Informační systém Věda

Systém IS Věda zajišťuje podporu pro evidenci a hodnocení tvůrčí činnosti a administraci vybraných interních soutěží v oblasti tvůrčí činnosti a mobilit.VSTUP DO IS VědaPřihlašování uživatelů do IS Věda

Zásady podpory IS Věda

Kalendář termínů


Evidence tvůrčí činnosti

Evidence tvůrčí činnosti se realizuje na základě Opatření rektora č. 24/2018. Je v gesci prorektora pro vědeckou činnost a jejím univerzitním metodickým koordinačním pracovištěm je odbor pro vědu a výzkum Rektorátu. Chod informačního systému IS Věda zajišťuje Ústav výpočetní techniky.

Výsledky (modul OBD)

Nejrozsáhlejší část evidence představují výsledky tvůrčí činnosti, tedy zejména publikace nejrůznějšího druhu a patenty a další aplikované výsledky. Evidence výsledků je zdrojem pro každoroční datové dávky pro Rejstřík informací o výsledcích (RIV), provozovaný Úřadem vlády v rámci IS VaVaI.

Aktivity (modul GAP)

Evidence aktivit zahrnuje především vědecké a výzkumné granty a projekty a další zdroje financování tvůrčí činnosti.

Autoři a jejich vědecké identifikátory

Součástí evidence jsou také autoři tvůrčí činnosti. Údaje o všech osobách, které se podle VŠ zákona účastní, resp. mají účastnit tvůrčí činnosti, jsou vedeny v personální evidenci Whois, resp. IS Studium. V IS Věda se doplňují o personální vědecké identifikátory (ORCID a další).

V IS Věda bude později probíhat také zařazování autorů do vědních oborů dle vnitřní klasifikace oborů UK (jako součást procesu hodnocení tvůrčí činnosti).


Interní soutěže

Modul Interní soutěže informačního systému IS Věda slouží k administraci interních soutěží v oblasti podpory tvůrčí činnosti a mobilit.

Soutěže na podporu tvůrčí činnosti

Řešení projektů podpořených v soutěžích PRIMUS a UNCE je dále sledováno v modulu GAP v rámci příslušné agendy evidence aktivit.

Soutěže na podporu mobilit


Hodnocení tvůrčí činnosti (v přípravě)

Systém IS Věda bude v budoucnu sloužit také k administraci hodnocení tvůrčí činnosti UK. Modul Hodnocení je aktuálně v přípravě, stejně jako pravidla a prováděcí předpisy hodnocení.


Poslední změna: 7. říjen 2018 08:23 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám