PRVOUK - Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

Obecné informace o programech PRVOUK

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) slouží od roku 2012 k institucionální podpoře rozvoje vědy na UK. Byly připraveny v souladu s Dlouhodobým záměrem UK na roky 2011–2015 a představují reakci na změny podmínek institucionálního financování vědy a výzkumu v České republice. Financovány jsou z prostředků, které stát poskytuje univerzitě jako institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.


Programy se řídí Zásadami, které byly vyhlášeny opatřením rektora č. 20/2011 poté, co byly projednány s děkany dne 28. listopadu 2011, ve Vědecké radě UK dne 1. prosince 2011 a v Akademickém senátu UK dne 2. prosince 2011. Cílem programů je zajistit, aby institucionální financování podle nového mechanismu vedlo nejen k udržení dosavadního vědeckého výkonu a kvality, ale zejména k jejich dalšímu zlepšování, a to jak v národním, tak především v mezinárodním měřítku.


Každý program je věnován jedné "vědní oblasti" - širšímu vědnímu oboru nebo mezioborové problematice. Společně pokrývají všechny hlavní vědní oblasti provozované na UK, od věd humanitních a společenských přes lékařské až po přírodní. Mnohé z programů navazují na předchozí úspěšně řešené výzkumné záměry.


Programy se uskutečňují na všech sedmnácti fakultách a také ve čtyřech vysokoškolských ústavech UK – CERGE, Centru pro teoretická studia, Ústavu dějin a archivu UK a Centru pro otázky životního prostředí. Na některých programech se společně podílí více fakult či VŠ ústavů. Účastníky programů jsou zejména akademičtí a vědečtí pracovníci UK a studenti doktorských, magisterských, příp. i bakalářských studijních programů. Každý program řídí rada v čele s koordinátorem; členy rady jsou akademičtí a vědečtí pracovníci, kteří v dané vědní oblasti dosáhli mezinárodně uznávaných výsledků.


Strukturu PRVOUK obsahující 48 programů schválila 1. března 2012 Vědecká rada UK (poslední program má pořadové číslo 49, neboť programy č. 15 a 16 byly v průběhu příprav sloučeny). Samotné programy schválila Vědecká rada UK dne 28. června 2012 a téhož dne byly rektorem UK oficiálně vyhlášeny.1


Přehled vyhlášených programů ("struktura PRVOUK") je k dispozici na samostatné stránce. Bližší informace o jednotlivých programech jsou zveřejněny v systému WhoIs NT.


Přehled termínů jednání rad PRVOUK naleznete na samostatné stránce.


Další informace o programech PRVOUK jsou k dispozici na stránce často kladených otázek.


Aktuality

Archiv aktualit


Dokumenty ke stažení

Změna Zásad PRVOUK (opatření rektora č. 8/2013)

Zásady PRVOUK, původní znění (opatření rektora č. 20/2011)

Důvodová zpráva k věcnému záměru PRVOUK

Metodická informace k provádění evidence osob zúčastněných na programech PRVOUK (verze 2.0)

Specializované číslo univerzitního časopisu Forum věnované programům PRVOUK (číslo 1/2013, sešit č. 25)


Starší dokumenty naleznete v archivu dokumentů ke stažení.


Poznámky

1

Výjimkou je program P38, který byl Vědeckou radou UK schválen 4. října 2012 a rektorem vyhlášen 19. října 2012.


Poslední změna: 27. květen 2016 13:59
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3–5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208

Jak k nám