THÉTA

Program THÉTA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

THÉTA je program zaměřený na podporu projektů jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v oblastech celospolečenského života obyvatel České republiky. Program přispěje k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu přinášely ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace v oblasti energetiky. Při realizaci tento program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na průmyslový výzkum a také podporu projektů s převahou experimentálního vývoje.


Cílem programu je přispět k transformaci a modernizaci energetického sektoru.


Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

- ke zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy a tvorby strategických a koncepčních dokumentů.

Podprogram 2 – Strategické energetické technologie

- k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály

Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy

- k podpoře dlouhodobých technologických perspektiv v energetice, které budou realizovány prostřednictvím výzkumných a vývojových aktivit zejména výzkumných organizací


Doba trvání programu: 2018 až 2025, tj. 8 let

Délka řešení projektů: max. 8 let, v průměru 36 měsíců1. veřejná soutěž programu THÉTA


Soutěžní lhůta začíná dne 1. 11. 2017 a končí dne 9. 1. 2018.


Návrh projektu prostřednictvím ISTA - do 9. 1. 2018 do 16:30 hod.

Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA prostřednictvím datové schránky TA ČR - do 9. 1. 2018 do 23:59 hod.

Doklady k prokázání způsobilosti prostřednictvím datové schránky TA ČR - do 9. 1. 2018 do 23:59Poslední změna: 21. leden 2018 23:45 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám