PRIMUS

AKTUALITY4. kolo soutěže (realizace od roku 2020)

* Vyhlášení 4. kola soutěže Primus

  • Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz. (Doporučujeme použití nejnovějších verzí prohlížečů Chrome či Mozilla Firefox.)

  • Pro přihlášení prosím použijte své číslo osoby, které naleznete pod fotografií na průkazu UK, a heslo z Centrální autentizační služby UK: http://cas.cuni.cz.3. kolo soutěže (realizace od roku 2019)

* Konečný seznam podpořených projektů 3. kola soutěže Primus

Konečný seznam podpořených projektů


* Přehled návrhů projektů 3. kola soutěže Primus doporučených Vědeckou radou UK k financování od roku 2019


Přehled doporučených projektů


Financovány budou projekty, u kterých bude návrh na financování přijat hlavním řešitelem i příslušnou fakultou (VŠ ústavem). V současnosti probíhají jednání s fakultami o financování projektů. V případě, že nedojde k dohodě o financování některého projektu, je možné, že budou dodatečně navrženy k financování i další projekty (viz čl. V odst. 7 Zásad soutěže Primus).


Finální rozhodnutí rektora o přidělení finančních prostředků na realizaci projektů budou teprve zpřístupněna v elektronické databázi pro přijímání návrhů projektů. 15denní lhůta pro podání případných námitek proti rozhodnutí začíná běžet dnem, kdy je předkladateli projektu odesláno oznámení o vložení rozhodnutí do databáze.


* Vyhlášení 3. kola soutěže Primus

  • Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz. (Doporučujeme použití nejnovějších verzí prohlížečů Chrome či Mozilla Firefox.)

  • Pro přihlášení prosím použijte své číslo osoby, které naleznete pod fotografií na průkazu UK, a heslo z Centrální autentizační služby UK: http://cas.cuni.cz.Průběžné zprávy Primus za rok 2017

Na základě opatření rektora č. 76/2017 zveřejňujeme ke stažení formulář průběžné zprávy soutěže Primus za rok 2017. Podle Čl. 2 tohoto patření se níže uvedený formulář zasílá vyplněný do 31. března 2018 na adresu .


Formulář průběžné zprávy ke stažení - česká verze

Interim Report - download in English

Formulář průběžné zprávy neobsahuje finanční údaje za rok 2017 (neboť tyto údaje se budou vyplňovat on-line v databázi GaP), ani výhled pro rok 2018, který bude součástí dodatků ke řešitelským dohodám.2. kolo soutěže (realizace od roku 2018)

* Konečný seznam podpořených projektů

Konečný seznam podpořených projektů

* Přehled návrhů projektů Primus doporučených Vědeckou radou UK k financování od roku 2018

Přehled ke stažení


Financovány budou projekty, u kterých bude návrh na financování přijat hlavním řešitelem i příslušnou fakultou (VŠ ústavem). V současnosti probíhají jednání s fakultami o financování projektů. V případě, že nedojde k dohodě o financování některého projektu, je možné, že budou dodatečně navrženy k financování i další projekty (viz čl. V odst. 7 Zásad soutěže Primus).


Finální rozhodnutí rektora o přidělení finančních prostředků na realizaci projektů budou teprve zpřístupněna v elektronické databázi pro přijímání návrhů projektů. 15denní lhůta pro podání případných námitek proti rozhodnutí začíná běžet dnem, kdy je předkladateli projektu odesláno oznámení o vložení rozhodnutí do databáze.

* Vyhlášení 2. kola soutěže Primus

  • Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz.

    (Doporučujeme použití nejnovějších verzí prohlížečů Chrome či Mozilla Firefox.)

  • Pro přihlášení prosím použijte své číslo osoby, které naleznete pod fotografií na průkazu UK, a heslo z Centrální autentizační služby UK: http://cas.cuni.cz.1. kolo soutěže (realizace od roku 2017)

* Podpořené projekty 1. kola soutěže

Konečný seznam podpořených projektů

Hodnocení projektů Primus projednaných Vědeckou radou UK

Informace o soutěži


Primus je novou soutěží Univerzity Karlovy, jejímž cílem je přilákat a podpořit mladé vědecké pracovníky se zahraničními zkušenostmi při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří. Vybraní mladí vědci budou moci po dobu 3 – 5 let pracovat na vlastním nezávislém projektu. Zajímavou příležitost pro tvůrčí a vědeckou práci dostanou i studenti doktorských a magisterských studijních programů, které bude možné do řešitelských týmů zapojit. Jedním z dlouhodobých cílů soutěže je zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC).

Zásady soutěže a vyhlášení prvního kola


Soutěž Primus se řídí Zásadami schválenými Vědeckou radou UK a Akademickým senátem UK, které jsou obsaženy v Opatření rektora č. 15/2016 a také Vyhlášením prvního kola soutěže zveřejněném v Opatření rektora č. 22/2016. Podrobnosti jsou k dispozici na samostatné stránce.


Kontakt

Odbor pro vědu a výzkum RUK, e-mail:


Poslední změna: 30. listopad 2018 13:10 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám