Bolzanova cena

25. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

Rektor Univerzity Karlovy vyhlásil 25. ročník soutěže o Bolzanovu cenu.


Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy udělovanou studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované uchazečem v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů Univerzity Karlovy. Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna.


Jak se zúčastnit?

Cena a přihláška do soutěže se řídí Statutem cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy. Přihlášky s vyjádřením fakulty přijímá Informační, poradenské a sociální centrum RUK nejpozději do 31. října 2018.Výsledky 24. ročníku

Ve 24. ročníku (2016–2017) byly oceněny tyto práce:


 • V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána práce JUDr. Anety Vondráčkové, Ph.D. z Právnické fakulty „Perspektivy harmonizace přímých daní důchodového typu v Evropské unii.“

 • V kategorii přírodovědné byla vybrána práce RNDr. Miroslava Položije, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty „Theoretical investigation of microporous materials for adsorption and catalysis.“

 • V kategorii biomedicínské byla vybrána práce RNDr. Barbory Červinkové, Ph.D. z Farmaceutické fakulty „Uplatnění moderních separačních technik v analýze biologického materiálu.


Všem oceněným blahopřejeme!Výsledky 23. ročníku

Ve 23. ročníku (2015–2016) byly vybrány celkem tři práce.


 • V kategorii společenskovědní včetně teologických oborů byla vybrána práce:

  „The Reign of King Nyuserre and Its Impact on the Development of the Egyptian State. A Multiplier Effect Period during the Old Kingdom“

  Mgr. et Mgr. Veroniky Dulíkové, Ph.D. z Filozofické fakulty

 • V kategorii přírodovědné byla vybrána práce:

  „Bounding Helly numbers via Betti numbers“

  RNDr. Zuzany Patákové, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty

 • V kategorii lékařské (biomedicínské) byla vybrána práce:

  „Interakce antiretrovirotik s lékovými efluxními transportéry a jejich vliv na transplacentární farmakokinetiku “

  Mgr. Zuzany Ptáčkové, Ph.D. z Farmaceutické fakulty


Všem oceněným blahopřejeme!


Statut Bolzanovy ceny

Udělování ceny se řídí Statutem Bolzanovy ceny ve znění Opatření rektora č. 48/2017, který je platný od 1. 10. 2017.


Poslední změna: 17. květen 2018 13:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám