Slovo rektora

Vítejte na stránkách, kde se minulost prolíná s budoucností, vize s tradicí a společně tvoří moderní světovou vzdělávací instituci 21. století – Univerzitu Karlovu. V duchu nejlepší tradice rozvíjíme poznání a kritické myšlení a chceme být i nadále symbolem vzdělanosti, kulturnosti a mravnosti. Pokračování

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


O univerzitě

Přeji všem členkám a členům akademické obce Univerzity Karlovy v Praze, pedagogům, studentům a všem jejím zaměstnancům, šťastné a pokojné Velikonoce. Pevně věřím, že nám nastávající svátky umožní, abychom se zastavili v kolotoči moderního světa a našli si čas popřemýšlet mezi svými blízkými o smyslu našeho bytí a o skutečných hodnotách, na něž kvůli svým pracovním a jiným povinnostem v každodenním shonu často zapomínáme.

O univerzitě

Dnes, dne 16. dubna 2014, se uskutečnila schůzka rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy a rektora Akademie múzických umění doc. Jana Hančila se zástupci firmy Lázeňská investiční, s. r. o., s Jozefem Onderkou a Gabrielem Fülöppem. Oba zúčastnění rektoři byli informováni o aktuální situaci a oficiálně byli seznámeni s možností objekt na adrese Smetanovo nábřeží 334/4 si od Lázeňské investiční, s. r. o., pronajmout.

O univerzitě

Nakladatelství Karolinum jako první český nakladatel navázalo spolupráci s ebrary, celosvětovým distributorem odborných elektronických monografií. Od dubna 2014 šíří e-knihy prostřednictvím univerzitních knihoven. V současnosti ebrary nabízí 67 elektronických knih vydaných v Nakladatelství Karolinum. Do konce roku 2014 plánuje Nakladatelství Karolinum zpřístupnit celkově přes 200 titulů elektronických knih a podpořit jejich distribuci i v dalších českých a zahraničních knihovnách.

Zahraniční spolupráce

Americké stipendisty Fulbrightova programu, kteří nyní působí na Univerzitě Karlově, přivítal v Karolinu rektor UK profesor Tomáš Zima. Na setkání hosté hovořili o svém vědeckém zaměření i o zkušenostech s českými studenty. Ředitelka Fulbrightovy komise doktorka Hana Ripková připomněla, že nejvíce českých zájemců o získání stipendia se hlásí právě z Univerzity Karlovy. A naopak, Američané, kteří chtějí využít Fulbrightova stipendia pro vycestování do České republiky, zase nejvíce stojí o Univerzitu Karlovu.


A A A
Tisk

Webmaster Kontakty Přihlášení do informačního systému UK

© 2014 UNIVERZITA KARLOVA