Meziuniverzitní dohody

Informace pro vyjíždějící vědecko-pedagogické pracovníky

Univerzita Karlova má ve většině meziuniverzitních dohod zakotvenu mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků. Tyto dohody umožňují krátkodobé (jedno- až třítýdenní) výzkumné, studijní a přednáškové pobyty vědecko-pedagogických pracovníků. V jejich rámci mohou uskutečnit krátkodobý studijní či výzkumný pobyt i studenti doktorského studijního programu (Ph.D. studenti).


Bližší informace o meziuniverzitních dohodách, které má Univerzita Karlova uzavřeny se zahraničními partnerskými univerzitami, naleznete zde: seznam meziuniverzitních dohod seznam meziuniverzitních dohod.


Před výjezdem:

Pokud chcete na základě vybrané dohody realizovat výzkumný, studijní nebo přednáškový krátkodobý pobyt na zahraniční partnerské univerzitě, je třeba, abyste si stanovili konkrétní náplň zahraničního pobytu, předem si ji projednali se svým zahraničním akademickým partnerem a přijímajícím pracovištěm. K těmto pobytům se můžete přihlásit tak, že si vyplníte formulář žádosti o akademickou mobilitu vždy na následující kalendářní rok k níže uvedenému termínu.

Informace pro vyjíždějící vědecko-pedagogické pracovníky:

Podmínky pro nominaci:

- 1. vyplněný formulář žádosti o akademickou mobilitu ve dvou provedeních

- 2. zvací dopis vědeckého partnera

Pokud chcete na základě vybrané dohody realizovat výzkumný, studijní nebo přednáškový krátkodobý pobyt na zahraniční partnerské univerzitě, je třeba, abyste si stanovili konkrétní náplň zahraničního pobytu, a předem ji projednali se svým zahraničním akademickým partnerem a přijímajícím pracovištěm.

Termín pro odevzdání přihlášek na kalendářní rok 2018:

· na všechny zahraniční partnerské univerzity je termín do 15. listopadu 2017

· pobyty vědeckých pracovníků do mimoevropských zemí je možno projednat individuálně kdykoliv během roku.

Vyplněný pracovní program a zvací dopis odevzdáte na zahraničním oddělení Vaší fakulty k dřívějšímu termínu, který si stanoví každá fakulta sama.


Zahraniční oddělení fakult předají k výše uvedenému datu seznam osob nominovaných za svou fakultu (vč. jejich pracovních programů a zvacích dopisů) Odboru zahraničních vztahů rektorátu (dále jen OZV RUK).

Prorektor pro zahraniční styky a mobilitu Univerzity Karlovy jednotlivé žádosti posoudí a vybrané kandidáty nominuje na partnerské univerzity společně s žádostí o jejich přijetí. O přijatých nominacích informuje OZV RUK zahraniční oddělení příslušných fakult, které Vás posléze vyzve k dojednání konkrétního termínu pobytu s Vaším zahraničním partnerem. O dojednaném termínu budete informovat OZV RUK.

Finanční zajištění pobytu:

Ve většině meziuniverzitních dohod je zakotveno, že vysílající univerzita může přispět na cestovné a hostitelská univerzita převezme pobytové náklady (tj. ubytování a diety). Toto ustanovení se vždy řídí aktuálními finančními možnostmi obou univerzit.

V případě, že zahraniční univerzita nemá dostatečné finanční prostředky k uhrazení Vašich pobytových nákladů nebo je může uhradit jen částečně, musíte si najít jiné zdroje (do)financování.

Po návratu:

Do 14 dnů po návratu ze zahraničního pobytu máte za povinnost předložit zprávu ze zahraniční cesty na zahraniční oddělení své fakulty, které kopii této zprávy postoupí na OZV RUK.Poslední změna: 4. září 2017 10:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám