Cena Wernera von Siemense


Cena Wernera von Siemense se koná ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.


Cílem udělování Ceny Wernera von Siemense je, kromě motivování mladých talentů a upevňování pozitivního vztahu jejich i širší veřejnosti k vědě, především snaha dostat poznatky co nejrychleji do praxe. Vítězné absolventské práce, a ostatně nejen ty, jsou tradičně na velmi vysoké úrovni a často bývají součástí širší badatelské činnosti. Druhá rovina ceny spočívá v oceňování pedagogů. To přispívá ke zvýšení celkové prestiže učitelského povolání a snaze poukázat na mnohdy velmi dobrou spolupráci mezi univerzitami a akademiky samotnými.


Finanční odměna není jediná, kterou vítězové této soutěže získávají. Kromě symbolu prestiže, který z titulu vítěze plyne, a cenných kontaktů z řad akademické obce, získávají také unikátní pamětní medaili. Medaile je výtvorem akademického sochaře Zděňka Kolářského a vznikla k příležitosti 110. výročí úmrtí zakladatele firmy – Wernera von Siemense (1816–1892). Medaile v sobě snoubí inovativnost a preciznost práce, čímž odkazuje na samotného zakladatele společnosti Siemens. Právě odkaz zakladatele, který se nebál jít proti proudu, nedal se odradit, ale zároveň dbal na technologickou preciznost a inovativní výzkum, prostupuje vizí a duchem celé soutěže.


Cena se uděluje v těchto kategoriích:


  • Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

  • Nejvýznamnější výsledek vývoje /inovace

  • Nejlepší pedagogický pracovník

  • Nejlepší diplomová práce

  • Nejlepší disertační práce


Do prvních tří kategorií navrhuje účastníky rektor nebo prorektor univerzity, do dalších kategorií se autoři prací přihlašují sami.

Termín dodání návrhů na RUK

1. listopad 2017

Termín dodání na Siemens

27. listopad 2017

Poslední změna: 3. květen 2017 12:20 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám