Japonsko

Studium v Japonsku


V rámci meziuniverzitních dohod můžete vycestovat také do Japonska. Spolupráce s japonskými univerzitami je určena především studentům japonských studií FF. Pokud ale participují na dohodě i jiné fakulty, ověřte si na webu partnerské japonské univerzity, zda je možné studovat jako výměnný student v anglickém jazyce. V případě, že ano, pak kontaktujte nejlépe partnerskou univerzitu s dotazem, zda mohou Váš studijní záměr přijmout. V případě, že zahraniční univerzita Vámi požadované kurzy či vědeckou stáž může nabídnout, kontaktujte zahraniční odbor rektorátu.


Na většině japonských univerzit je možné se zapojit spolu s podáváním přihlášky do výběrového řízení na následující stipendia:


Mombukagakusho (MEXT), což je velmi prestižní vládní stipendium udělované studentům v magisterském a doktorském studijním programu. O jeho přidělení rozhoduje japonské ministerstvo školství. Výše tohoto stipendia je různá. Pohybuje se kolem 120 000 JPY.


Dále je to JASSO stipendium, což je polovládní stipendium, o které podává návrh japonská univerzita.Vetsinou je dle dohod nabízena UK možnost přihlásit do soutěže o stipendium jednoho studenta za celou UK.


Kobe University, Kobe

University of Tsukuba, Tsukuba

Waseda University, Tokyo

Tokyo University for Foreign Studies, Tokyo

Doshisha University, Kyóto

Ritsumeikan University, Kyóto

Kobe University, Kobe

http://www.kobe-u.ac.jp/en/


Participující fakulty: FF, FSV, PF. Dohoda je využívána především FF k podpoře výuky japonského jazyka

Počet míst: 3 roční nebo 6 semestrálních pobytů


 • školné: odpuštěno

 • stipendium: JASSO (1 uchazeč), HUMAP, Kobe

 • zdravotní pojištění: povinné

 • ubytování: zajištěno přijímající univerzitou, hrazeno studentem

 • jazyková zkouška: ne


Webové stránky pro studentskou výměnu:

životní náklady

Information for Exchange Program


V případě, že je student na zahraniční univerzitu vybrán, je nominovám univerzitním kooridnátorem UK, který rovněž zašle e-mailem i veškeré potřebné dokumenty.


Termíny pro zaslání dokumentů uni.koordinátorem e-mailem:

 • 1. května (October enrollment)

 • 1. listopadu (April enrollment)

 • 5. dubna pro letní školu v červenci

Studenti dodají na rektorát veškeré potřebné dokumenty k odeslání min 14 dnů před stanovaným termínem.

University of Tsukuba, Tsukuba

http://www.tsukuba.ac.jp


Participující fakulty: FF, PF, FSV

Počet míst: 3 semestrální nebo roční pobyty


 • školné: odpuštěno

 • stipendium: poskytováno přijímající univerzitou, viz brožury ke stažení

 • zdravotní pojištění: povinné

 • ubytování: zajištěno přijímající univerzitou, hrazeno studentem

 • jazyková zkouška: IELTS/TOEFL


Webové stránky pro studentskou výměnu:

základní info pro výměnné studenty

application guide for Short-Term Exchange Programs 2017-2018

brožury pro mezinárodní studenty ke stažení zde


Univerzitní koorodinátor provede nominaci zasláním xls souboru. Zárověň mu studenti dodají veškeré potřebné dokumenty v tištěné podobě, a to nejpozději 3 týdny před termínem pro doručení na zahraniční univerzitu.


Termíny pro zaslání kompletní přihlášky univerzitním koordinátorem poštou:

 • 30. dubna - Fall semester 2017 (Start from 1st October)

 • 30. listopadu - Spring semester (start from April 1)

Waseda University, Tokyo

https://www.waseda.jp/


Participující fakulty: FF, PF, FSV

Počet míst: 2 roční nebo 4 semestrální pobyty


 • školné: odpuštěno

 • stipendium: ne

 • zdravotní pojištění: povinné

 • ubytování: zajištěno přijímající univerzitou, hrazeno studentem

 • jazyková zkouška: IELTS/TOEFL


Webové stránky pro studentskou výměnu:

Application intructions

Information Sheet - konkatní údaje, ak. kalendář, termíny, víza, ubytování, stipendia, pojištění, životní náklady

Application Requirements and Restrictions for Exchange Students - kurzy, včetně jazykových požadavků

List of Documents to be uploaded


V případě, že je student na zahraniční univerzitu vybrán, obdrží z rektorátu odkaz na online přihlášku, kterou vyplní. Zároveň nahraje příslušné dokumenty a vytiskne potvrzení o jejich odeslání. Toto potvrzení předá na rektorát, aby bylo spolu s ostatními dokumenty (5 ID Photographs, COE Application form, “Written oath for defraying Expenses” (if student is not covering his/her expenses), Official Bank Balance Certificate of the person covering the student’s expenses, or Certificate of Scholarship) zasláno poštou a doručeno do stanoveného termínu.


Termíny pro doručení dokumentů na partnerskou univerzitu:

 • 1. března pro ZS

 • 20. listopadu pro LS

 • 16. února pro MEXT stipendium v případě nástupu na podzim (pouze undergraduate studenti se specializací na japonská studia)

Studenti dodají na rektorát veškeré potřebné dokumenty k odeslání min 3 týdny před stanovaným termínem.

Tokyo University for Foreign Studies (TUFS), Tokyo

 http://www.tufs.ac.jp


Participující fakulty: FF, FSV

Počet míst: 2 roční pobyty


S touto unuiverzitou probíhá spolupráce zejména s FF, kdy jsou uskutečňovány výměnné roční studentské pobyty. Nabídka je vhodná pro studenty japanologie, ale je možné, akceptovat také studenty FSV, kteří se mohou přihlásit do anglicky vyučovaného programu tzv. ISEPTUFS (International Student Exchange Program of TUFS). Většinou UK dostane nabídku k obsazení jednoho místa do programu ISEPTUFS a jednoho místa pro japanology.


 • školné: odpuštěno

 • stipendium

 • zdravotní pojištění: povinné

 • ubytování: zajištěno přijímající univerzitou, hrazeno studentem. v případě obsazenosti nutné najít ubytování v soukromí (60,000~70,000 Yen/měsíc)

 • jazyková zkouška: IELTS/TOEFL


Webové stránky pro studentskou výměnu:

http://www.tufs.ac.jp/english/intlaffairs/

application procedure

ISEPTUFS obecně,

Immigration Information for Exchange Students

Information Sheet


V případě, že je student na zahraniční univerzitu vybrán, je nominovám univerzitním kooridnátorem UK. Ten na základě nominace obdrží z TUFS odkaz na oline přihlášku, který zašle studentovi. Student spolu s přihláškou nahraje veškeré potřebné dokumenty.


Termíny pro nominaci:

 • 30.9. pro April Entry

 • 31.1. pro October Entry


Termíny pro vyplnění online přihlášky studentem:

 • 30.11. pro April Entry

 • 31.3. pro October Entry

Doshisha University, Kyóto

https://www.doshisha.ac.jp/en/


Participující fakulty: FF, FSV

Počet míst: 1 roční pobyt


Univerzita obvykle přijímá 1 studenta ke kompletnímu magisterskému nebo doktorskému studiu, tedy na cca 2 - 3 roky, s možností získání titulu. Vybraný student může získat buď stipendium japonského Ministerstva školství MEXT nebo stipendium univerzity JASSO. Nabídka je určena pro studenty japanologie. Je možné, aby vyjel i student FSV s tím, že platí nezbytnost dotazu s dostatečným předstihem, zda univerzita požadované kurzy může nabídnout v AJ. Pokud však již jeden student z UK na Doshisha University ještě pobývá, univerzita dalšího studenta z UK nepřijímá.


 • školné: odpuštěno

 • stipendium: JASSO nebo MEXT

 • zdravotní pojištění: povinné

 • ubytování: zajištěno přijímající univerzitou, hrazeno studentem

 • jazyková zkouška: IELTS/TOEFL


Webové stránky pro studentskou výměnu:

In Japanese: http://intad.doshisha.ac.jp/exchange/exchange.html

In English: http://intad.doshisha.ac.jp/en/exchange/exchange.html

Information Sheet


Termíny pro vyplnění online přihlášky studentem:

 • 31. března pro zimní semestr (October - January)

 • 10. listopadu pro letní semestr (April - July)

Ritsumeikan University, Kyóto

http://en.ritsumei.ac.jp/


Participující fakulty: FF, FSV, PedF

Počet míst: 1 roční pobyt nebo 2 semestrální


 • školné: odpuštěno

 • stipendium: ne

 • zdravotní pojištění: povinné

 • ubytování:

 • jazyková zkouška: IELTS/TOEFL


Webové stránky pro studentskou výměnu:

Information sheet

Exchange students

Pamphlet

Course catalogue

Application requirements

How to apply


V případě, že je student na zahraniční univerzitu vybrán, je nominovám univerzitním kooridnátorem UK, který elektronicky zašle veškeré potřebné dokumenty. Je potřeba, aby je studenti doložili na zahraniční oddělení rektorátu alespoň 2 týdny před stanoveným deadlinem.


Termíny pro vyplnění online přihlášky studentem:

 • September 15 - October 31 (for spring semester)

 • March 31 (for winter semester)

Výběrové řízení

Pokud se chcete přihlásit do výběrového řízení na pobyt v rámci meziuniverzitních dohod, pak je to možné většinou jednou ročně, kdy se vyhlašuje na každý semestr výběrové řízení. Musíte projít předvýběrem na své domovské fakultě, kde také odevzdáte svou přihlášku. Termín pro její odevzdání si každá fakukulta stanoví sama. V případě kladného výběru Vás fakulta doporučí do celouniverzitního výběru rektorátu UK.


Termín pro předání přihlášek na rektorát je stanoven:

 • pro ZS na 15.11.

 • pro LS na 15.5.

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti předem vyhledají na internetových stránkách univerzity. Vybraní studenti budou osloveni, aby vyplnili přihlášku a dodali další požadované dokumenty (doklad o dostatečném finančním krytí, příp. očkování apod.)


Po obdržení přihlášek partnerská univerzita zváží, zda nominované studenty UK přijme.


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ


 • CV v AJ v rozsahu 1 - 2 strany

 • Motivační dopis v AJ v rozsahu 1 strany

 • Konkrétní studijní plán v AJ

 • Oficiální doklad o jazykové způsobilosti TOEFL/IELTS, poud je vyžadován.

 • Potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (v AJ)

 • Doporučující dopis - vystaví v AJ vyučující, školitel nebo jiný akademický pracovník k tomu kompetentní.

 • Kopie pasu - jako příloha na samostatném listě

 • Ostatní - je nutné ověřit podle univerzity, zda příslušná fakulta zahraniční univerzity, kam se student hlásí, nemá další specifické požadavky pro přijetí (možno dodat bezprostředně po oznámení výsledků výběrového řízení).

  Studenti doktorského studijního programu dodají k přihlášce do výběrového řízení na RUK příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.

Formát dokumentů

Veškeré dokumenty do výběrového řízení musíte předložit podle výše uvedených dispozic na formátu A4 v nesešité podobě.


Finanční výdaje

Veškeré osobní náklady, jako letenku, víza, ubytování, pojištění, knihy, stravu, neočekávané výdaje a další výdaje, které vzniknou během pobytu, si musíte hradit sami.


Vízum

Do Japonska existuje vízová povinnost. Informace o žádostech o víza je možné najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na webových stránkách každé ze zahraničních univerzit.

Před výjezdem

V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí

Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení.

Po návratu

Po návratu ze studijního pobytu obdrží odbor pro zahraniční vztahy rektorátu od příslušné japonské univerzity doklad o absolvování Vašeho studia v zahraničí. Tento doklad (většinou pod názvem Transcript of Records nebo University Academic Record) Vám bude předán oproti předložení zprávy z pobytu. Zprávu zašlete v elektornické podobě na rektorát. Měla by obsahovat praktické informace využitelné pro další studenty v rozsahu 1 - 2 stran A4. Nejedná se o zprávu totožnou se Závěrečnou zprávou Fondu mobilit. Tato zpráva bude zaslána e-mailem vybraným studentům vyjíždějícm v dalším akademickém roce.

Kontakt

Další informace lze získat na Odboru pro zahraniční vztahy rektorátu - referent:

Ing. Kateřina Brzokoupilová, e-mail: katerina.brzokoupilova@ruk.cuni.cz


Poslední změna: 2. únor 2018 10:51 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám