Návod pro uložení kvalifikační práce

Text práce

Následující postupy jsou vhodné pro uložení či export kvalifikační práce ve formátu PDF/A vyžadovaném Opatřením rektora č. 13/2017 - Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací.

Primárně jsou určeny pro uložení či export samotného textu práce, nicméně důrazně doporučujeme jejich využití i v případě tvorby příloh, a to i příloh obrazového chrakteru. Opatření ukládá studentům povinnost odevzdat text kvalifikační práce ve formátu PDF/A, a to ve verzích 1a nebo 2u. Kvalifikační práci je do tohoto formátu možné snadno uložit nebo exportovat v běžných kancelářských aplikacích.

[English version]


S výjímkou nástroje TeX, který pracuje se specifickou množinou souborů, je nutné vždy práci konvertovat z jednoho zdrojového souboru (.doc, .docx, .odt).


Následující odkazy obsahují návody pro vytvoření PDF/A 1a nebo 2u v jednotlivých aplikacích.


Operační systém Windows

Microsoft Word 2010 (komerční)

Microsoft Word 2013 (komerční)

Microsoft Word 2016 (pro studenty následujících fakult dostupný zdarma: Lékařská fakulta v Hradci Králové, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta)

LibreOffice Writer (zdarma)

OpenOffice (zdarma)

Export z nástroje TeX (zdarma)


Upozorňujeme, že aplikace Microsoft Word 2007 není schopna vytvořit požadované PDF/A 1a!


Operační systém OS X

LibreOffice Writer (zdarma)

OpenOffice (zdarma)

Export z nástroje TeX (zdarma)


Operační systém Linux

LibreOffice Writer (zdarma)

OpenOffice (zdarma)

Export z nástroje TeX (zdarma)Časté problémy jejich řešení

 • Nevhodná kombinace fontu a znakové sady - změňte použitý font. Pokud ve své práci pracujete s nelatinkovými znaky, je možné, že vámi použitý font je neobsahuje.

 • Použití nestandardního symbolu - použít jiný symbol nebo změnit použitý font

 • Použití nestandardního symbolu pro odrážky (např. čtvereček) - změěňtě symbol použitý pro odrážky

 • Vaše práce obsahuje vlastnost, kterou použitá aplikace není schopna korektně konvertovat

  • použijte jinou z doporučovaných aplikací - nejlepší výsledky obecně vykazuje aplikace Libre Office,

  • použijte k exportu počítač s jinou verzí operačního systému - stejná aplikace se v různých verzích Windows může chovat různě,

  • změňte použitý formát - některé nevhodné vlastnosti textu je možno odstranit konverzí z .doc do .docx.

 • Při ukládání zatrhněte možnost "Minimální velikost" (MS Word), případně "Zmenšit rozlišení obrázků" (Libre / Open Office).Přílohy práce

Formát přílohy závěrečné kvalifikační práce se řídí charakterem přílohy. Je třeba mít na paměti, že elektronická verze plně nahrazuje verzi listinnou a že příloha je její součástí, která bude společně s ní zpřístupňována a archivována ve sbírkách Univerzity Karlovy. Jako taková by rozhodně neměla obsahovat pracovní verze jakýchkoli dokumentů nebo části práce samotné (např. titulní stránku či obsah) a měla by mít podobu, která budoucímu uživateli usnadní orientaci v přiložených souborech.


Příloha textového charakteru

Přílohy textového charakteru musí splňovat stejné podmínky jako text práce. Je vyžadován formát PDF/A ve verzích 1a nebo 2u. Nicméně v případech, kdy je to možné doporučujeme, aby byly součástí souboru s textem práce.

Návod viz výše.


Příloha obrazového charakteru

Pro standardní obrazovou přílohu doporučujeme využití formátu PDF/A ve verzích 1a nebo 2u.

Návod viz výše.


V případě, že to charakter přílohy vyžaduje, je možné použít formát JPEG.


Příloha s charakterem zvukového dokumentu

Jsou povoleny následující formáty:

 • Waveform audio format (WAV, přípony: .wav nebo .wave)

 • Moving Picture Experts Group Phase Audio Layer III (přípona: .mp3)


Příloha s audiovizuálním charakterem

Jsou povoleny následující formáty:

 • Moving Picture Experts Group Phase 2 (MPEG-2, přípona: .vob)

 • Moving Picture Experts Group Phase 4 (MPEG-4, přípona: .mp4)


Tabulkové dokumenty

Jsou povoleny následující formáty:

 • Comma-separated values (CSV, přípona: .csv)

 • Extensible Markup languge (XML, přípona: .xml) – součástí předání v takovém případě musí být též odpovídající XSD nebo DTD

 • Plain text file (přípona: .txt)


Přílohy v neschváleném formátu


Ve výjimečných případech je možno odevzdat přílohu práce i v jiných než výše uvedených formátech. Tato možnost je určena zejména pro počítačové programy, simulace či nezbytná výzkumná data. Přílohu v neschváleném formátu doplňuje žádost obsahující následující informace:

  a. 

název závěrečné práce,

  b. 

jméno autora práce,

  c. 

důvod žádosti,

  d. 

formát přílohy (včetně verze nebo bližší specifikace) nebo programovací jazyk (včetně verze),

  e. 

aplikace potřebná k otevření nebo spuštění přílohy,

  f. 

operační systém (včetně verze), pod nímž lze přílohu otevřít nebo spustit,

  g. 

informace o licenci,

  h. 

seznam vkládaných souborů v nestandardním formátu,

  i. 

další relevantní informace (např. výčet a popis modulů a knihoven).


Pole a. - h. jsou povinná. Pokud je však vyžadovaná informace pro konkrétní přílohu zjevně irelevantní, vyplňte N/A.

Žádost schvaluje fakultní koordinátor závěrečných prací (seznam kontaktů).


Univerzita Karlova nezaručuje dlouhodobou archivaci a zpřístupnění příloh v neschválených formátech.
Poslední změna: 20. duben 2017 09:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám