Opatření rektora UK č. 3/2008

Název:

Harmonogram akademického roku 2008/2009

K provedení:

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

v Praze

Účinnost:

10. březen 2008Harmonogram akademického roku 2008/2009


  • 1. října 2008 - zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2008/2009

  • 22. prosince 2008 - 2. ledna 2009 - vánoční prázdniny

  • 23. února 2009 - zahájení letního semestru akademického roku 2008/2009

  • 4. července 2009 - 31. srpna 2009 - letní prázdniny

  • 28. září 2009 - konec akademického roku 2008/2009


Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK děkani fakult stanoví svým opatřením termín zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se doporučuje, aby zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 19. ledna 2009 až 22. února 2009 a zkouškové období letního semestru na období 1. června 2009 až 3. července 2009.


V době od 1. září do 28. září 2009 lze konat zkoušky za daný akademický rok a vypisovat termíny pro státní závěrečné zkoušky.


Termín rektorského dne je stanoven na 13. května 2009.V Praze dne 5. března 2008

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám