Slovo rektora

Vítejte na stránkách, kde se minulost prolíná s budoucností, vize s tradicí a společně tvoří moderní světovou vzdělávací instituci 21. století – Univerzitu Karlovu. V duchu nejlepší tradice rozvíjíme poznání a kritické myšlení a chceme být i nadále symbolem vzdělanosti, kulturnosti a mravnosti. Pokračování

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


O univerzitě

Univerzita Karlova se ve dnech 16.–19. 9. 2014 zúčastní významné konference a veletrhu Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání (EAIE). Jako místo konání byla mezi evropskými městy tentokrát zvolena Praha a akce se uskuteční v Kongresovém centru. UK považuje účast na tomto veletrhu za jeden z důležitých nástrojů pro podporu své viditelnosti coby významné instituce v rámci mezinárodního vzdělávání, získává jedinečnou příležitost prezentovat své kvality v podobě vlastního expozičního stánku, a pokračovat tak v plnění strategických záměrů v oblasti mezinárodní spolupráce.

O univerzitě

Univerzita Karlova upozorňuje na internetovou stránku http://www.praguniversitesi.com/ a facebookovou stránku https://www.facebook.com/praguniversitesi. Obě se snaží vytvořit zdání, že se jedná o oficiální univerzitní prezentaci v Turecku. Univerzita Karlova s žádným zástupcem v této zemi nespolupracuje a s výše uvedenými weby činnost UK nesouvisí a nemají podporu ani záštitu ze strany UK.

Věda a výzkum

V jakémkoliv vědním odvětví se dnes poměrně zřídkakdy stane, že vědec či vědecký tým objasní některý ze zcela základních, avšak doposud prakticky zcela neznámých principů. Právě takové vědecké štěstí měl však nedávno kolektiv geologů vedený Jiřím Bruthansem z Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky PřF UK. Jejich článek, publikovaný v nejprestižnějším oborovém časopise Nature Geoscience, jednoduchým a elegantním způsobem vysvětluje vznik skalních útvarů, které pak obdivují nadšení turisté.

Věda a výzkum

Když jejich výzkumný tým zveřejnil, že se mu podařilo objevit nový možný způsob biologické léčby tzv. dlaždicového karcinomu hlavy a krku, strhlo to obrovský zájem. Přednosta Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty UK prof. Karel Smetana však krotil emoce a upozornil, že laboratorní výzkum a konečné použití léku u pacienta dělí dlouhá a finančně nesmírně nákladná cesta.


A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA