Na Univerzitu Karlovu putuje hned osm cen MŠMT

Ve středu 29. listopadu byly v Senátu Parlamentu České republiky předány z rukou ministra školství prof. Stanislava Štecha ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2017. Ocenění směřovala i na Univerzitu Karlovu.


Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za posledních pět let (udělována od roku 1991) obdržel prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSC., z katedry fyziky povrchu a plazmatů na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Prof. Matolín cenu obdržel za průlomovou inovaci v oblasti vodíkových palivových článků.


„Je autorem mezinárodních patentů a jeho tým publikoval výsledky výzkumu v řadě významných světových časopisů. Během své kariéry získal významná zahraniční ocenění, například čestný doktorát na Université Blaise Pascal ve Francii, která je jeho vášní. Od roku 2002 je též rytířem Řádu akademických palem,“ uvedl mimo jiné v rozsáhlém výčtu úspěchů prof. Tomáš Zima, rektor UK. Pod vedením prof. Matolína byla vybudována velká výzkumná infrastruktura, jejíž součástí je i optická dráha materiálového výzkumu na synchrotronu Elettra v Terstu. „Je mi ctí, že mu mohu poděkovat za významný přínos rozvoji fyziky povrchů nejen v ČR, ale i ve světě,“ řekl v závěru svého vystoupení rektor Zima.


Podle prof. Matolína je důležité, že výsledky dosažené ve výzkumu jeho týmu se podařilo zužitkovat v praxi: „Snad se nám podařilo přesvědčit nevěřící z oblasti byznysu a průmyslu, kteří se mnohdy na výzkum dívají velice kriticky, protože je finančně nákladný a peníze z něj nepadají okamžitě,“ řekl oceněný fyzik, který neopomněl poděkovat svým kolegům, domovské fakultě a manželce, která je zároveň jeho kolegyní: „Díky ní nemá naše bádání destruktivní vliv na náš rodinný život.“.


Jeho cena však nebyla zdaleka jedinou, kterou si zástupci UK ze slavnostního podvečera v Senátu odnesli.


· Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů získali:


bakalářský program – Bc. Jana Simonová, PřF UK; Bc. Barbora Vacková, FF UK


magisterský program – MUDr. Karel Kieslich, 3. LF UK


doktorský program – Mgr. Matěj Moravčík a Mgr. Martin Schmid, MF UK


mimořádné činy – Jáchym Weisner, LF UK v Plzni


· Cenu Františka Běhounka za popularizaci české vědy získal:


Prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D., vedoucí katedry mikroekonomie, FSV UK


· Cenu Milady Paulové ženě-vědkyni za celoživotní přínos vědě a mimořádný přínos rozvoji daného oboru – za rok 2017 v oblasti klinické medicíny získala:


Prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA, přednostka Ústavu imunologie, 2. LFAutor: Marcela Uhlíková

Datum: 29. 11. 2017

Poslední změna: 30. listopad 2017 10:50 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám