PRIMUS

AKTUALITY

Konečný seznam podpořených projektů 3. kola soutěže Primus

Konečný seznam podpořených projektů


Přehled návrhů projektů 3. kola soutěže Primus doporučených Vědeckou radou UK k financování od roku 2019


Přehled doporučených projektů


Financovány budou projekty, u kterých bude návrh na financování přijat hlavním řešitelem i příslušnou fakultou (VŠ ústavem). V současnosti probíhají jednání s fakultami o financování projektů. V případě, že nedojde k dohodě o financování některého projektu, je možné, že budou dodatečně navrženy k financování i další projekty (viz čl. V odst. 7 Zásad soutěže Primus).


Finální rozhodnutí rektora o přidělení finančních prostředků na realizaci projektů budou teprve zpřístupněna v elektronické databázi pro přijímání návrhů projektů. 15denní lhůta pro podání případných námitek proti rozhodnutí začíná běžet dnem, kdy je předkladateli projektu odesláno oznámení o vložení rozhodnutí do databáze.


3. kolo soutěže (realizace od roku 2019)

Využijte jedinečnou možnost, jak založit novou vědeckou skupinu či laboratoř na Univerzitě Karlově! Odstartoval již třetí ročník soutěže PRIMUS, který si klade za cíle podporu vědeckých pracovníků, zvýšení dynamiky vědecké práce včetně mobility pracovníků a v neposlední řadě také rozvoje mladých vědeckých pracovníků.


Máte-li zájem aktivně se zapojit do dalšího ročníku soutěže Primus, tak neváhejte. Mezní termín pro podání přihlášky je 16. dubna 2018.


Vyhlášení 3. kola soutěže Primus

  • Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz. (Doporučujeme použití nejnovějších verzí prohlížečů Chrome či Mozilla Firefox.)

  • Pro přihlášení prosím použijte své číslo osoby, které naleznete pod fotografií na průkazu UK, a heslo z Centrální autentizační služby UK: http://cas.cuni.cz.Průběžné zprávy Primus za rok 2017

Na základě opatření rektora č. 76/2017 zveřejňujeme ke stažení formulář průběžné zprávy soutěže Primus za rok 2017. Podle Čl. 2 tohoto patření se níže uvedený formulář zasílá vyplněný do 31. března 2018 na adresu .


Formulář průběžné zprávy ke stažení - česká verze

Interim Report - download in English

Formulář průběžné zprávy neobsahuje finanční údaje za rok 2017 (neboť tyto údaje se budou vyplňovat on-line v databázi GaP), ani výhled pro rok 2018, který bude součástí dodatků ke řešitelským dohodám.2. kolo soutěže (realizace od roku 2018)

Konečný seznam podpořených projektů

Konečný seznam podpořených projektů

Přehled návrhů projektů Primus doporučených Vědeckou radou UK k financování od roku 2018

Přehled ke stažení


Financovány budou projekty, u kterých bude návrh na financování přijat hlavním řešitelem i příslušnou fakultou (VŠ ústavem). V současnosti probíhají jednání s fakultami o financování projektů. V případě, že nedojde k dohodě o financování některého projektu, je možné, že budou dodatečně navrženy k financování i další projekty (viz čl. V odst. 7 Zásad soutěže Primus).


Finální rozhodnutí rektora o přidělení finančních prostředků na realizaci projektů budou teprve zpřístupněna v elektronické databázi pro přijímání návrhů projektů. 15denní lhůta pro podání případných námitek proti rozhodnutí začíná běžet dnem, kdy je předkladateli projektu odesláno oznámení o vložení rozhodnutí do databáze.

Vyhlášení 2. kola soutěže Primus

  • Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz.

    (Doporučujeme použití nejnovějších verzí prohlížečů Chrome či Mozilla Firefox.)

  • Pro přihlášení prosím použijte své číslo osoby, které naleznete pod fotografií na průkazu UK, a heslo z Centrální autentizační služby UK: http://cas.cuni.cz.1. kolo soutěže (realizace od roku 2017)

Informace o soutěži

Primus je novou soutěží Univerzity Karlovy, jejímž cílem je přilákat a podpořit mladé vědecké pracovníky se zahraničními zkušenostmi při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří. Vybraní mladí vědci budou moci po dobu 3 – 5 let pracovat na vlastním nezávislém projektu. Zajímavou příležitost pro tvůrčí a vědeckou práci dostanou i studenti doktorských a magisterských studijních programů, které bude možné do řešitelských týmů zapojit. Jedním z dlouhodobých cílů soutěže je zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC).

Zásady soutěže a vyhlášení prvního kola

Soutěž Primus se řídí Zásadmi schválenými Vědeckou radou UK a Akademickým senátem UK, které jsou obsaženy v Opatření rektora č. 15/2016 a také Vyhlášením prvního kola soutěže zveřejněném v Opatření rektora č. 22/2016. Podrobnosti jsou k dispozici na samostatné stránce.


Kontakt

Odbor pro vědu a výzkum RUK, e-mail:


Poslední změna: 23. červenec 2018 16:32 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám