Profesor Aravind Joshi převzal čestný doktorát UK v oboru matematická lingvistika

Úvodní stránkaArchivProfesor Aravind Joshi převzal čestný doktorát UK v oboru matematická lingvistika

Profesor Aravind Joshi z University of Pennsylvania, dnes obdržel ve Velké aule historické budovy Karolina čestnou vědeckou hodnost doktor honoris causa fyzikálně-matematických věd. Titul mu byl udělen za jeho mimořádné celoživotní dílo v oblasti počítačové a formální lingvistiky a za významný přínos k rozvoji bádání na Univerzitě Karlově.


Profesor Aravind Joshi z University of Pennsylvania  (*1929)

Profesor Aravind Joshi z University of Pennsylvania (*1929)


Profesor Aravind Joshi se po celou svou kariéru věnuje teorii informace a komunikace. Specializuje se především na zkoumání překryvu mezi teorií informace a formální lingvistikou. V současnosti lze tuto oblast charakterizovat jako počítačové zpracování přirozeného jazyka či umělá inteligence. Vynikajících výsledků též dosáhl v oblasti syntaktické a sémantické reprezentace jazykových struktur, vztahů mezi jazykem a logikou či matematické lingvistiky. Největší význam pro celý obor má pak jeho definice formalismu tzv. tree-adjoining grammar, jež se na mnoha světových pracovištích počítačové lingvistiky využívá při automatickém zpracování přirozeného jazyka.


Profesor Aravind Joshi je zároveň činný v publikační a lektorské činnosti. Je vedoucím redaktorem autorského kolektivu tří monografií a autorem několika desítek kapitol v monografiích a sbornících; taktéž aktivně publikuje – je autorem desítek vědeckých statí v renomovaných amerických a mezinárodních časopisech a více než sta příspěvků ve sbornících významných konferencí a workshopů.


Profesor Aravind Joshi též významně přispívá k pozitivní spolupráci americké univerzity s Matematicko-fyzikální fakultou UK. Pracoviště University of Pennsylvania a MFF UK pracují na společném vědeckém projektu na téma počítačová analýza diskursu a vytváření anotovaného počítačového korpusu. V současnosti je podán oběma stranami návrh na pokračování této spolupráce, a to až do roku 2015.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:Poslední změna:
24. červen 2014 16:22
A A A

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA