Program reprodukce majetku

Programem reprodukce dlouhodobého majetku Univerzity Karlovy se v souladu s ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, rozumí soubor věcných, časových a finančních podmínek pro pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku univerzity, jeho údržbu a opravy.


Úkolem reprodukce majetku univerzity je vytváření podmínek pro realizaci cílů výchovy a vzdělávání. Reprodukce majetku spočívá v účelovém vkládání finančních prostředků do aktivit s cílem získat nové kapacity, případně provádět jejich rekonstrukci, modernizaci, opravy, údržbu a zajistit vybavenost.


Programem reprodukce majetku (za účasti státního rozpočtu na financování programu) pro rok 2013 je končící program 133 210 a nový program 133 21E.


Dokumentace programů 133 21E a 133 210

Program 133 210 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Program 133 21E (Subtitul programu 133 210) - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Univerzity Karlovy


stránka o dokumentaci programů

Legislativa

Legislativa související s problematikou výstavby, její přehled


stránka legislativy

Ostatní informace

Další informace týkající se výstavby


stránka ostatních informací
Poslední změna: 12. listopad 2014 15:16 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám