I. úplné znění Přílohy č. 3 Statutu UK (neaktuální)

(TENTO PŘEDPIS BYL ZRUŠEN)


I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ

PŘÍLOHY Č. 3 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ROZDĚLENÍ FAKULT PRO ÚČELY VOLEB

DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZE DNE 6. LISTOPADU 2000


Čl. 1

Pro účely voleb do senátu (čl. 7 odst. 4 statutu) se fakulty dělí do tří částí takto:

 • Část I.

  • Lékařská fakulta v Plzni

  • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

  • Evangelická teologická fakulta

  • Fakulta sociálních věd

  • Přírodovědecká fakulta

  • Fakulta humanitních studií

 • Část II.

  • Lékařská fakulta v Hradci Králové

  • 2. lékařská fakulta

  • Husitská teologická fakulta

  • Filozofická fakulta

  • Právnická fakulta

  • Matematicko-fyzikální fakulta

 • Část III.

  • 3. lékařská fakulta

  • 1. lékařská fakulta

  • Katolická teologická fakulta

  • Pedagogická fakulta

  • Fakulta tělesné výchovy a sportu


Čl. 2

Pro účely voleb do senátu se členové senátu volení na dalších součástech začleňují do prvního sboru (čl. 7 odst. 4 statutu).


*****

Změny Statutu Univerzity Karlovy v Praze, změny každé přílohy a z těchto změn vyplývající úplná znění jsou vedeny v samostatně číslovaných řadách.

Změna Přílohy č. 3 Statutu Univerzity Karlovy v Praze (první změna) byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 20. října 2000. Tato změna nabyla platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrována byla dne 6. listopadu 2000 a účinnosti nabyla pět dní po nabytí platnosti.


Za správnost I. úplného znění:


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

předseda Legislativní komise AS UK

RNDr. Tomáš Jelínek

kancléř UKPoslední změna: 12. březen 2018 11:53 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám