 • lékařství


Bližší informace naleznete na Doktorát pod dvojím vedením (Cotutelle) či 1-3 měsíční stáž. Informace jsou také k nalezení na webových stránkách Francouzského institutu.


„European Integration Summer School“ v Norsku

University of Agder, Kristiansand nabízí především studentům magisterského studia relevantních oborů dva letní kurzy a podzimní online kurz. Velkou výhodou je, že není vyžadováno žádné školné. Přihlášky zasílejte od 1. ledna do 1. března 2017.


KURZ I: History, Institutions, and Politics of European Integration (27. června – 14. července 2017).

KURZ II: The European Union n Crisis: Differenciation or Disintegration? (18. července – 4. srpna 2017).


Více informací, podmínky a online přihlášku naleznete přímo na: www.uia.no/eiss.


Nabídka postdoktorských výzkumných pobytů na Harvardově univerzitě, Center for European Studies

Nabídka postdoktorských výzkumných pobytů na Harvardově univerzitě, Center for European Studies, v oborech zkoumajících z různých hledisek Evropu a transatlantické vztahy, včetně možnosti získání postgraduálního stipendia. Termín pro podání přihlášek je 15. leden, více podrobností zde.


Termíny uzávěrky stipendijních nabídek v rámci národních oboustranných smluv jsou již 15. 12. 2016

Termín uzávěrky o stipendium do jedné z níže uvedených zemí je již 15. 12. 2016. Pro více informací klikněte na danou zemi:Veškeré informace najdete také přímo na webové stránce http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/ - Mezinárodní smlouvy – VŠ stipendia.


Zahraniční stáž ve Velké Británii

MM Barcoding (společnost sídlící v St. Helens - mezi Liverpoolem a Manchesterem) nabízí studentům i čestvým absolventům praktickou stáž v oblasti jejich oboru (více níže), kde mohou získat zkušenosti pro svou budoucí kariéru.


Stáž umožní studentům či absolventům prakticky si vyzkoušet nabyté znalosti, zúžit si specializaci a zároveň získat nové kontakty nebo i kredity, pokud stále ještě studují. Je zde i možnost následného výdělku. Stáže se nabízejí v těchto oborech:


 • Finance Department

 • Human Resource Department

 • IT Department

 • Service/Marketing Department

 • Supply Chain


Pro více informací klikněte na tento odkaz: http://www.mmbarcoding.com/internships-2/.

Kontakt: .


Postragudální Stipendium pro studium v Hong Kongu

Research Grants Council of Hong Kong spustilo osmé kolo Hong Kong PhD Fellowship Scheme (the “Scheme”) s cílem přilákat nadané mezinárodní studenty. Postgraduální stipendium je poskytováno na částku HK$20,000 (zhruba US$2,600) a příspěvek na cestovné a konferenci ve výši HK$10,000 (zhruba US$1,300). Pro akademický rok 2017/18 se počítá s udělením 230 stipendií. Deadline pro podání žádosti je 1. prosince 2016.


Bliží informace naleznete v přiloženém letáku či na webové stránce www.rgc.edu.hk/hkphd. Kontaktní email: .


Letní škola European and International Studies 2017

University of Vienna pořádá mezinárodní letní školu European and International Studies 2017 ve městě Strobl na jezeru Wolfgansee. Čtyřtýdenní program zahrnuje široce pojatou nabídku seminářů, jejíž hlavním tématem je Evropa a Evropská unie. Více informací naleznete v brožuře Letní školy, přihlašovacích dokumentech či formuláři pro žádost o stipendium.


Podrobnosti včetně přihlášky lze nalézt na webové stránce: http://shs.univie.ac.at. Pro více informací lze kontaktovat koordinátory letní školy na mailu: .


Studijní a výzkumné pobyty v Izraeli

Dům zahraniční spolupráce, Akademická informační agentura nabízí stipendijní pobyty na základě mezinárodních (bilaterálních)smluv pro absolventy bakalářských studijních programů, studijní, výzkumné nebo přednáškové pobyty pro akademické pracovníky a Letní kursy hebrejštiny.


Nabídka je určena nejen pro humanitní a společenskovědní obory, ale také pro technické a přírodovědné obory. Uzávěrka přihlášek je 25. 11. 2016. Bližší informace naleznete na následujících webových stránkách: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=17.


Termíny pro stipendijní programy a nabídka stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv

Nabídka bilaterálních a multilaterálních stipendijních programů AKTION ČR - RAKOUSKO, CEEPUS, NORSKÉ FONDY a FONDY EHP spravovaných Domem zahraniční spolupráce. V příloze naleznete aktuální Newsletter 4/2016 o nabídce stipendií pro vysokoškolské studenty a akademické pracovníky a o možnostech projektové spolupráce, případně o nabídce podpory pro další pracovníky ve vzdělávání.


Informace o dalších aktivitách a nabídkách, které spravuje Dům zahraniční spolupráce, naleznete na internetových stránkách www.dzs.cz a www.naerasmusplus.cz.


Stipendium pro magisterské studium ve Velké Británii

I

nternetový portál Study Without Borders nabízí studentům Univerzity Karlovy možnost získat stipendium pro magisterské studium ve Velké Británii. Podmínkou je zpracování eseje na téma Vašeho vysněného zahraničního pobytu nebo zahraničního pobytu, který jste už absolvovali. Bližší infromace naleznete na těchto webových stránkách: www.study-without-borders.com/scholarships.Poslední změna: 16. srpen 2017 09:43 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám