Slovo rektora

Vítejte na stránkách, kde se minulost prolíná s budoucností, vize s tradicí a společně tvoří moderní světovou vzdělávací instituci 21. století – Univerzitu Karlovu. V duchu nejlepší tradice rozvíjíme poznání a kritické myšlení a chceme být i nadále symbolem vzdělanosti, kulturnosti a mravnosti. Pokračování

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


Zahraniční spolupráce

Zahraniční studenti vysokých škol, kteří se rozhodnou v rámci programu Erasmus studovat v České republice, volí nejčastěji studium na Univerzitě Karlově. V akademickém roce 2012–2013 studovalo v tomto výměnném programu na 17 fakultách univerzity více než 1300 zahraničních studentů, což UK zařadilo již na 7. místo mezi několika tisíci evropskými vysokými školami, na kterých se program Erasmus realizuje.

Věda a výzkum

Když jejich výzkumný tým zveřejnil, že se mu podařilo objevit nový možný způsob biologické léčby tzv. dlaždicového karcinomu hlavy a krku, strhlo to obrovský zájem. Přednosta Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty UK prof. Karel Smetana však krotil emoce a upozornil, že laboratorní výzkum a konečné použití léku u pacienta dělí dlouhá a finančně nesmírně nákladná cesta.

Věda a výzkum

Jaký „tvar“ má obor sociologie? Tuto poněkud nezvyklou otázku si položili sociologové z Institutu sociologických studií FSV UK. Chtěli totiž vědět, jakým způsobem a jak moc navzájem souvisí jednotlivé vyučované kurzy.

O univerzitě

Informační, poradenské a sociální centrum UK nabízí koučování formou individuálních konzultací. Průměrná délka konzultace je 50 minut až hodina a koučink je možné navštívit vícekrát. Projekt, na kterém chce student pracovat, si volí sám, podle svých potřeb, ale vymezení cíle může být i podstatnou částí procesu koučování.


A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA