Aktuality pro zpracovatele

POZVÁNKA NA METODICKÉ SEMINÁŘE K PŘÍPRAVĚ NOVÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ


Vážené kolegyně, Vážení kolegové,


na základě dosavadních diskusí u malých kulatých stolů k přípravě nových studijních programů připravujeme tři metodické semináře na UK (FF – modrá posluchárna):


 1. 1. 11. 2017 (středa), 10:00 hod, Modrá posluchárna: příprava studijních programů - vyplňování formulářů návrhu studijního programu a žádosti o akreditaci.


  Určeno především zpracovatelům akreditací, administrátorům žádostí a dalším zájemcům (osobám zodpovědným za vytvoření dokumentace).

 2. 7. 11. 2017 (úterý), 10:00 hod, Modrá posluchárna: příprava studijních programů - struktura studijních plánů bakalářských a magisterských studijních programů.


  Určeno garantům studijních programů/oborů, uvažovaným garantům nových studijních programů, zpracovatelům žádostí a dalším zájemcům

 3. 27. 11. 2017 (pondělí), 10:00 hod, Modrá posluchárna: příprava doktorských studijních programů.


  Určeno garantům studijních programů/oborů, uvažovaným garantům nových studijních programů, zpracovatelům žádostí a dalším zájemcům. 

 4. 6. 12. 2017 (středa) od 10:00 Modrá posluchárna – elektronizace formulářů pro přípravu SP v rámci SIS


  Určeno garantům studijních programů/oborů, uvažovaným garantům nových studijních programů, zpracovatelům žádostí a dalším zájemcům.Dovolujeme si Vás a další zájemce z řad Vašich kolegů, kteří se budou na tvorbě studijních programů a jejich dokumentace podílet, na tyto semináře srdečně pozvat. Zároveň Vás tímto velmi prosíme o zprostředkování tohoto pozvání i ostatním pracovníkům fakulty, pro které by mohly být semináře přínosné.


Budeme vděčni za Vaše případné náměty, otázky a okruhy problémů k přípravě nových SP.


Metodiku k tvorbě nových SP je možné najít na webu UK pod záložkou „ZAMĚSTNANCI“, „Příprava studijních programů“.


Prosíme o nahlášení orientačního počtu účastníků za Vaši fakultu vždy nejpozději 2 pracovní dny před konáním příslušného semináře.


S pozdravem a velkým díky za spolupráci.


Vojtěch Tomášek,

Oddělení koncepce a akreditací RUKPoslední změna: 22. leden 2018 00:20 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám