PRVOUK - Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

Obecné informace o programech PRVOUK

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) sloužily v období let 2012–2016 k institucionální podpoře rozvoje vědy na UK. Byly připraveny v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na roky 2011–2015 a představovaly reakci na změny podmínek institucionálního financování vědy a výzkumu v České republice. Financovány byly z prostředků, které stát poskytoval univerzitě jako institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.


Programy se řídily Zásadami, které byly vyhlášeny opatřením rektora č. 20/2011 poté, co byly projednány s děkany dne 28. listopadu 2011, ve Vědecké radě UK dne 1. prosince 2011 a v Akademickém senátu UK dne 2. prosince 2011. Cílem programů bylo zajistit, aby institucionální financování podle nového mechanismu vedlo nejen k udržení předchozího vědeckého výkonu a kvality, ale zejména k jejich dalšímu zlepšování, a to jak v národním, tak především v mezinárodním měřítku.


Každý program byl věnován jedné "vědní oblasti" - širšímu vědnímu oboru nebo mezioborové problematice. Společně pokrývaly všechny hlavní vědní oblasti provozované na UK, od věd humanitních a společenských přes lékařské až po přírodní. Mnohé z programů navázaly na předchozí úspěšně řešené výzkumné záměry.


Programy se uskutečňovaly na všech sedmnácti fakultách a také ve čtyřech vysokoškolských ústavech UK – CERGE, Centru pro teoretická studia, Ústavu dějin a archivu UK a Centru pro otázky životního prostředí. Na některých programech se společně podílelo více fakult či VŠ ústavů. Účastníky programů byly zejména akademičtí a vědečtí pracovníci UK a studenti doktorských, magisterských, příp. i bakalářských studijních programů. Každý program řídila rada v čele s koordinátorem; členy rady byli akademičtí a vědečtí pracovníci, kteří v dané vědní oblasti dosáhli mezinárodně uznávaných výsledků.


Strukturu PRVOUK obsahující 48 programů schválila 1. března 2012 Vědecká rada UK (poslední program měl pořadové číslo 49, neboť programy č. 15 a 16 byly v průběhu příprav sloučeny). Samotné programy schválila Vědecká rada UK dne 28. června 2012 a téhož dne byly rektorem UK oficiálně vyhlášeny.1


Přehled vyhlášených programů ("struktura PRVOUK") je k dispozici na samostatné stránce. Bližší informace o jednotlivých programech jsou zveřejněny v systému WhoIs NT.


Přehled termínů jednání rad PRVOUK


Často kladené otázky k programům PRVOUKAktuality

Závěrečné zprávy o uskutečňování programů PRVOUK

V souladu s čl. 6 odst. 4 Zásad PRVOUK budou závěrečné zprávy o realizaci programů PRVOUK předkládány do šesti měsíců od ukončení realizace programu, tj. do 30. 6. 2017. Bližší instrukce budou zveřejněny v prvním čtvrtletí roku 2017.


Programy Progres

V souladu s materiálem Návrh struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017, schváleným dne 22. 1. 2016 Akademickým senátem UK a dne 28. 1. 2016 Vědeckou radou UK, byly programy PRVOUK, jejichž realizace skončila k 31. 12. 2016, nahrazeny od 1. 1. 2017 novými programy, nesoucími název "Progres". Více informací na samostatné stránce věnované těmto programům.


Prezentace programů PRVOUK

Ve dnech 6., 13. a 20. června 2016 proběhly v historické budově Karolina a dne 9. 6. 2016 na Lékařské fakultě v Hradci Králové prezentace 14 z celkových 48 programů PRVOUK. Více informací vč. prezentací ve formátu pdf/ppt na samostatné stránce.Archiv aktualitDokumenty ke stažení

Změna Zásad PRVOUK (opatření rektora č. 8/2013)

Zásady PRVOUK, původní znění (opatření rektora č. 20/2011)

Důvodová zpráva k věcnému záměru PRVOUK

Metodická informace k provádění evidence osob zúčastněných na programech PRVOUK (verze 2.0)

Specializované číslo univerzitního časopisu Forum věnované programům PRVOUK (číslo 1/2013, sešit č. 25)


Starší dokumenty naleznete v archivu dokumentů ke stažení.
Poznámky

1

Výjimkou je program P38, který byl Vědeckou radou UK schválen 4. října 2012 a rektorem vyhlášen 19. října 2012.


Poslední změna: 16. únor 2017 14:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám