Švýcarsko

Důležité informace pro výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod!!!


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení.
Studijní pobyty v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce – pravidelná nabídkaJedná se o semestrální studijní pobyty pro studenty a doktorandy, které jsou nasmlouvány na základě meziuniverzitních dohod s Univerzitou Basel a jsou reciproční. Výběrové řízení probíhá na rektorátě UK jednou ročně na jaře.


Nabídka na akademický rok 2018/2019 již uzavřenaUniversität Basel                          - 2 místa semestrální www.unibas.chNabídka na Universität Basel není otevřena pro studenty lékařských fakult.
Podklady k žádosti o studijní pobyt:


·

  • strukturovaný životopis v němčině

  • studijní záměr (motivační dopis) v němčině.

  • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině

  • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

  • potvrzený přehled studijních výsledků v němčině či angličtině  (týká se studentů v magisterských a bakalářských studijních programech)

  • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diploma supplement a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem (pro doktorandy)

 


Všechny podklady je nutno předložit v němčině (či v angličtině, pokud je tak uvedeno) ve dvojím vyhotovení – v jednom originálu a jedné kopii tohoto originálu! Pokud přihlášky nebudou obsahovat požadované podklady, nebude předložený materiál akceptován.Termín pro zaslání přihlášek na univerzitu Basel je 28. březen 2018.


(Rektorátní termín, který platí pro fakulty. Studenti odevzdávají přihlášky k dřívějším termínům na svých fakultách)Výběrové řízení:

Na fakultě probíhá předvýběr kandidátů na studijní pobyty se stanovením pořadí. Konečný výběr studentů provede prorektor pro zahraniční styky a mobilitu na rektorátě. Výběr se uskuteční v průběhu měsíce dubna a fakulty budou poté informovány o výsledcích. Přihlášky vybraných studentů pak budou postoupeny na zahraniční univerzitu, která rozhodne o přijetí nominovaného kandidáta.


Po návratu ze zahraničí předkládají studenti zprávu ze studijního pobytu a Transcript of Records nebo potvrzení o pobytu na adresuBližší informace získají studenti na Odboru zahraničních vztahů rektorátu nebo na webových stránkách zahraničních partnerských univerzit.

Referentka: Mgr. Dita Faifrová

E-mail:


Poslední změna: 21. srpen 2018 10:43 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám